Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Canllawiau'r Cynulliad

Rheolau Sefydlog

Rheolau SefydlogCaiff gweithdrefnau'r Cynulliad eu rheoli gan ei Reolau Sefydlog. Mae'r rheolau hyn yn ystyried unrhyw ddarpariaethau perthnasol a nodir yn Neddf Llywodraeth Cymru 2006

Canllawiau’r Llywydd

Penderfyniadau'r Llwydd o ran Ffurf Briodol

 

Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

​Cyflogaeth etc y cyn Archwilydd Cyffredinol: Adran 5(3) (Word 16KB)

 

Amserlen y Cynulliad

Mae'r Pwyllgor Busnes wedi cytuno amserlen a thoriadau'r Cynulliad

Comisiynydd Safonau'r Cynulliad Cenedlaethol

Standards Commissioner LogoMae’r Comisiynydd Annibynnol yn ymchwilio i gwynion yn erbyn Aelodau’r Cynulliad sy’n ymwneud â methiant i gydymffurfio â’r Cod Ymddygiad neu’r Rheolau Sefydlog, ac mae’n rhoi cyngor a chymorth ynghylch materion o egwyddor yn ymwneud â’u hymddygiad.​

Bwrdd Taliadau

Remuneration Board logoBwrdd annibynnol yw’r Bwrdd Taliadau, a sefydlwyd yn 2010 i edrych ar gyflog a lwfansau Aelodau’r Cynulliad. Prif swyddogaeth y Bwrdd yw sicrhau bod gan Aelodau’r Cynulliad yr adnoddau cywir i gyflawni’u gwaith yn iawn.


 

Partners & Help