Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Manylion y pwyllgor

Newyddion

  • Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod nesaf ar 4 Mawrth 2019 yng Nghanolfan Catrin Finch, Wrexham.
  • Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Berthynas Llywodraeth Cymru â Pinewood (PDF 581KB) (14 Chwefror 2019)
  • Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn dystiolaeth gyda Cyfoeth Naturiol Cymru ar 11 Chwefror 2019 i drafod eu Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2017-18. Trefnwyd dadl yn y Cyfarfod Llawn ar gyfer 13 Chwefror 2019.
  • Mae’r Pwyllgor wedi cwblhau ei waith craffu blynyddol ar gyfrifon ac mae wrthi’n llunio ei adroddiad.

 

Diweddarwyd: 18 Chwefror 2019

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddArchwilio

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor hwn ar 22 Mehefin 2016 i gyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheolau Sefydlog 18.2 and 18.3 ac ystyried unrhyw fater arall yn ymwneud â pha mor ddarbodus, effeithlon ac effeithiol y cafodd adnoddau eu defnyddio wrth gyflawni swyddogaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Cwestiynau cyffredin

Trawsgrifiadau

Gwaith Presennol

 

Gwaith a gwblhawyd gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

 

Adran-Aelodau

Nick Ramsay ACMohammad Asghar ACNeil Hamilton AChttp://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Vikki-Howells.jpgRhianon Passmore AChttp://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Adam-Price.jpgJenny Rathbone AC

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Fay Bowen.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: SeneddArchwilio@cynulliad.cymru

Title

 


Partners & Help