Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Toriad Hanner Tymor: 13 Chwefror  – 19 Chwefror 2012

Dydd Mawrth 21 Chwefror a dydd Mercher 22 Chwefror 2012

Dydd Mawrth 28 Chwefror a dydd Mercher 29 Chwefror 2012

Dydd Mawrth 6 Mawrth a dydd Mercher 7 Mawrth 2012

****************************************************************************************

Dydd Mawrth 21 Chwefror 2012

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau Llafar y Cynulliad i’r Prif Weinidog (60 munud)

 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)

 • Datganiad gan y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Ty: Caffael (30 munud)

 • Datganiad gan Weinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy: Adroddiad Blynyddol Strategaeth Amgylcheddol 2010-11 (30 munud)

 • Dadl ar Ddulliau o Adfywio (60 munud)

 • Dadl ar Setliad yr Heddlu (60 munud)

Dydd Mercher 22 Chwefror 2012

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Ty (45 munud)

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar Aflonyddu ar sail Anabledd yng Nghymru (60 munud)

 • Amser a bennwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 • Amser a bennwyd i Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru (60 munud)

 • Dadl Fer - Nick Ramsay (Mynwy) (30 munud)

Dydd Mawrth 28 Chwefror 2012

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau Llafar y Cynulliad i’r Prif Weinidog (60 munud)

 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)

 • Datganiad gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau: Diwygio Lles (45 munud)

 • Dadl ar y Fframwaith Iechyd Rhyngwladol (60 munud)

 • Dadl ar Adroddiad Blynyddol Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru (60 munud)

Dydd Mercher 29 Chwefror 2012

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Weinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy (45 munud)

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Amser a bennwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (120 munud)

 • Amser a bennwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 • Dadl Fer - Mark Drakeford (Gorllewin Caerdydd) (30 munud)

Dydd Mawrth 6 Mawrth 2012

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau Llafar y Cynulliad i’r Prif Weinidog (60 munud)

 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)

 • Dadl ar y Gyllideb Atodol (15 munud)

Dydd Mercher 7 Mawrth 2012

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (45 munud)

 • Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol (45 munud)

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad (15 munud)

 • Dadl gan Aelodau unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)

 • Amser a bennwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 • Amser a bennwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 • Dadl Fer - Aled Roberts (Gogledd Cymru) (30 munud)Partners & Help