Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG A GYFLWYNWYD 20/10/2010

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

OPIN-2010-0066 - Diwrnod Undebau Credyd 2010

Codwyd gan:

Lorraine Barrett

Tanysgrifwyr:

Nerys Evans 21/10/2010

Eleanor Burnham 21/10/2010

Jeff Cuthbert 21/10/2010

Ann Jones 21/10/2010

Christine Chapman 21/10/2010

Darren Millar 21/10/2010

Val Lloyd 21/10/2010

Gareth Jones 22/10/2010

Jenny Randerson 25/10/2010

Mick Bates 02/11/2010

David Melding 05/11/2010

Diwrnod Undebau Credyd 2010

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn croesawu Diwrnod Undebau Credyd, dydd Iau 21ain Hydref, i ddathlu llwyddiant Undebau Credyd yng Nghymru.

Yn nodi bod Undebau Credyd:

Yn cynnig lle hwylus, risg isel a hawdd i bawb gynilo arian.  

Yn helpu pobl agored i niwed deimlo eu bod yn cael eu cynnwys yn gymdeithasol ac yn ariannol.

Wedi cael llawer iawn o lwyddiant o ran gwella'r gwasanaethau maent yn eu cynnig a lledu mynediad er mwyn i bob awdurdod lleol yng Nghymru gael Undeb Credyd.Partners & Help