Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG A GYFLWYNWYD 26/10/2010

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

OPIN-2010-0067 – Ymgyrch 'Mawredd Mam' Sefydliad y Merched ac Oxfam

Codwyd gan:

Darren Millar

Tanysgrifwyr:

Paul Davies 01/11/2010

Jonathan Morgan 04/11/2010

Angela Burns 04/11/2010

Mark Isherwood 04/11/2010

Mohammad Asghar 04/11/2010

William Graham 04/11/2010

Val Lloyd 05/11/2010

Eleanor Burnham 08/11/2010

Nick Bourne 09/11/2010

Dai Lloyd 11/11/2010

Chris Franks 19/11/2010

David Melding 23/11/2010

Ymgyrch 'Mawredd Mam' Sefydliad y Merched ac Oxfam

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn cefnogi ymgyrch 'Mawredd Mam' Sefydliad y Merched ac Oxfam i weithredu i wella gofal iechyd mamau yn fyd-eang;

Yn croesawu ymrwymiad Llywodraeth y DU i ddyblu cymorth i iechyd plant a mamau ac yn galw arni i:

•Sicrhau bod y cymorth hwn yn hyrwyddo hawliau menywod yn gryf ac yn amlwg;

•Darparu cefnogaeth dymor hir i lywodraethau gwledydd tlawd i gynyddu gofal iechyd cyhoeddus am ddim;

•Cynyddu cyllid i hyfforddi bydwragedd a gweithwyr iechyd eraill, wedi'u cefnogi gan gyfleusterau ag offer da a meddyginiaethau ar gyfer gofal brys; ac

Yn galw ar Lywodraeth Cynulliad Cymru i gefnogi'r ymgyrch hon a darparu gofal iechyd mamau gwych ledled Cymru.Partners & Help