Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG A GYFLWYNWYD 07/10/2010

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

OPIN-2010-0055 - Rhoi Diwedd ar Gam-drin Pobl Hyn

Codwyd gan:

Mark Isherwood

Tanysgrifwyr:

Angela Burns 07/10/2010

Nick Bourne 07/10/2010

Jenny Randerson 07/10/2010

Eleanor Burnham 08/10/2010

Mohammad Asghar 08/10/2010

Darren Millar 08/10/2010

David Melding 13/10/2010

Mick Bates 02/11/2010

Rhoi Diwedd ar Gam-drin Pobl Hyn

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn croesawu lansio Maniffesto Cam-drin Pobl Hyn Age Cymru: Rhoi diwedd ar gam-drin pobl hyn: sicrhau newid sy'n para;

Yn siomedig bod Astudiaeth ar draws y DU o Gam-drin ac Esgeuluso Pobl Hyn yn dangos bod cam-drin pobl hyn yn fwy cyffredin yng Nghymru nag yng ngweddill y DU;

Yn nodi ei bod yn annerbyniol yr amcangyfrifir bod 39,000 o bobl hyn yng Nghymru yn dioddef camdriniaeth ar hyn o bryd; ac

Yn galw ar Lywodraeth Cynulliad Cymru i godi ymwybyddiaeth o gam-drin pobl hyn i sicrhau bod pobl hyn sydd wedi cael eu cam-drin neu sydd yn cael eu cam-drin yn cael hawl statudol i eiriolwr annibynnol.Partners & Help