Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Gyfranogiad yn y Celfyddydau yng Nghymru - y Pedwerydd Cynulliad

Manylion y pwyllgor

Cafodd y Pwyllgor hwn o’r Pedwerydd Cynulliad ei ddiddymu. Caiff pwyllgorau newydd eu ffurfio yn ystod y Pumed Cynulliad

 

Cylch gorchwyl y grŵp gorchwyl a gorffen oedd ystyried cyfranogiad yn y celfyddydau yng Nghymru a chyflwyno adroddiad arno i’r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol.

 

Daeth y grŵp i ben ar ddiwedd mis Ebrill 2012.

Ymchwiliad i Gyfranogiad yn y Celfyddydau

Trawsgrifiadau cyfarfodydd

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: Cysylltu@Cynulliad.Cymru

Title

 


Partners & Help