Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​​​​​​​​Pwyllgorau

Mae gan bwyllgorau’r Cynulliad nifer o swyddogaethau, gan gynnwys craffu ar wariant a pholisïau Llywodraeth Cymru, dwyn y Gweinidogion i gyfrif, a chraffu ar deddfwriaeth arfaethedig.Cadair yn yr ystafell pwyllgor

Mae diweddariadau rheolaidd ar waith y pwyllgorau ar gael yng Nghylchlythyr pob pwyllgor.

Mae’r Pwyllgor Busnes, a sefydlwyd ar 24 Mai 2016, yn gyfrifol am hwyluso’r modd o drefnu trafodion y Cynulliad yn effeithlon.

Ar 28 Mehefin 2016, gwnaed enwebiadau i ethol cadeiryddion pwyllgorau. Ble y cafwyd un enwebiad yn unig, ac nad oedd dim gwrthwynebiad i’r enwebiad, datganodd y Llywydd mai’r Aelod hwnnw a oedd wedi’i ethol fel cadeirydd y pwyllgor. Os oedd Aelod yn gwrthwynebu’r enwebiad neu fod dau neu ragor o enwebiadau, cafodd y rhain eu penderfynu drwy bleidlais gudd yn unol â Rheol Sefydlog 17.21 ar 29 Mehefin 2016.

Partners & Help