Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
OPIN-2011-0103 - Wythnos Ymwybyddiaeth ynghylch clefyd Parkinson Datganiadau barn6451263KB28/03/2011
OPIN-2011-0101 - Masnachu Mewn Pobl Datganiadau barn6451263KB23/03/2011
OPIN-2011-0102 - Daeargryn Japan a Gwersi ar gyfer Pwer Niwclear Datganiadau barn6451263KB23/03/2011
OPIN-2011-0099 - Cydnabod Diwrnod Gwaith Cymdeithasol y Byd Datganiadau barn6451263KB15/03/2011
OPIN-2011-0100 - Advocacy Counts 3 Datganiadau barn6451263KB15/03/2011
OPIN-2011-0098 - Bwyd o Ansawdd yng Nghymru Datganiadau barn6451263KB08/03/2011
OPIN-2011-0097 - Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn 2011 Datganiadau barn6451263KB04/03/2011
OPIN-2011-0096 - Dyfodol S4C Datganiadau barn6451263KB01/03/2011
OPIN-2011-0095 - Pythefnos Masnach Deg Datganiadau barn6451263KB28/02/2011
OPIN-2011-0094 - Wythnos Ymwybyddiaeth o Anhwylderau Bwyta Datganiadau barn6451263KB15/02/2011
OPIN-2011-0092 – Cefnogi Diwrnod Dim Smygu 2011 Datganiadau barn6451263KB14/02/2011
OPIN-2011-0093 – Cau Asiantaeth Safonau Gyrru Caerdydd Datganiadau barn6451263KB14/02/2011
OPIN-2011-0091 - Ymgynghoriad Llywodraeth y DU ar Ddiwygio’r Lwfans Byw i’r Anabl Datganiadau barn6553664KB11/02/2011
OPIN-2011-0088 - Ein bywyd - ein dewis: llunio gwasanaethau awtistiaeth yng Nghymru Datganiadau barn6451263KB02/02/2011
OPIN-2011-0089 - Cefnogi’r Ymgyrch Cwtogi’r Carbon Datganiadau barn6451263KB01/02/2011
OPIN-2011-0090 – Canllaw ar Arian Cymru Datganiadau barn6451263KB01/02/2011
OPIN-2010-0087 - Gwylwyr y Glannau Ei Mawrhydi – Abertawe Datganiadau barn6451263KB31/01/2011
OPIN-2011-0086 - Hawliau Coll Pobl sydd ar Goll Datganiadau barn6451263KB28/01/2011
OPIN-2011-0085 – Lansio Maniffesto'r Lleng Brydeinig Frenhinol ar gyfer Cymru 2011 Datganiadau barn6451263KB19/01/2011
OPIN-2011-0084 - Gwrthwynebiad Cymru i ddiwygio’r Lwfans Byw i'r Anabl Datganiadau barn6451263KB18/01/2011
OPIN-2011-0083 - Dyfodol Theatr mewn Addysg yng Nghymru Datganiadau barn6451263KB13/01/2011
OPIN-2011-0082 - Gwylwyr y Glannau Ei Mawrhydi Datganiadau barn6451263KB10/01/2011
OPIN-2010-0081 – Gwasanaethau niwrogyhyrol yng ngogledd Cymru Datganiadau barn6451263KB01/12/2010
OPIN-2010-0080 - Cefnogi Gwrthdystiadau Heddychlon Myfyrwyr Datganiadau barn6451263KB29/11/2010
OPIN-2010-0079 - Y Drychineb yn y Pwll Glo yn Seland Newydd Datganiadau barn6451263KB24/11/2010
OPIN-2010-0078 – Plant mewn Angen 2010 Datganiadau barn6451263KB22/11/2010
OPIN-2010-0077 - Cydnabod pwysigrwydd y celfyddydau i fywyd yng Nghymru Datganiadau barn6451263KB18/11/2010
OPIN-2010-0075 - Croesawu'r Dyweddïad Brenhinol Datganiadau barn6451263KB17/11/2010
OPIN-2010-0076 - Dyweddïad Tywysog William a Kate Middleton Datganiadau barn6451263KB17/11/2010
OPIN-2010-0074 - Torri TAW Datganiadau barn6451263KB16/11/2010
OPIN-2010-0072 - Diwrnod Clefyd Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint y Byd - 17.11.2010 Datganiadau barn6553664KB15/11/2010
OPIN-2010-0073 - Rhyddhau Aung San Suu Kyi Datganiadau barn6451263KB15/11/2010
OPIN-2010-0069 - Goblygiadau neilltuo’r gyllideb iechyd Datganiadau barn6451263KB11/11/2010
OPIN-2010-0070 – Adran Ieithoedd Modern Prifysgol Abertawe Datganiadau barn6451263KB11/11/2010
OPIN-2010-0071 - Ailwampio Dosbarth 158 Datganiadau barn6451263KB11/11/2010
OPIN-2010-0068 - Medal Amddiffyn Cenedlaethol Datganiadau barn6451263KB10/11/2010
OPIN-2010-0067 – Ymgyrch 'Mawredd Mam' Sefydliad y Merched ac Oxfam Datganiadau barn6451263KB26/10/2010
OPIN-2010-0065 - Llais Defnyddwyr Cymru Datganiadau barn6451263KB20/10/2010
OPIN-2010-0066 - Diwrnod Undebau Credyd 2010 Datganiadau barn6451263KB20/10/2010
OPIN-2010-0064 - Gwisgo Pinc 2010 Datganiadau barn6451263KB19/10/2010
OPIN-2010-0062 - Y Bathdy Brenhinol Datganiadau barn6451263KB15/10/2010
OPIN-2010-0063 - Llongyfarch Ymdrechion Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad 2010 Datganiadau barn6451263KB15/10/2010
OPIN-2010-0061 - PneumoAware Cymru Datganiadau barn6451263KB14/10/2010
OPIN-2010-0059 - 500fed Tref Masnach Deg y DU Datganiadau barn6451263KB13/10/2010
OPIN-2010-0060 – Gwariant Teg i Bobl Anabl Datganiadau barn6451263KB13/10/2010
OPIN-2010-0057 - Swyddfa Basbort Casnewydd Datganiadau barn6451263KB11/10/2010
OPIN-2010-0058 - Diwrnod Rhyngwladol Dileu Trais yn Erbyn Menywod Datganiadau barn6451263KB11/10/2010
OPIN-2010-0055 - Rhoi Diwedd ar Gam-drin Pobl Hŷn Datganiadau barn6451263KB07/10/2010
OPIN-2010-0052 - Diwrnod Gwrth-Gaethwasiaeth Datganiadau barn6451263KB06/10/2010
OPIN-2010-0053 - Yn llongyfarch Celtic Manor, Casnewydd ar gynnal Cwpan Ryder Datganiadau barn6451263KB06/10/2010

Partners & Help