Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Amserlen y Cynulliad

Amserlen wythnosol I Dyddiadau ar gyfer toriadau’r Cynulliad I Amserlen ar gyfer cwestiynau llafar

Yn unol â Rheol Sefydlog 11.9, bydd Pwyllgor Busnes y Pumed Cynulliad yn cytuno ar Amserlen y Cynulliad

I gael gwybodaeth am ddyddiadau’r cyfarfodydd a manylion eraill, ewch i’r calendr cyfarfodydd.

Amserlen wythnosol

Ar d​​dydd Mawrth 5 Gorffennaf 2016, cytunodd y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen gylchdro 2 wythnos ganlynol ar gyfer Busnes y Cynulliad yn ystod y Pumed Cynulliad, i ddechrau o 12 Medi 2016. Cytunodd y Pwyllgor Busnes, ar 26 Medi 2017, i gais gan y Pwyllgor Safonau Ymddygiad i ganiatáu cyfarfod ychwanegol bob yn ail ddydd Mawrth yn ôl y gofyn.

Wythnos 1

Dydd Llun*Dydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd Gwener

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Y Pwyllgor Deisebau

11.00 - 12.30:
Amser a neilltuwyd ar gyfer cyfarfodydd y grwpiau gwleidyddol

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Y Pwyllgor Cyllid

Busnes etholaethol (y diwrnod cyfan ar gael ar gyfer busnes etholaethol)

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Y Pwyllgor Cyfrifion Cyhoeddus

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

13.30:
Y Cyfarfod Llawn

13.30 - 18.00:
Busnes y Llywodraeth

13.30:
Y Cyfarfod Llawn

13.30 - 15.00:
Busnes y Llywodraeth

15.00 - 18.30:
Busnes y Cynulliad

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Y Pwyllgor Cyllid

*Dylai pwyllgorau sy’n cwrdd ar yr un diwrnod â chyfarfodydd y Comisiwn gael eu trefnu ar ôl 3pm.

Wythnos 2

Dydd LlunDydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd Gwener

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

11.00 - 12.30:
Amser a neilltuwyd ar gyfer cyfarfodydd y grwpiau gwleidyddol

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Y Pwyllgor Cyllid

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Busnes etholaethol (y diwrnod cyfan ar gael ar gyfer busnes etholaethol)

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Y Pwyllgor Cyfrifion Cyhoeddus

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

13.30:
Y Cyfarfod Llawn

13.30 - 18.00:
Busnes y Llywodraeth

13.30:
Y Cyfarfod Llawn

13.30 - 15.00:
Busnes y Llywodraeth

15.00 - 18.30:
Busnes y Cynulliad

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

*Dylai pwyllgorau sy’n cwrdd ar yr un diwrnod â chyfarfodydd y Comisiwn gael eu trefnu ar ôl 3pm.

Dyddiadau ar gyfer toriadau’r Cynulliad: 2018-19

Assembly Timetable

Tymor

Dyddiadau’r toriadau sydd wedi’u cadarnhau

​Nadolig

​Dydd Llun 17 Rhagfyr 2018 - Dydd Sul 6 Ionawr 2019

​Haner Tymor y Gwanwyn

​Dydd Llun 25 Chwefror 2019 - Dydd Sul 3 Mawrth 2019

​Pasg

​Dydd Llun 8 Ebrill 2019 - Dydd Sul 28 Ebrill 2019

​Sulgwyn

Dydd Llun 27 Mai 2019 - Dydd Sul 2 Mehefin 2019​

​Haf

​Dydd Llun 22 Gorffennaf 2019 - Dydd Sul 15 Medi 2019

​*Haner Tymor yr Hydref

Dydd Llun 28 Hydref 2019 - Dydd Sul 3 Tachwedd 2019​

​*Nadolig

​Dydd Llun 16 Rhagfyr 2019 - Dydd Sul 5 Ionawr 2020

 *Dyddiadau dros dro i'w cadarnhau gan y Pwyllgor Busnes

 

Amserlen ar gyfer cwestiynau llafar

Assembly Timetable

Swyddog

Dyddiadau

Y Prif Weinidog

Bob dydd Mawrth yn ystod tymor y Cynulliad, rhwng 13.30 a 14.15, am 45 munud ar y mwyaf

Gweinidogion Cymru

Bob dydd Mercher yn ystod tymor y Cynulliad, rhwng 13.30 a 15.00, am 45 munud yr un ar y mwyaf. Bydd Gweinidogion yn cael eu holi yn eu tro.

Y Cwnsler Cyffredinol

Unwaith bob pedair wythnos ar ddydd Mercher yn ystod y tymor am 45 munud ar y mwyaf

Comisiwn y Cynulliad

Unwaith bob pedair wythnos ar ddydd Mercher yn ystod y tymor am 30 munud ar y mwyaf, yn dechrau ar 29 Mehefin 2016

 

Dyddiadau ar gyfer Cwestiynau Llafar i Weinidogion Cymru a'r Cwnsler Cyffredinol

Partners & Help