Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
CR-LD12529 Y Pwyllgor Busnes - Yr amserlen ar gyfer ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Cyfrifiad (Manylion Ffurflenni a Dileu Cosbau)Dogfennau a osodwyd5632055KB22/05/2019
PRI-LD12530-RA - Cydsyniad Brenhinol i Ddeddf Cynulliad Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd5427253KB22/05/2019
CR-LD12531 - Y Pwyllgor Busnes - Amserlen Ddiwygiedig ar gyfer trafod y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)Dogfennau a osodwyd5836857KB22/05/2019
CR-LD12528 - Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Dechrau Ffres: Ymchwiliad i ddeintyddiaeth yng NghymruDogfennau a osodwyd10485761MB21/05/2019
CR-LD12527 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)411 – Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Graddau Meistr Ôl-raddedig) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd186368182KB20/05/2019
CR-LD12524 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ymchwiliad i gynyrchiadau ffilm a theledu mawr yng NghymruDogfennau a osodwyd709632693KB16/05/2019
GEN-LD12525 - Ymateb Llywodraeth Cymru: Gweithgarwch Corfforol Ymhlith Plant a Phobl Ifanc – Adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon – Mawrth 2019Dogfennau a osodwyd589824576KB16/05/2019
GEN-LD12526 - Cyfamod Lluoedd Arfog Llywodraeth Cymru Adroddiad Blynyddol 2018Dogfennau a osodwyd31457283MB16/05/2019
GEN-LD12522 - Ymateb i’r adroddiad ar y cyd gan y Pwyllgor Cyllid, y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar ‘Asesu effaith penderfyniadau cyllidebol’ (Mawrth 2019)Dogfennau a osodwyd242688237KB15/05/2019
GEN-LD12521 - Ymateb Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Deisebau – Deiseb P-05-784: Dibyniaeth ar gyffuriau presgripsiwn ac effeithiau diddyfnu – adnabyddiaeth a chefnogaethDogfennau a osodwyd630784616KB15/05/2019
PRI-LD11586-RA - Cydsyniad Brenhinol i Ddeddf Cynulliad Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd5427253KB15/05/2019
LCM-LD12523 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil y Cyfrifiad (Manylion Ffurflenni a Dileu Cosbau)Dogfennau a osodwyd7065669KB15/05/2019
SUB-LD12520 - Rheoliadau Ardaloedd Rheoli Mwg (Tanwyddau Awdurdodedig) (Cymru) (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd110592108KB14/05/2019
SUB-LD12520-EM - Rheoliadau Ardaloedd Rheoli Mwg (Tanwyddau Awdurdodedig) (Cymru) (Diwygio) 2019 – Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd147456144KB14/05/2019
GEN-LD12519 - Cynllun Corfforaethol Awdurdod Cyllid Cymru 2019 - 2022 Dogfennau a osodwyd579584566KB14/05/2019
CR-LD12518 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)410 – Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Hysbysiadau Cosb) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd6656065KB13/05/2019
LCM-LD12516-Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3) Bil MasnachDogfennau a osodwyd8601684KB10/05/2019
GEN-LD12517-Ymateb Trafnidiaeth Cymru i adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar yr Amharu ar y Rheilffyrdd yn ystod yr hydrefDogfennau a osodwyd262144256KB10/05/2019
SUB-LD12515-EM - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Y Gymraeg mewn Gwasanaethau Gofal Sylfaenol) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019 – Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd174080170KB09/05/2019
SUB-LD12515 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Y Gymraeg mewn Gwasanaethau Gofal Sylfaenol) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd183296179KB09/05/2019
GEN-LD12513 - Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau: Problemau ar y Rheilffyrdd yn yr HydrefDogfennau a osodwyd366592358KB03/05/2019
SICM-LD12514-REG - The Law Enforcement and Security (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd410624401KB03/05/2019
SICM-LD12514-WS - Datganiad Ysgrifenedig - 3 Mai 2019 - Rheoliadau Gorfodi’r Gyfraith a Diogelwch (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd221184216KB03/05/2019
SICM-LD12514 - Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol - Rheoliadau Gorfodi’r Gyfraith a Diogelwch (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd9318491KB03/05/2019
SICM-LD12514-EM - Explanatory Memorandum to The Law Enforcement and Security (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd119808117KB03/05/2019
