Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Manylion y pwyllgor

Newyddion

  • Bydd cyfarfod nesaf y Pwyllgor ar 20 Mai 2019.
  • Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad (PDF 1MB) ar y Bil Deddfwriaeth (Cymru)
  • Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad (PDF 158KB) ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru (Memorandwm Rhif 2) ar y Bil Masnach.
  • Mae’r Pwyllgor wedi ysgrifennu at y Prif Weinidog ynghylch craffu ar ddeddfwriaeth sy’n gysylltiedig â Brexit – 21 Chwefror 2019.
  • Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad (PDF 266KB) ar Graffu ar reoliadau o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018: Adroddiad cynnydd - Chwefror 2019.
  • Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad (PDF 223KB) ar y Cytundeb cysylltiadau rhyngsefydliadol rhwng Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru – Ionawr 2019.
  • Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi canllaw (PDF 275KB) i’r broses o graffu ar y rheoliadau a wneir o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018.

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddMCD

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor hwn ar 15 Mehefin 2016 i cyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheol Sefydlog 21, ac ystyried unrhyw fater cyfansoddiadol, deddfwriaethol neu lywodraethol arall sydd o fewn cymhwysedd y Cynulliad neu Weinidogion Cymru, neu sy'n gysylltiedig â chymhwysedd y Cynulliad neu Weinidogion Cymru, gan gynnwys ansawdd deddfwriaeth.

 

Dolenni cyflym

Is-ddeddfwriaeth

Deddfwriaeth arall

Ymholiadau Cyfredol

Biliau'r Cynulliad sy’n destun gwaith craffu ar hyn o bryd

Ffrydiau gwaith eraill

Gwaith wedi’i gwblhau gan y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Adran-Aelodau

Mick Antoniw AC - CadeiryddDawn Bowden AChttp://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Suzy-Davies.jpghttp://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Carwyn-Jones.jpgMandy Jones ACDai Lloyd AC

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Gareth Williams.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6362

E-bost: SeneddMCD@cynulliad.cymru

Title

 


Partners & Help