Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Manylion y pwyllgor

Newyddion

·         Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Gyfoeth Naturiol Cymru: Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2017-18 (PDF 549KB) – 26 Tachwedd 2018. Cafwyd ymateb Llywodraeth Cymru (185KB) ynghyd â’r ymateb gan Gyfoeth Naturiol Cymru (14 Ionawr 2019). Bydd y rhain yn cael eu trafod yn y Pwyllgor ar 28 Ionawr 2019.

 

Diweddarwyd: 17 Ionawr 2019

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddArchwilio

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor hwn ar 22 Mehefin 2016 i gyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheolau Sefydlog 18.2 and 18.3 ac ystyried unrhyw fater arall yn ymwneud â pha mor ddarbodus, effeithlon ac effeithiol y cafodd adnoddau eu defnyddio wrth gyflawni swyddogaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Cwestiynau cyffredin

Trawsgrifiadau

Gwaith Presennol

 

Gwaith a gwblhawyd gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

 

Adran-Aelodau

Nick Ramsay ACMohammad Asghar ACNeil Hamilton AChttp://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Vikki-Howells.jpgRhianon Passmore AChttp://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Adam-Price.jpgJenny Rathbone AC

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Fay Bowen.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: SeneddArchwilio@cynulliad.cymru

Title

 


Partners & Help