Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
SUB- LD12749 - Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Newid Blynyddoedd Etholiadau Cyffredin) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd179200175KB20/09/2019
SUB- LD12749 -EM - Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Newid Blynyddoedd Etholiadau Cyffredin) (Cymru) 2019 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd118784116KB20/09/2019
GEN- LD12747 - Arolygiaeth Gofal Cymru - Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd 2018-19Dogfennau a osodwyd10485761MB19/09/2019
CR- LD12748 - Adroddiad 03 -19 gan y Pwyllgor Safonau Ymddygiad i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 22.9Dogfennau a osodwyd31457283MB19/09/2019
CR - LD12746 - Adroddiad 02 -19 gan y Pwyllgor Safonau Ymddygiad i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 22.9 Dogfennau a osodwyd10485761MB18/09/2019
SUB - LD12745 - Rheoliadau Materion Gwledig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019Dogfennau a osodwyd174080170KB17/09/2019
SUB-LD12745- EM - Rheoliadau Materion Gwledig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019 – Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn Unig)Dogfennau a osodwyd208896204KB17/09/2019
CR-LD12737- Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Offerynnau Statudol gydag Adroddiadau Clir - 16 Medi 2019Dogfennau a osodwyd8089679KB17/09/2019
CR-LD12739 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)434 - Rheoliadau Addysg (Y Diwrnod Ysgol a’r Flwyddyn Ysgol) (Cymru) (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd8601684KB17/09/2019
CR-LD12741 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: pN(5)30 – Rheoliadau Hadau (Diwygio etc.) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 Dogfennau a osodwyd8294481KB17/09/2019
CR- LD12742 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)437 - Rheoliadau Gwastraff Peryglus (Cymru) (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd106496104KB17/09/2019
CR-LD12743 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)438 – Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio)Dogfennau a osodwyd139264136KB17/09/2019
CR-LD12744 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)439 – Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau i Gymhwystra Myfyrwyr) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd110592108KB17/09/2019
CR-LD12738 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)433 Gorchymyn Rheilffyrdd Caerdydd a’r Cymoedd (Trosglwyddo) 2019Dogfennau a osodwyd9318491KB17/09/2019
CR-LD12736 - Cytundebau Rhyngwladol: Y Goblygiadau i Gymru - Cytundebau a drafodwyd ar 16 Medi 2019Dogfennau a osodwyd200704196KB17/09/2019
CR-LD12740 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Offerynnau Statudol Negyddol Arfaethedig sydd ag Adroddiadau Clir - 16 Medi 2019Dogfennau a osodwyd7168070KB17/09/2019
GEN-LD12735 Ymateb i Adroddiad Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar wasanaethau gofal sylfaenol y tu allan i oriauDogfennau a osodwyd187392183KB13/09/2019
GEN-LD12734 Datganiad Ysgrifenedig - 12 Medi 2019 - Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid ac Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd173056169KB12/09/2019
GEN-LD12733 - Datganiad Ysgrifenedig - 11 Medi 2019 - Rheoliadau Hylendid Bwyd Penodol (Rheoliad (CE) Rhif 853/2004) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019Dogfennau a osodwyd159744156KB11/09/2019
GEN-LD12732 - Ymateb i adroddiad Rheoli Apwyntiadau Dilynol Cleifion Allanol ar Draws Cymru gan Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Cynulliad Cenedlaethol CymruDogfennau a osodwyd258048252KB11/09/2019
CR-LD12731- Deiseb P-05-736 - Darparu Gwasanaethau Iechyd Meddwl Mwy HygyrchDogfennau a osodwyd216064211KB11/09/2019
AGR-LD12730 - Sports Council for Wales Lottery Distribution Account – 2018-19 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd10485761MB10/09/2019
PRI-LD11927-RA - Cydsyniad Brenhinol i Ddeddf Cynulliad - Deddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 Dogfennau a osodwyd5427253KB10/09/2019
SUB-LD12728-EM - Cod Ymarfer ar gyfer Lles Ieir Dodwy a Chywennod - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd477184466KB09/09/2019
