Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG A GYFLWYNWYD 06/10/2010

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

OPIN-2010-0053 - Yn llongyfarch Celtic Manor, Casnewydd ar gynnal Cwpan Ryder

Codwyd gan:

William Graham

Tanysgrifwyr:

Mohammad Asghar 07/10/2010

Angela Burns 07/10/2010

Nick Bourne 07/10/2010

Rosemary Butler 07/10/2010

Darren Millar 08/10/2010

David Melding 13/10/2010

Yn llongyfarch Celtic Manor, Casnewydd ar gynnal Cwpan Ryder

Mae'r Cynulliad hwn yn llongyfarch Celtic Manor yng Nghasnewydd ar gynnal y 38ain Cwpan Ryder yn llwyddiannus. Drwy oresgyn sialensiau'r tywydd, roedd cyfraniadau trefnwyr y twrnamaint, staff y cwrs, y gwirfoddolwyr, y cefnogwyr a'r chwaraewyr wedi arwain at Gwpan Ryder rhagorol a gafodd ei wylio ar y teledu gan dros biliwn o bobl.

Mae'r Cynulliad hwn yn benderfynol ei fod am adeiladu ar y llwyfan sydd wedi cael ei greu drwy gynnal y twrnamaint, gan roi hwb i broffil dinas Casnewydd a Chymru a'i hyrwyddo fel cyrchfan ar gyfer twristiaeth a buddsoddiad.Partners & Help