Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG A GYFLWYNWYD 13/10/2010

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

OPIN-2010-0060 – Gwariant Teg i Bobl Anabl

Codwyd gan:

Ann Jones

Tanysgrifwyr:

Irene James 15/10/2010

Sandy Mewies 18/10/2010

Christine Chapman 19/10/2010

Rosemary Butler 20/10/2010

Joyce Watson 20/10/2010

Lorraine Barrett 20/10/2010

Val Lloyd 20/10/2010

Jeff Cuthbert 20/10/2010

Janet Ryder 20/10/2010

Karen Sinclair 21/10/2010

Lynne Neagle 21/10/2010

Andrew Davies 21/10/2010

Gareth Jones 22/10/2010

Mick Bates 02/11/2010

Gwariant Teg i Bobl Anabl

Mae’r Cynulliad hwn:

• Yn pryderu wrth i Lywodraeth y DU baratoi toriadau mewn gwariant cyhoeddus nad yw wedi asesu eu heffaith ar bobl anabl yn ddigonol.

• Yn nodi bod nifer o bobl anabl yn wynebu sialensiau wrth gael cyflogaeth a'u bod yn dibynnu ar gymorth ariannol gan y wladwriaeth i helpu gyda'r costau byw ychwanegol sy'n gysylltiedig â'u hanabledd.

• Yn credu y dylai cynigion yr Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant fod yn destun asesiad cadarn o'r effaith ar anabledd.

• Yn annog Llywodraeth Cynulliad Cymru i weithio gyda Llywodraeth San Steffan i sicrhau na fydd y toriadau mewn gwariant yn gwaethygu tlodi nac yn eithrio pobl anabl.Partners & Help