Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG A GYFLWYNWYD 06/10/2010

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

OPIN-2010-0052 - Diwrnod Gwrth-Gaethwasiaeth

Codwyd gan:

Janet Ryder

Tanysgrifwyr:

Dai Lloyd 14/10/2010

Chris Franks 18/10/2010

Helen Mary Jones 20/10/2010

Gareth Jones 20/10/2010

Mick Bates 02/11/2010

Diwrnod Gwrth-Gaethwasiaeth

Mae’r Cynulliad hwn:

Yn nodi Diwrnod Gwrth-Gaethwasiaeth ar 18 Hydref drwy gefnogi'r ymgyrch yn erbyn camfanteisio’n rhywiol ar blant yn fasnachol ac, yn benodol, amddiffyn plant sy'n cael eu masnachu ac y camfanteisir arnynt mewn twristiaeth.

Yn nodi bod y Diwrnod Gwrth-Gaethwasiaeth yn cyd-daro â Diwrnod Gwrth-Masnachu mewn Pobl yr Undeb Ewropeaidd.

Yn nodi'r camau sy'n cael eu cymryd ledled Cymru i nodi Diwrnod Gwrth-Gaethwasiaeth.Partners & Help