Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Manylion y pwyllgor

Pleidlais Gyhoeddus

Cymrwch ran yn ein pôl cyhoeddus i ddweud eich dweud am yr hyn ddylai’r Pwyllgor ymchwilio iddo nesaf. Bydd y pôl yn rhedeg rhwng 6 Awst ac 8 Hydref 2018.

Cliciwch ar y linc isod i bleidleisio: Pleidlais Gyhoeddus

Newyddion

 

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddDGCh

Cylch gwaith

Sefydlwyd Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ar 28 Mehefin 2016 i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisi, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): diwylliant; y celfyddydau; yr amgylchedd hanesyddol; y Gymraeg; cyfathrebu; darlledu a'r cyfryngau.

Trawsgrifiadau

Blaenraglen waith

Ymchwiliadau Cyfredol

Gwaith a gyflawnwyd gan Bwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

 

Adran-Aelodau

 

Bethan Sayed AC - Cadeiryddhttp://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Mick-Antoniw.jpghttp://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Sian-Gwenllian.jpghttp://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Neil-Hamilton.jpgDavid Melding AChttp://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Rhianon-Passmore.jpghttp://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Jenny-Rathbone.jpgJack Sargeant AC

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Steve George.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: SeneddDGCh@cynulliad.cymru

Partners & Help