Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
SUB-LD12058 - Ar Gyfer Siftio - Rheoliadau Maethiad (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd196608192KB22/01/2019
SUB-LD12058-EM - Ar Gyfer Siftio - Rheoliadau Maethiad (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd165888162KB22/01/2019
CR-LD12059 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol) Dogfennau a osodwyd131072128KB22/01/2019
CR-LD12060 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Negyddol Arfaethedig Offerynnau Statudol sydd ag Adroddiadau Clir 21 Ionawr 2019Dogfennau a osodwyd7372872KB22/01/2019
CR-LD12061 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol:pN(5)009 - Rheoliadau Iechyd a Lles Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2019Dogfennau a osodwyd6860867KB22/01/2019
CR-LD12062 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol Adroddiad Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol)Dogfennau a osodwyd635904621KB22/01/2019
GEN-LD12063 - Ymateb Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol sy'n dwyn y teitl Paratoi ar gyfer Brexit: Adroddiad dilynol ar barodrwydd Porthladdoedd CymruDogfennau a osodwyd181248177KB22/01/2019
WS-LD12065 - Datganiad Ysgrifenedig - 22 Ionawr 2019 - Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid Dyfrol ac Iechyd Planhigion (Swyddogaethau Deddfwriaethol) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd159744156KB22/01/2019
GEN-LD12064 - Ymateb Ysgrifenedig gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol: Paratoi ar gyfer Brexit – Adroddiad ar barodrwydd y sector gofal iechyd a meddyginiaethau yng Nghymru.Dogfennau a osodwyd626688612KB22/01/2019
SUB-LD12066 - Ar Gyfer Siftio - Rheoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd355328347KB22/01/2019
SUB-LD12066-EM - Ar Gyfer Siftio – Rheoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd438272428KB22/01/2019
GEN-LD12067 - Ymateb ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol o’r teitl ‘Paratoi ar gyfer Brexit; Adroddiad ar barodrwydd y sector bwyd a diod yng Nghymru’.Dogfennau a osodwyd218112213KB22/01/2019
AGR-LD12057 - Gwariant GIG Cymru ar staff asiantaethDogfennau a osodwyd904192883KB22/01/2019
SUB-LD12054 - Rheoliadau Bwyd ar gyfer Grwpiau Penodol (Gofynion o ran Gwybodaeth a Chyfansoddiad) (Diwygio) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd197632193KB21/01/2019
SUB-LD12054-EM - Rheoliadau Bwyd ar gyfer Grwpiau Penodol (Gofynion o ran Gwybodaeth a Chyfansoddiad) (Diwygio) (Cymru) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd138240135KB21/01/2019
SUB-LD12055 - Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Meini Prawf Penodedig, Ffioedd a Ffioedd am Geisiadau Tybiedig) (Cymru) (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd198656194KB21/01/2019
SUB-LD12055-EM - Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (Meini Prawf Penodedig, Ffioedd a Ffioedd am Geisiadau Tybiedig) (Cymru) (Diwygio) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd376832368KB21/01/2019
GEN-LD12056 - Deddf y Mor a Mynediad i'r Arfordir 2009 - Adroddiad i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar Ardaloedd Morol Gwarchodeig yng Nghymru Dogfennau a osodwyd989184966KB21/01/2019
WS-LD12053 - Datganiad Ysgrifenedig - 21 Ionawr 2019 - Rheoliadau Mewnforio a Masnachu Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd192512188KB21/01/2019
WS-LD12051 - Datganiad Ysgrifenedig - 18 Ionawr 2019 - Rheoliadau Maeth (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd172032168KB18/01/2019
PRI-LD11586-EM-R - Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) - Memorandwm Esboniadol Dogfennau a osodwyd10485761MB18/01/2019
SICM-LD12052 - Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol Rheoliadau Gwrteithiau a Deunydd Amoniwm Nitrad (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd108544106KB18/01/2019
SICM-LD12052-REG - The Fertiliser and Ammonium Nitrate (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019Dogfennau a osodwyd7782476KB18/01/2019
SICM-LD12052-EM - Explanatory Memorandum to The Fertiliser and Ammonium Nitrate (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019Dogfennau a osodwyd7270471KB18/01/2019