SUB-LD12729 - Cod Ymarfer ar gyfer Lles Ieir Bwyta ac Ieir Bwyta at FridioDogfennau a osodwyd343040335KB09/09/2019
SUB-LD12729-EM - Cod Ymarfer ar gyfer Lles Ieir Bwyta ac Ieir Bwyta at Fridio – Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd10137699KB09/09/2019
SUB-LD12728-EM - Code of Practice for the Welfare of Laying Hens and Pullets - Explanatory Memorandum / SUB-LD12728-EM - Cod Ymarfer ar gyfer Lles Ieir Dodwy a Chywennod - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd103424101KB09/09/2019
SUB-LD12727 - Gorchymyn Rhywogaethau Goresgynnol Estron (Gorfodi a Thrwyddedu) (Diwygio) 2019 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd4403243KB05/09/2019
SUB-LD12727-EM - Gorchymyn Rhywogaethau Goresgynnol Estron (Gorfodi a Thrwyddedu) (Diwygio) 2019 – Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd138240135KB05/09/2019
GEN-LD12726 - Hybu Cig Cymru - Datganiadau Ariannol 2018-19Dogfennau a osodwyd459776449KB04/09/2019
GEN-LD12723 - Arolygiad o Wasanaethau Oedolion Hyn Cyngor Sir FynwyDogfennau a osodwyd10485761MB27/08/2019
AGR-LD12724 - Cyfrif Ardrethi Annomestig(Cymru) Cyfrif Derbyniadau a Thaliadau 1 Ebrill 2018 - 31 Mawrth 2019Dogfennau a osodwyd210944206KB27/08/2019
AGR-LD12725 - Cyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru 2018-19Dogfennau a osodwyd10485761MB27/08/2019
CR-LD12721 - Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Gwasanaethau nyrsio cymunedol a nyrsio ardalDogfennau a osodwyd10485761MB21/08/2019
GEN-LD12722 - Arolygiad o Wasanaethau Oedolion Hŷn Cyngor Sir DdinbychDogfennau a osodwyd672768657KB21/08/2019
SUB-LD12720 - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau i Gymhwystra Myfyrwyr) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd135168132KB16/08/2019
SUB-LD12720-EM - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau i Gymhwystra Myfyrwyr) (Cymru) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd119808117KB16/08/2019
WS-LD12719 - Datganiad Ysgrifenedig - 15 Awst 2019 - Rheoliadau Mewnforio a Masnachu Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019 Dogfennau a osodwyd149504146KB15/08/2019
GEN-LD12718 - Arolygiad o Wasanaethau Hŷn Cyngor Sir GârDogfennau a osodwyd888832868KB14/08/2019
GEN-LD12717 - Ymateb Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon tuag at ddileu Hepatitis C yng NghymruDogfennau a osodwyd179200175KB09/08/2019
CR-LD12713 Fframweithiau polisi cyffredin y DU gyfan: papur trafodDogfennau a osodwyd281600275KB07/08/2019
WS-LD12714 - Datganiad Ysgrifenedig - 7 Awst 2019 - Rheoliadau Bwyd a Diod (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 Dogfennau a osodwyd3276832KB07/08/2019
WS-LD12715 - Datganiad Ysgrifenedig - 7 Awst 2019 -Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol (Trefniadau Trosiannol etc.) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 Dogfennau a osodwyd151552148KB07/08/2019
WS-LD12716 - Datganiad Ysgrifenedig - 7 August 2019 -Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol a'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Diwygiadau Amrywiol etc.) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019 Dogfennau a osodwyd143360140KB07/08/2019
AGR-LD12711 - Local Democracy and Boundary Commission For Wales Annual Report and Financial Statement 31 March 2019 (Saesneg yn Unig)Dogfennau a osodwyd686080670KB05/08/2019
AGR-LD12712 - Cyfrifon Blynyddol 2018-19 Llyfrgell Genedlaethol Cymru Dogfennau a osodwyd10485761MB05/08/2019
CR-LD12710 - Goblygiadau Ariannol y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)Dogfennau a osodwyd10485761MB02/08/2019
CR-LD12709 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Adroddiad ar y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)Dogfennau a osodwyd569344556KB02/08/2019
CR-LD12708 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Adroddiad - Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - Adroddiad Cyfnod 1 y PwyllgorDogfennau a osodwyd20971522MB02/08/2019
CR-LD12707 - Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Rheoli Apwyntiadau Dilynol Cleifion Allanol ar Draws CymruDogfennau a osodwyd10485761MB31/07/2019

Partners & Help