Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
CR-LD12442 - Cytundebau Rhyngwladol: Y Goblygiadau i Gymru Cytundebau a drafodwyd ar 18 Mawrth 2019Dogfennau a osodwyd336896329KB22/03/2019
CR-LD12443 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)364 – Rheoliadau Gwastraff (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd6041659KB22/03/2019
CR-LD12444 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)359 – Rheoliadau Pysgodfeydd a Rheoli Morol (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd4300842KB22/03/2019
CR-LD12445 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)362 - Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol a’u Symud ar draws Ffin) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 Dogfennau a osodwyd105472103KB22/03/2019
CR-LD12446 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)373 – Rheoliadau Cynhyrchion Bwyd a Bwyd Anifeiliaid Rheoleiddiedig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd6451263KB22/03/2019
CR-LD12447 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)376 – Rheoliadau Cyllid Llywodraeth Leol (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd8908887KB22/03/2019
CR-LD12448 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)381 - Rheoliadau Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymwysterau) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 Dogfennau a osodwyd9420892KB22/03/2019
GEN-LD12449 - Return of Expenditure incurred and prosecutions taken under the Animal Health Act 1981 and incidences of disease in imported animals for the year 2018 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd265216259KB22/03/2019
CR-LD12450 - Y Pwyllgor Busnes - Yr amserlen ar gyfer ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Awdurdodau Afonydd A Draenio TirDogfennau a osodwyd166912163KB22/03/2019
SUB-LD12452 - Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd172032168KB22/03/2019
CR-LD12429 - Adroddiad: Deiseb P-05-784 Dibyniaeth ar gyffuriau presgripsiwn ac effeithiau diddyfnu - adnabyddiaeth a chefnogaethDogfennau a osodwyd529408517KB21/03/2019
CR-LD12430 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Offerynnau Statudol gydag Adroddiadau Clir - 18 Mawrth 2019Dogfennau a osodwyd6451263KB21/03/2019
CR-LD12431 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Offerynnau Statudol sydd ag adroddiadau clir, a ystyriwyd yn flaenorol ar gyfer sifftio ac sydd bellach yn ddarostyngedig i graffu o dan Reolau Sefydlog 21.2 a 21.3 18 Mawrth 2019Dogfennau a osodwyd10137699KB21/03/2019
CR-LD12432 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)365 - Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd7680075KB21/03/2019
CR-LD12434 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)367 – Rheoliadau Deddfau Trethi Cymru (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd9113689KB21/03/2019
CR-LD12433 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol:SL(5)366 - Rheoliadau Bwyd (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019Dogfennau a osodwyd5427253KB21/03/2019
CR-LD12435 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol:SL(5)370 - Rheoliadau Tatws Hadyd (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019Dogfennau a osodwyd5939258KB21/03/2019
CR-LD12436 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)375 - Rheoliadau Materion Gwledig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd5222451KB21/03/2019
CR-LD12437 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)380 – Rheoliadau Bwyd (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd4403243KB21/03/2019
CR-LD12440 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)368 – Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd8601684KB21/03/2019
CR-LD12438 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)354 – Gorchymyn Byrddau Iechyd Lleol (Newid Ardaloedd) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2019Dogfennau a osodwyd6860867KB21/03/2019
CR-LD12439 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)355 - Gorchymyn Pysgota Môr (Hysbysiadau Cosb) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd5427253KB21/03/2019
CR-LD12441 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)392 – Gorchymyn Trwyddedu Pysgota Môr (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd7987278KB21/03/2019
CR-LD12419 - Adroddiad gan Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau. Amharu ar y Rheilffyrdd yn ystod yr hydrefDogfennau a osodwyd699392683KB20/03/2019
WS-LD12420 - Datganiad Ysgrifenedig - 20 Mawrth 2019 - Rheoliadau Georwystro (Dirymu) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd144384141KB20/03/2019
SUB-LD12421-EM - Rheoliadau Cyllid Llywodraeth Leol (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd177152173KB20/03/2019
WS-LD12422 - Datganiad Ysgrifenedig - 20 Mawrth 2019 - Rheoliadau Hylendid a Diogelwch Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019Dogfennau a osodwyd156672153KB20/03/2019
CR-LD12424 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)346 – Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) (Cymru) (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd4300842KB20/03/2019
CR-LD12423 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)341 - Rheoliadau Gweithfeydd Trydan (Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol) (Cymru a Lloegr) (Diwygio) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd4505644KB20/03/2019
CR-LD12426 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)377 – Rheoliadau Safonau a Labelu Bwyd (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd4403243KB20/03/2019
CR-LD12425 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)369 – Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd4198441KB20/03/2019
CR-LD12427 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)378 – Rheoliadau Hylendid a Diogelwch Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd5017649KB20/03/2019
SUB-LD12428 - Rheoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd106496104KB20/03/2019
SUB-LD12428-EM - Rheoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) (Diwygio) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd107520105KB20/03/2019
CR-LD12407 - Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Craffu ar Gyfrifon 2017-18Dogfennau a osodwyd10485761MB19/03/2019
PRI-LD12408-POS - Datganiad y Llywydd - Adran 111A(3) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 - Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)Dogfennau a osodwyd6451263KB19/03/2019
CR-LD12409 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)343 - Rheoliadau Trydan (Gorsafoedd Cynhyrchu Alltraeth) (Gweithdrefn Ymchwiliadau) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd8089679KB19/03/2019
CR-LD12411 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)345 - Rheoliadau Trydan (Gorsafoedd Cynhyrchu Alltraeth) (Ceisiadau am Gydsyniad) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd8294481KB19/03/2019
CR-LD12410 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)344 – Rheoliadau Trydan (Gorsafoedd Cynhyrchu Alltraeth) (Amrywio Cydsyniadau) (Cymru) Dogfennau a osodwyd9113689KB19/03/2019
CR-LD12412 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)348 - Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Cymru) (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd6758466KB19/03/2019
CR-LD12414 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)357 – Rheoliadau Marchnata Hadau a Deunyddiau Lluosogi Planhigion (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd6144060KB19/03/2019
CR-LD12413 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)351 - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd7680075KB19/03/2019
CR-LD12415 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol:SL(5)358 – Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd7168070KB19/03/2019
CR-LD12417 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Sl(5)374 - Rheoliadau Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd110592108KB19/03/2019
CR-LD12416 - CR-LD12416 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)360 – Rheoliadau Clefydau Egsotig mewn Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd9113689KB19/03/2019
SUB-LD12418 - Gorchymyn Pysgota Môr (Hysbysiadau Cosb) (Cymru) (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd134144131KB19/03/2019
SUB-LD12418-EM - Gorchymyn Pysgota Môr (Hysbysiadau Cosb) (Cymru) (Diwygio) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd103424101KB19/03/2019
CR-LD12384-R - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)336 – Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd9318491KB18/03/2019
CR-LD12405 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)338 – Rheoliadau Gwasanaethau Mabwysiadu Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd8396882KB18/03/2019
CR-LD12406 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol:SL(5)335 - Rheoliadau Iechyd Planhigion (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 Dogfennau a osodwyd442368432KB18/03/2019

Partners & Help