Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cofnod y Trafodion

 
Caiff trawsgrifiadau o’r Cyfarfod Llawn eu cyhoeddi o fewn 24 awr i ddiwedd y cyfarfod. Ceir crynodeb o fusnes pob cyfarfod yn y Pleidleisiau a Thrafodion, (a gyhoeddir o fewn 30 munud i ddiwedd pob cyfarfod)
O fis Mai 2007 ymlaen, bydd trawsgrifiadau ar gael ar gyfer pob pwyllgor craffu, pwyllgor deddfu a phwyllgor sefydlog sy'n cwrdd yn gyhoeddus. Cyhoeddir drafftiau o fewn pum diwrnod gwaith i’r cyfarfod, a fersiynau terfynol o fewn 10 niwrnod gwaith, a hynny ar safle'r pwyllgor perthnasol.
Caiff atebion i gwestiynau llafar nas cyrhaeddwyd yn y Siambr eu cyhoeddi y diwrnod canlynol o dan ddolen gyswllt y Cyfarfod Llawn perthnasol.

Cyhoeddir atebion i gwestiynau ysgrifenedig ar y safle hwn yn ddyddiol. Mwy>>

 

O fis Mai 2007 ymlaen, caiff datganiadau ysgrifenedig eu cyhoeddi ar y safle hwn.
 
|

Pob Cynulliad blaenorol

|
 
 

Partners & Help