Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Manylion y pwyllgor

Newyddion

  • Bydd cyfarfod nesaf y Pwyllgor ar 12 Tachwedd 2018.
  • Mae'r Pwyllgor wedi cytuno ar Brotocol gyda Llywodraeth Cymru ar gyfer craffu ar y rheoliadau sy'n deillio o ymadawiad y DU â’r Undeb Ewropeaidd - 29 Hydref 2018
  • Fforwm Rhyngseneddol ar y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd - datganiad 25 Hydref 2018
  • Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc) (Cymru) (PDF 539KB) – 24 Hydref 2018.
  • Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar graffu ar reoliadau a wneir o dan y Bil Masnach (PDF 619KB) – 8 Hydref 2018.
  • Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar graffu ar y rheoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018: materion gweithredol (PDF 1MB) – 10 Gorffennaf
  • Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) - 28 Mehefin 2018

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddMCD

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor hwn ar 15 Mehefin 2016 i cyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheol Sefydlog 21, ac ystyried unrhyw fater cyfansoddiadol, deddfwriaethol neu lywodraethol arall sydd o fewn cymhwysedd y Cynulliad neu Weinidogion Cymru, neu sy'n gysylltiedig â chymhwysedd y Cynulliad neu Weinidogion Cymru, gan gynnwys ansawdd deddfwriaeth.

 

Dolenni cyflym

Is-ddeddfwriaeth

Deddfwriaeth arall

Ymholiadau Cyfredol

Ffrydiau gwaith eraill

Biliau'r Cynulliad sy’n destun gwaith craffu ar hyn o bryd

Gwaith wedi’i gwblhau gan y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Adran-Aelodau

Mick Antoniw AC - CadeiryddDawn Bowden AChttp://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Suzy-Davies.jpgMandy Jones ACDai Lloyd ACLee Waters AC

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Gareth Williams.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6362

E-bost: SeneddMCD@cynulliad.cymru

Partners & Help