Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Hynt Biliau'r Cynulliad

Mae'r dudalen ganlynol yn dangos cynnydd presennol holl Filiau'r Cynulliad. Caiff y wybodaeth hon ei diweddarau'n gyson. I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y mae pob Cyfnod yn ei olygu, darllenwch y Canllaw i'r Broses Ddeddfu

Gellir gweld rhestr o'r Biliau sydd wedi derbyn Cydsyniad Brenhinol ar dudalen Deddfau'r Cynulliad.

Biliau Llywodraeth Cymru

Deddf Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) 2018Cyflwynwyd: 23 Hydref 2017Mae’r Bil hwn yn awr yn Ddeddf
Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)Cyflwynwyd: 16 Ebrill 2018Mae'r Bil wedi bod trwy Gyfnod 4
Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru)Cyflwynwyd: 11 Mehefin 2018Mae'r Bil yng Nghyfnod 3 ar hyn o bryd
Bil deddfwriaeth (Cymru)Cyflwynwyd: 03 Rhagfyr 2018Mae'r Bil yng Nghyfnod 1 ar hyn o bryd

Biliau Aelodau'r Cynulliad

Bil Awtistiaeth (Cymru)Cyflwynwyd: 13 Gorffennaf 2018Mae'r Bil yng Nghyfnod 1 ar hyn o bryd

Biliau Pwyllgorau'r Cynulliad

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)Cyflwynwyd: 02 Hydref 2017Mae'r Bil yng Nghyfnod 2 ar hyn o bryd

Biliau Comisiwn y Cynulliad

Does dim Biliau Cynulliad wedi eu cyflwyno gan y Comisiwn ar hyn o bryd


 
 

Hynt deddfwriaeth ar hyn o bryd

Canllawiau ar ddeddfwriaeth

Darllenwch y canllawiau presennol ar gyflwyno a chraffu ar Ddeddfwriaeth.

Hynt Biliau'r Cynulliad

​Darllenwch am hynt Biliau'r Cynulliad mae'r Cynulliad yn craffu arnynt ar hyn o bryd

Testun Deddfau a basiwyd

Mae testun Deddfau'r Cynulliad a Biliau'r DU y maent yn eu diwygio i'w gweld ar wefan Legislation.gov.uk

Ewch i Legislation.gov.uk

 ​
 

Busnes blaenorol y Cynulliad​​

Deddfau yn ystod y Pedwerydd Cynulliad (2011-2016)

​Ers mis Mai 2011, mae deddfwriaeth sylfaenol y Cynulliad ar ffurf Deddfau Cafodd cymhwysedd deddfwriaeth y Cynulliad ei ymestyn yn sylweddol hefyd.

Measurau yn y Trydydd Cynulliad (2007-2011)

Rhoeddwyd pwerau deddfu newydd i'r Cynulliad ar ddechrau'r Trydydd Cynulliad ym mis Mai 2007. Galli'r Cynulliad basio "Mesurau" mewn meysydd roedd ganddo hymhwysedd deddfwriaethol ynddynt.

Offerynnau statudol yn y Cynulliad Cyntaf a'r Ail Gynulliad

Pan sefydlwyd y Cynulliad, roedd y pwerau i ddeddfu yn gyfyngedig i basio Offerynnau Statudol.

 
 

 

​​​​ ​

Partners & Help