Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010

Mesur Arfaethedig Llywodraeth a gyflwynwyd gan Edwina Hart AC, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Diben y Mesur arfaethedig

Nod y Mesur Arfaethedig Iechyd Meddwl (Cymru) yw:

 • darparu gwasanaethau iechyd meddwl yn gynt i unigolion sydd â phroblemau iechyd meddwl er mwyn lleihau’r risg o ddirywiad pellach yn eu hiechyd meddwl;  

 • darparu cynlluniau gofal a thriniaeth ar gyfer pobl sy’n cael gofal iechyd meddwl eilaidd a sicrhau bod gan bobl sydd wedi cael eu rhyddhau o wasanaethau iechyd meddwl eilaidd fynediad i’r gwasanaethau hynny pan fyddant yn credu bod eu hiechyd meddwl yn dirywio;

 • ymestyn darpariaeth o wasanaethau eirioli iechyd meddwl y tu hwnt i’r hyn sy’n ofynnol ar hyn o bryd.

Cyfnod presennol y Mesur

Yn dilyn cytundeb y Cynulliad Cenedlaethol ar destun y Mesur arfaethedig, cafodd Gymeradwyaeth Frenhinol ar 15 Rhagfyr 2010. Mae’r Mesur arfaethedig erbyn hyn yn Fesur y Cynulliad Cenedlaethol (cyfraith Cymru).

Cofnod o daith Mesur drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r tabl canlynol yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith Mesur drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010

Cyfnod

Dyddiad

 • Cyflwyno’r Mesur Arfaethedig

 • Cyfnod 1 – Pwyllgor yn ystyried yr egwyddorion cyffredinol*

 • Cyfnod 1 – Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

 • Cyfnod 2 – Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau *

 • Cyfnod 3 – Y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwellianau

 • Cyfnod 4 – Pasio’r Mesur yn y Cyfarfod Llawn

 • Dyddiad Cymeradwyaeth Frenhinol

*Pwyllgor Deddfwriaeth Rhif 3

Gwybodaeth berthnasol

Cewch ragor o wybodaeth am y Mesur hwn ar y dudalen hon, gan gynnwys gohebiaeth y Pwyllgor, eitemau newyddion a phapurau’r Pwyllgor Busnes.

|

Y Mesur Arfaethedig a'r Memorandwm Esboniadol

|
 • Cyfnod 1

Pwyllgor yn ystyried egwyddorion cyffredinol y Mesur arfaethedig, a'r Cynulliad yn cytuno ar yr egwyddorion cyffredinol hynny:

Ymgynghoriad Cyhoeddus

Cyhoeddodd y Pwyllgor alwad am dystiolaeth ymgynghori ar y Mesur Arfaethedig Iechyd Meddwl (Cymru), sydd bellach wedi cau:

Adroddiad Pwyllgor Cyfnod 1

Dadl yn y Cyfarfod Llawn
Cytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Mesur arfaethedig wedi'r ddadl ar y cyfnod cyntaf yng Nghyfarfod Llawn 13 July 2010

 • Cyfnod 2

Pwyllgor yn ystyried y Mesur arfaethedig ac unrhyw welliannau a gyflwynwyd yn fanwl:

Dechreuodd Cyfnod 2 ar 14 Gorffennaf 2010 a ddaeth I ben ar 30 Medi 2010. Mae manylion y gwelliannau a gyflwynwyd ar gael yn

 • Cyfnod 3

Y Cynulliad yn ystyried y Mesur arfaethedig ac unrhyw welliannau a ddewiswyd yn fanwl: Dechreuodd Cyfnod 3 ar 1 Hydref 2010 a ddaeth I ben ar 2 Tachwedd 2010. Mae manylion y gwelliannau a gyflwynwyd ar gael yn:
 • Cyfnod 4

Pleidlais gan y Cynulliad i basio testun terfynol y Mesur arfaethedig.

Cafodd y Mesur ei basio gan y Cynulliad yn ystod y trafodion 2 Tachwedd 2010.

Partners & Help