Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Manylion y pwyllgor

Newyddion

 

Gorffennaf 2018

 

Cyfarfu’r Pwyllgor ddydd Gwener 6 Gorffennaf yn yr Hen Goleg, Prifysgol Aberystwyth.

 

Holodd y Pwyllgor y Prif Weinidog am y modd y mae Llywodraeth Cymru yn hybu ac yn datblygu’r diwydiant twristiaeth yng Nghymru. Yn benodol, bu’r Pwyllgor yn trafod:

 

Gofynnodd yr Aelodau nifer o gwestiynau ar bynciau amserol i’r Prif Weinidog hefyd.

 

Gallwch weld trawsgrifiad y cyfarfod ar gyfer 6 Gorffennaf

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad ar 28 Mehefin 2016 i gyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheol Sefydlog 22.

Mae’r Pwyllgor wedi cytuno i gyfarfod yn gyhoeddus unwaith bob tymor y Cynulliad ac mewn gwahanol leoliadau o amgylch Cymru lle bo hynny'n bosibl. Mae hefyd wedi cytuno i fabwysiadu dull strategol ac i ganolbwyntio ar feysydd sy'n ymwneud â chyfrifoldebau portffolio penodol y Prif Weinidog neu ei rôl fel arweinydd Llywodraeth Cymru.

Trawsgrifiadau

 

Gwaith blaenorol y Pwyllgor

Adran-Aelodau

Ann Jones AC (Cadeirydd)http://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Mick-Antoniw.jpgJayne Bryant ACRussell George ACJohn Griffiths ACMike Hedges ACDai Lloyd ACLynne Neagle ACNick Ramsay ACDavid Rees ACDavid J Rowlands ACBethan Sayed AC

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Graeme Francis.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: CraffuPW@cynulliad.cymru

Partners & Help