Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cofnod y Trafodion

Mae Cofnod y Trafodion yn ei hanfod yn drawsgrifiad gair am air o drafodion y Cynulliad Cenedlaethol. Mae'n cofnodi'r hyn a gafodd ei ddweud yn ogystal â'r hyn y penderfynwyd arno. Mae'r Cofnod fel Hansard neu'r adroddiadau swyddogol a gyhoeddir gan ddeddfwrfeydd eraill yn y DU, ond y gwahaniaeth yw ei fod yn gofnod dwyieithog.

Cadair yn y SeneddCaiff trawsgrifiadau o'r Cyfarfod Llawn eu cyhoeddi i ddechrau yn yr iaith a gaiff ei siarad ynghyd â thrawsgrifiad o’r cyfieithiad ar y pryd pan siaredir Cymraeg. Cyhoeddir fersiwn ddrafft sy’n cael ei hychwanegu ati drwy’r prynhawn sy’n dechrau ymddangos tua awr ar ôl dechrau’r Cyfarfod Llawn. Caiff y fersiwn hon ei diweddaru bob chwarter awr. Caiff y Cofnod ei hun ei gyhoeddi o fewn 24 awr, gyda lincs i’r canlyniadau pleidleisio llawn, bywgraffiadau’r Aelodau a Senedd TV. Y mae hefyd yn bosibl i ddarllen y fersiwn hon heb y lincs, gan ei gwneud yn haws i ddefnyddwyr gopïo a phastio’r deunydd. Cyhoeddir y fersiwn derfynol gwbl ddwyieithog, gyda phob cyfraniad yn y ddwy iaith, o fewn tri diwrnod gwaith.

Cyhoeddir atebion i gwestiynau llafar nas cyrhaeddwyd yn ystod y Cyfarfod Llawn o fewn 24 awr.

Caiff atebion i gwestiynau ysgrifenedig eu cyhoeddi mewn bwletin dyddiol.

Cadair i'r Cofnodwyr yn y Pwyllgor

Trawsgrifiadau Pwyllgor

Mae trawsgrifiadau o gyfarfodydd pwyllgorau ar gael ar ffurf ddrafft o fewn tri i bum diwrnod gwaith, ac mae fersiwn derfynol yn cael ei chyhoeddi o fewn 10 diwrnod gwaith. Mae trawsgrifiadau pwyllgorau'n cynnwys y cyfieithiad ar y pryd o'r Gymraeg i'r Saesneg a ddarlledwyd yn ystod y cyfarfod, ond ni chaiff y cyfraniadau Saesneg eu cyfieithu i'r Gymraeg.

Pwy sy'n defnyddio'r Cofnod?

Mae seneddau yn llunio adroddiadau swyddogol fel y Cofnod fel mater o arfer gorau democrataidd, er mwyn caniatáu i bobl ddarllen am yr hyn sydd wedi digwydd yn eu deddfwrfa. Gall unrhyw un sydd am gael gwybod am yr hyn a ddigwyddodd yn y Cynulliad ddefnyddio'r Cofnod. Er enghraifft, mae'n dangos sut y gwnaeth eich Aelod Cynulliad bleidleisio ar fater, a'r hyn a ddywedodd ar fater penodol. Yn yr un modd, mae'n caniatáu i wleidyddion, cyfreithwyr a'r cyfryngau benderfynu ar union fwriad deddfwriaeth a gaiff ei phasio gan y Cynulliad.
Mae Cofnod y Cyfarfod Llawn ei hun yn cael dros 2,000 o ymweliadau'r wythnos ar wefan y Cynulliad. Mae hefyd yn ddefnyddiol yn fewnol, i Aelodau a'u staff cymorth, ac i'r gwasanaeth ymchwil a gwasanaethau'r pwyllgorau. Mae pobl a sefydliadau sy'n rhoi tystiolaeth i bwyllgorau'r Cynulliad yn defnyddio ein trawsgrifiadau i ddilyn yr ymchwiliad perthnasol.
Rydym hefyd yn darparu cofnod ar gyfer y dyfodol. Mae cofnod testun yn arbennig o werthfawr i'r rheini sydd am chwilio drwy'r dadleuon am air neu ymadrodd allweddol, neu dorri a gludo rhan o'r ddadl i mewn i ddogfen arall.

Partners & Help