Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG A GYFLWYNWYD 13/10/2010

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

OPIN-2010-0059 - 500fed Tref Masnach Deg y DU

Codwyd gan:

Joyce Watson

Tanysgrifwyr:

Val Lloyd 20/10/2010

Jenny Randerson 20/10/2010

Eleanor Burnham 20/10/2010

Mark Isherwood 21/10/2010

Lorraine Barrett 21/10/2010

Gareth Jones 22/10/2010

Mick Bates 02/11/2010

David Melding 05/11/2010

500fed Tref Masnach Deg y DU

Mae’r Cynulliad hwn:

Yn croesawu'r newyddion bod 500 o Drefi Masnach Deg yn y DU nawr;

Yn cydnabod manteision y mudiad Masnach Deg i sicrhau bargen deg i gynhyrchwyr ym mhedwar ban byd;

Yn cydnabod cyfrifoldeb Cymru fel Cenedl Masnach Deg gyntaf y byd i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd, busnesau a mudiadau o gynnyrch Masnach Deg a'u hannog i ddefnyddio mwy ohonynt.Partners & Help