Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG A GYFLWYNWYD 11/10/2010

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

OPIN-2010-0057 - Swyddfa Basbort Casnewydd

Codwyd gan:

Kirsty Williams, Veronica German, Peter Black, Eleanor Burnham and Jenny Randerson

Tanysgrifwyr:

Mohammad Asghar 12/10/2010

Darren Millar 12/10/2010

Mark Isherwood 12/10/2010

William Graham 12/10/2010

Paul Davies 12/10/2010

Andrew RT Davies 12/10/2010

Nick Bourne 12/10/2010

Nick Ramsay 12/10/2010

David Melding 12/10/2010

Jonathan Morgan 13/10/2010

Angela Burns 13/10/2010

Lorraine Barrett 20/10/2010

Mick Bates 02/11/2010

Swyddfa Basbort Casnewydd

Mae’r Cynulliad hwn:

Yn gresynu wrth y cynnig i ymgynghori ynghylch cau Swyddfa Basbort Casnewydd;

Yn deall bod angen sicrhau'r gwerth gorau am arian gan ein gwasanaethau cyhoeddus mewn cyfnod anodd ond yn credu ei bod yn rhaid gwneud hyn yn sensitif gyda'r nod o ddarparu gwasanaeth teg ledled y DU.

Yn credu y bydd y cynigion yn gostwng ansawdd gwasanaeth yn ddifrifol i filiynau o bobl yng Nghymru a De Orllewin Lloegr ac y bydd yn cael effaith andwyol ar economi De Ddwyrain Cymru.

Yn galw ar y partïon sydd â diddordeb i ymateb i'r ymgynghoriad ac ar Lywodraeth y DU newid y cynnig i gau Swyddfa Basbort Casnewydd.Partners & Help