Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Manylion y pwyllgor

Newyddion

  • Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar y ddarpariaeth o werslyfrau ac adnoddau dysgu ar gyfer disgyblion - 8 Tachwedd 2018
  • Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi darparu ei diweddariad cyntaf fel rhan o ymchwiliad y Pwyllgor i raglen Dechrau'n Deg: allgymorth. Diweddariad interim yw hwn – mae’r Llywodraeth wedi ymrwymo i ddarparu diweddariad manylach ymhen 12 mis arall – 30 Hydref 2018

·         Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cyflwyno diweddariad ar yr argymhellion yn yr adroddiad Iechyd Meddwl Amenedigol, anfonwch eich barn ar yr ymateb hwn erbyn dydd Gwener 23 Tachwedd. – 23 Hydref 2018

  • Mae'r Pwyllgor wedi lansio ymchwiliad i Ariannu Ysgolion yng Nghymru, y dyddiad cau yw dydd Gwener 14 Rhagfyr – 18 Hydref 2018
  • Mae'r Pwyllgor wedi lansio ymgynghoriad ar yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i ddatblygu cwricwlwm newydd Cymru - 18 Hydref 2018
  • Mae diweddariadau rheolaidd ar waith y pwyllgorau ar gael yng Nghylchlythyr pob pwyllgor

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddPPIA

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar 28 Mehefin 2016 i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisi, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): addysg, iechyd a llesiant plant a phobl ifanc Cymru, gan gynnwys eu gofal cymdeithasol.

 

Trawsgrifiadau

 

Blaenraglen waith

 

Deddfwriaeth

 

Ymholiadau cyfredol

 

 

Gwaith cyfredol

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

 

Adran-Aelodau

Lynne Neagle ACDawn Bowden ACMichelle Brown ACHefin David ACSuzy Davies ACJanet Finch-Saunders AChttp://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Sian-Gwenllian.jpgJulie Morgan AC

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Llinos Madeley.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: SeneddPPIA@cynulliad.cymru

Partners & Help