Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad

Manylion y pwyllgor

Newyddion

  • Cafodd cyfarfod cyntaf y Pwyllgor ei gynnal ar 21 Hydref 2019.
  • Cytunwyd ar aelodaeth y Pwyllgor ar 2 Hydref 2019.
  • Ar 25 Medi 2019, etholwyd Dawn Bowden AC gan y Cynulliad yn Gadeirydd y Pwyllgor.
  • Cytunodd y Cynulliad ar 18 Medi 2019 i sefydlu'r Pwyllgor.

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 18 Medi 2019 i archwilio argymhellion y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad. Bydd y Pwyllgor yn cael ei ddiddymu’n dilyn y ddadl ar ei adroddiad terfynol.

 

Cynigiodd y Llywydd y dylid sefydlu'r Pwyllgor yn dilyn penderfyniad Comisiwn y Cynulliad ym mis Mehefin 2019 i beidio â chyflwyno deddfwriaeth yn ystod y tymor hwn mewn perthynas â Cham 2 o Raglen Diwygio'r Cynulliad.

 

Lincs cyflym

 

Adran-Aelodau

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Helen Finlayson.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: SeneddDiwygio@cynulliad.cymru

Title

 


Partners & Help