CR-LD12510 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: C(5)032 – The Regulation and Inspection of Social Care (Wales) Act 2016 (Commencement No. 6, Savings and Transitional Provisions) Order 2019 Dogfennau a osodwyd7270471KB01/05/2019
CR-LD12511 - Adroddiad gan Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau. Datblygu Trafnidiaeth Cymru yn y dyfodolDogfennau a osodwyd983040960KB01/05/2019
GEN-LD12512 - Craffu ar Gyfrifon 2017-18 gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Dogfennau a osodwyd576512563KB01/05/2019
SUB-LD12507 - Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Graddau Meistr Ôl-raddedig) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd406528397KB30/04/2019
SUB-LD12507-EM - Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Graddau Meistr Ôl-raddedig) (Cymru) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd137216134KB30/04/2019
CR-LD12508 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Offerynnau Statudol gydag Adroddiadau Clir - 29 Ebrill 2019Dogfennau a osodwyd6348862KB30/04/2019
CR-LD12509 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)409 – Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd109568107KB30/04/2019
GEN-LD12506 - Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru - Amcangyfrif Statudol 2019-20 Dogfennau a osodwyd10485761MB29/04/2019
SUB-LD12505 - Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Hysbysiadau Cosb) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd246784241KB26/04/2019
CR-LD12504 - Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Awdurdodau Afonydd a Draenio TirDogfennau a osodwyd8704085KB25/04/2019
SUB-LD12505-EM - Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Hysbysiadau Cosb) (Cymru) 2019 – Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd187392183KB25/04/2019
GEN-LD12502 - Ymateb Llywodraeth Cymru i Argymhellion Adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol Perthynas Cymru ag Ewrop a'r byd yn y dyfodolDogfennau a osodwyd499712488KB24/04/2019
CR-LD12503 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol Adroddiad Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Awdurdodau Afonydd a Draenio TirDogfennau a osodwyd138240135KB24/04/2019
GEN-LD12501 - Ymateb i Adroddiad Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Cymru Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Berthynas Llywodraeth Cymru â PinewoodDogfennau a osodwyd191488187KB23/04/2019
LCM-LD12500 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol DIWYGIEDIGBIL Bil Awdurdodau Afonydd A Draenio TirDogfennau a osodwyd258048252KB18/04/2019
WS-LD12499 - Datganiad Ysgrifenedig - 15 Ebrill 2019 - Rheoliadau Hylendid a Diogelwch Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019Dogfennau a osodwyd158720155KB15/04/2019
SUB-LD12498-EM - Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) (Diwygio) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd105472103KB15/04/2019
SUB-LD12498 - Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd157696154KB12/04/2019
WS-LD12497 - Datganiad Ysgrifenedig - 11 Ebrill 2019 - Rheoliadau’r Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (Diwygio) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019Dogfennau a osodwyd164864161KB11/04/2019
CR-LD12496 - Adroddiad gan Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau. Ymchwil ac Arloesedd yng NghymruDogfennau a osodwyd712704696KB11/04/2019
GEN-LD12495 - Datganiad Ysgrifenedig - 10 Ebrill 2019 - Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin a Mesurau'r Farchnad (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd167936164KB10/04/2019
GEN-LD12494 - Adroddiad Blynyddol Cyntaf Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru, 31 Mawrth 2019Dogfennau a osodwyd182272178KB09/04/2019
CR-LD12492 Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Gwasanaethau endosgopi yng NghymruDogfennau a osodwyd445440435KB08/04/2019
GEN-LD12493 - Datganiad Ysgrifenedig - 8 Ebrill 2019 - Rheoliadau Cystadleurwydd Mentrau a Mentrau Bach a Chanolig (Dirymu) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd163840160KB08/04/2019
SUB-LD12491 - Rheoliadau Materion Gwledig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd180224176KB05/04/2019

Partners & Help