SUB-LD12046-EM - Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2019 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd258048252KB17/01/2019
SUB-LD12046 - Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd387072378KB17/01/2019
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid Gwasanaethu) Dogfennau a osodwyd251904246KB17/01/2019
GEN-LD12048 - Ymateb i argymhellion y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus am gostau a gwerth am arian y gwasanaethau cyhoeddus ar gyfer plant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofalDogfennau a osodwyd422912413KB17/01/2019
GEN-LD12049 - Cyllideb Atodol Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2018-19 Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd83886088MB17/01/2019
SUB-LD12050 - Rheoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd168960165KB17/01/2019
CR-LD12039 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)299 – Rheoliadau Gwasanaethau Maethu Awdurdodau Lleol (Cymru) 2018Dogfennau a osodwyd9113689KB16/01/2019
CR-LD12040 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)293 - Rheoliadau Gwasanaethau Eiriolaeth Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd152576149KB16/01/2019
CR-LD12041 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)296 - Rheoliadau Gwasanaethau Maethu Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd210944206KB16/01/2019
SUB-LD12042 - Ar Gyfer Siftio - Rheoliadau Dileu a Rheoli Afiechydon Milheintiol (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd150528147KB16/01/2019
SUB-LD12042-EM - Ar Gyfer Siftio - Rheoliadau Dileu a Rheoli Afiechydon Milheintiol (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd207872203KB16/01/2019
CR-LD12043 - Y Pwyllgor Busnes - Yr amserlen ar gyfer ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer y Bil PysgodfeyddDogfennau a osodwyd3379233KB16/01/2019
SUB-LD12044 - Rheoliadau Ardaloedd Rheoli Mwg (Tanwyddau Awdurdodedig) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd208896204KB16/01/2019
SUB-LD12045-EM - Memorandwm Esboniadol - Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Dosbarthau Esempt ar Leoedd Tân) (Cymru) 2019 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd133120130KB16/01/2019
SUB-LD12045 - Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Dosbarthau Esempt ar Leoedd Tân) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd10485761MB16/01/2019
SUB-LD12037 - Ar Gyfer Siftio - Rheoliadau Clefydau Egsotig mewn Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd198656194KB15/01/2019
LD12037-EM - Ar Gyfer Siftio – Rheoliadau Clefydau Egsotig mewn Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd188416184KB15/01/2019
GEN-LD12031 - Llinellau Gwariant yn y Gyllideb Dogfennau a osodwyd334848327KB15/01/2019
CR-LD12032 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Offerynnau Statudol gydag Adroddiadau Clir - 14 Ionawr 2019Dogfennau a osodwyd8806486KB15/01/2019
CR-LD12033 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Offerynnau Statudol gydag Adroddiadau Clir - 7 Ionawr 2019Dogfennau a osodwyd8806486KB15/01/2019
CR-LD12034 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Negyddol Arfaethedig Offerynnau Statudol sydd ag Adroddiadau Clir 14 Ionawr 2019Dogfennau a osodwyd134144131KB15/01/2019
CR-LD12035 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol ar gyfer Rheoliadau Amgylchedd Morol (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2018 (Rhif 2) Ionawr 2019Dogfennau a osodwyd126976124KB15/01/2019
SUB-LD12036-EM - Ar Gyfer Siftio – Rheoliadau Taliadau Gwasanaeth (Gofynion Ymgynghori) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd202752198KB15/01/2019
SUB-LD12036 - Ar Gyfer Siftio - Rheoliadau Taliadau Gwasanaeth (Gofynion Ymgynghori) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd128000125KB15/01/2019
SUB-LD12038 - Ar Gyfer Siftio - Rheoliadau Asesiadau Amgylcheddol o Gynlluniau a Rhaglenni a’r Asesiadau Effaith Amgylcheddol (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd237568232KB15/01/2019
SUB-LD12038-EM - Ar Gyfer Siftio – Rheoliadau Asesiadau Amgylcheddol o Gynlluniau a Rhaglenni a’r Asesiadau Effaith Amgylcheddol (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd153600150KB15/01/2019

Partners & Help