Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Dydd Mawrth 1 Mai a Dydd Mercher 2 Mai 2012

Dydd Mawrth 8 Mai a Dydd Mercher 9 Mai 2012

Dydd Mawrth 15 Mai a Dydd Mercher 16 Mai 2012

****************************************************************************************

Dydd Mawrth 1 Mai 2012

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau Llafar y Cynulliad i’r Prif Weinidog (60 munud)  

 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)

 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau: Twf Swyddi Cymru (30 munud)

 • Datganiad gan y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth: Yr Adolygiad o Ddeddfwriaeth ar Ddigartrefedd (30 munud)

 • Cynnig Cydsyniad ar Orchymyn y Pwyllgor Cynghori ar Sylweddau Peryglus (Dileu) 2012 (15 munud)

 • Dadl ar Strategaeth Fwyd Llywodraeth Cymru – y ffordd ymlaen (60 munud)

 • Dadl ar Ymchwil ac Arloesedd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (60 munud)

Dydd Mercher 2 Mai 2012

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Addysg a Sgiliau (45 munud)

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Cynnig i sefydlu’r Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog (1 munud)

 • Cynnig i ethol Aelodau’r Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog (1 munud)

 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc ar Iechyd y Geg mewn Plant (60 munud)

 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 • Amser a neilltuwyd i Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru (60 munud)

 • Dadl Fer – Mark Isherwood (Gogledd Cymru) (30 munud)

Dydd Mawrth 8 Mai 2012

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau Llafar y Cynulliad i’r Prif Weinidog (60 munud)

 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)

 • Datganiad gan y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Ty: Tâl rhanbarthol (30 munud)

 • Datganiad gan y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth: Tai Gwag (30 munud)

 • Datganiad gan y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau: Trefniadau newydd i ddarparu cymorth ar  gyfer y Dreth Gyngor yng Nghymru (30 munud)

 • Gorchymyn Personau sy'n Cael eu Cydnabod (Cosbau Ariannol) (Penderfynu Trosiant) (Cymru) 2012 (15 munud)

 • Rheoliadau Iechyd Meddwl (Darpariaeth Ranbarthol) (Cymru) 2012 (15 munud)

 • Cynnig Cydsyniad ar Orchymyn Bwrdd Dyfrffyrdd Prydain (Trosglwyddo Swyddogaethau) 2012 (15 munud)

Dydd Mercher 9 Mai 2012

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Ty (45 munud)

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Dadl gan Aelod Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)

 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 • Dadl Fer – Vaughan Gething (De Caerdydd a Phenarth) (30 munud)

Dydd Mawrth 15 Mai 2012

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau Llafar y Cynulliad i’r Prif Weinidog (60 munud)

 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)

 • Rheoliadau Iechyd Meddwl (Atgyfeiriadau Gofal Sylfaenol a Chymhwysedd i Gynnal Asesiadau Iechyd Meddwl Sylfaenol) (Cymru) 2012 (15 munud)

 • Dadl ar Law yn Llaw at Iechyd – adroddiad cynnydd chwe mis (60 munud)

Dydd Mercher 16 Mai 2012

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Weinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy (45 munud)

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Dadl Cyfnod 1 ar Fil Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol) (60 munud)

 • Dadl yn ceisio cytundeb y Cynulliad i gyflwyno Bil Arfaethedig Aelod ynghylch Asbestos (adennill costau meddygol) (Mick Antoniw) (60 munud)

 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 • Dadl Fer – Andrew RT Davies (Canol De Cymru) (30 munud)Partners & Help