Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Y Trydydd Cynulliad (2007 - 2011) Balot Deddfwriaethol

O dro i dro, roedd y Llywydd yn cynnal balot i benderfynu ar enw Aelod Cynulliad a gaiff gyflwyno cynigion ar gyfer deddfwriaeth naill ai trwy Orchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol neu Fesur Cynulliad. Gwneir hyn yn unol â Rheolau Sefydlog 22.47 a 23.99 y Cynulliad.

Dyma restr o'r Balotau a gynhaliwyd a'r Aelodau a ddewiswyd:

Ni chynhaliwyd Pleidlais GCD ar gyfer 17 Mawrth 2010

Balot Mesurau: 17 Mawrth 2010

Balot GCD: 14 Hydref 2009

Balot Mesurau: 14 Hydref 2009

Balot GCD: 13 Mai 2009

Balot Mesurau: 13 Mai 2009

Balot GCD: 28 Ionawr 2009

Balot Mesurau: 28 Ionawr 2009

  • Ni chyflwynwyd unrhyw gynigion

Balot GCD: 15 Hydref 2008

Balot Mesurau: 15 Hydref 2008

Balot GCD: 11 Mehefin 2008

Balot Mesurau: 11 Mehefin 2008

  • Ni chyflwynwyd unrhyw gynigion

Balot GCD: 16 Ebrill 2008

Balot Mesurau: 16 Ebrill 2008

Balot GCD: 20 Chwefror 2008

Balot Mesurau: 20 Chwefror 2008

Balot GCD: 12 Rhagfyr 2007

Balot Mesurau: 12 Rhagfyr 2007

Balot GCD: 3 Hydref 2007

Balot Mesurau: 3 Hydref 2007

Balot GCD: 26 Mehefin 2007

Balot Mesurau: 26 Mehefin 2007

Partners & Help