Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Deddfwriaeth

Mae Bil yn gyfraith ddrafft. Unwaith y bydd Bil wedi’i ystyried a’i basio gan y Cynulliad a’i fod wedi cael Cydsyniad Brenhinol, mae’n dod yn ‘Ddeddf y Cynulliad’. Gall y Cynulliad basio Deddfau ar unrhyw un o’r pynciau a restrir yn Atodlen 7 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

Yn yr adran honPapurau busnes ar y bwrdd

Canllawiau ar y Broses Ddeddfu

Sur mae'r broses deddfau yn weithio ar y Cynulliad. Gwybodaeth am cyfnod biliau a dogfennau canllaw fel Atodlen 7.

Deddfau'r Cynulliad

Mae’r dudalen hon yn rhoi crynodeb o holl Ddeddfau’r Cynulliad a basiwyd yn ystod y Pumed Cynulliad (ers Mai 2016).

Hynt Biliau'r Cynulliad

Edrychwch ar y statws presennol pob Biliau'r Cynulliad

Is-ddeddfwriaeth

Mae is-ddeddfwriaeth yn gyfraith a wneir gan Weinidogion o dan bwerau dirprwyedig Ddeddf neu Fesur y Cynulliad neu Ddeddf Seneddol.

Balots ar gyfer Biliau

O bryd i’w gilydd, rhaid i’r Llywydd gynnal Balot i benderfynu ar enw Aelod heblaw Aelod o’r Llywodraeth a gaiff ofyn am gytundeb i gyflwyno Bil Aelod.

Biliau Arfaethedig Aelodau

Mae Bil Aelod yn Fil a gyflwynir gan Aelod Cynulliad unigol. Mae Biliau Aelodau yn wahanol i Filiau (a gaiff eu cyflwyno gan Lywodraeth Cymru), Biliau Pwyllgor (a gaiff eu cyflwyno gan bwyllgorau) a Biliau’r Comisiwn (a gaiff eu cyflwyno gan Gomisiwn y Cynulliad).

Cydsyniad Deddfwriaethol

Pan fydd Senedd y DU yn dymuno deddfu ar fater sydd eisioes wedi'i ddatganoli i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, mae confensiwn yn ei gwneud yn ofynnol iddi gael cydsyniad y Cynulliad cyn y gall basio'r deddfwriaeth dan sylw. Rhoddir cydsyniad o'r fath gan y Cynulliad drwy gynigion cydsyniad deddfwriaethol.

Partners & Help