Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
DP-1846-16-21 Letter to Huw Irranca-Davies AM from Lee Waters AM in response to an issue raised in Plenary on 24 September 2019 regarding the potential eCargo schemesPapurau wedi’u hadneuo157696154KB17/10/2019
DP-1845-16-21 Letter to Paul Davies AM from Jeremy Miles AM in response to OAQ54405 on 2 October 2019 regarding the trans-European transport network and financial support for transport infrastructure in Pembrokeshire and connectivity with the ports of FisPapurau wedi’u hadneuo8908887KB16/10/2019
DP-1843-16-21 Letter dated 15 October 2019 to Dominic Rabb MP from Eluned Morgan AM regarding Welsh Government concerns in relation to Turkey’s military action in northern SyriaPapurau wedi’u hadneuo5017649KB15/10/2019
DP-1842-16-21 Letter to Bill Lambert, The Kennel Club, from Lesley Griffiths AM, in response to an issue raised in the Climate Change, Environment and Rural Affairs Committee on 10 October 2019, regarding the draft ‘The Animal Welfare (Licensing of AnimalPapurau wedi’u hadneuo790528772KB09/10/2019
DP-1841-16-21 Letter to Mark Isherwood AM from Jane Hutt AM in response to an issue raised in Plenary on 17 September 2019 regarding the Modern Slavery HelplinePapurau wedi’u hadneuo10485761MB06/10/2019
DP-1840-16-21 Letter to Mike Hedges AM from Mark Drakeford AM in response to a supplementary OAQ on 17 September 2019 regarding the condition of the M4 and recent collisions between junctions 45 and 47 Papurau wedi’u hadneuo3276832KB05/10/2019
DP-1838-16-21 Letter to Huw Irranca-Davies AM from Lesley Griffiths AM in response to an issue raised in Plenary on 24 September 2019 regarding flood resilience in communities and what we can do to promote sustainable drainagePapurau wedi’u hadneuo940032918KB03/10/2019
DP-1839-16-21 Letter to Nick Ramsey AM from Lesley Griffiths AM in response to an issue raised in Plenary on 24 September 2019 regarding support for food festivals in WalesPapurau wedi’u hadneuo726016709KB03/10/2019
DP-1837-16-21 Letter dated 2 October 2019 to all Assembly Members from Ken Skates AM regarding toilet provision on the South Wales MetroPapurau wedi’u hadneuo358400350KB02/10/2019
DP-1836-16-21 Letter to Russell George AM from Rebecca Evans AM in response to OAQ54311 on 18 September 2019 regarding discretionary rates relief for small and medium sized businessesPapurau wedi’u hadneuo10250241001KB25/09/2019
DP-1835-16-21 Letter to Neil McEvoy AM from Mark Drakeford AM in response to an issue raised in Plenary on 9 July 2019 requesting an update on the delivery of the Arbed Scheme in South Wales Central. Papurau wedi’u hadneuo270336264KB09/08/2019
DP-1834-16-21 Letter from Jane Hutt AM to Helen Mary Jones AM in response to an issue raised during Plenary on 18 June 2019 requesting further information on the support available to community groups seeking to protect community assets in Wales, and whetPapurau wedi’u hadneuo8089679KB29/07/2019
DP-1833-16-21 Llythyr at bob Aelodau’r Cynulliad gan Jane Hutt AC yn darparu diweddariad ar ganlyniad digwyddiad bwrdd crwn ‘Mynd i’r afael ag aflonyddu ar y stryd’ a gynhaliwyd ar 4 Gorffennaf 2019.Papurau wedi’u hadneuo157696154KB24/07/2019
DP-1832-16-21 Letter to John Griffiths AM from Jane Hutt AM in response to an issue raised during Plenary on 7 May 2019 requesting further information on the Welsh Government’s work to strengthen community cohesion in Wales. Papurau wedi’u hadneuo107520105KB23/07/2019
DP-1829-16-21 Letter to Mark Isherwood AM from Vaughan Gething AM in response to WAQ78553 on 9 July 2019 regarding an update on health boards’ implementation plans following the NICE guidance ( 9 May) on the diagnosis and treatment of prostate cancer. Papurau wedi’u hadneuo274432268KB22/07/2019
DP-1830-16-21 Llythyr dyddiedig 22 Gorffennaf 2019 at bob Aelodau'r Cynulliad gan Hannah Blythyn AC yn rhoi diweddariad ar ddiwygio gwastraff plastig a deunydd pacioPapurau wedi’u hadneuo264192258KB22/07/2019
DP-1826-16-21 Llythyr dyddiedig 17 Gorffennaf 2019 at bob Aelod Cynulliad gan Jane Hutt AC yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch yr arian sydd ar gael i grwpiau ffydd o dan y Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol a hefyd Gynllun Ariannu Diogelwch Mannau AdPapurau wedi’u hadneuo10485761MB17/07/2019
DP-1825-16-21 Letter to Mohammad Asghar AM from Jane Hutt AM in response to an issue raised in Plenary on 2 July 2019 regarding transgender hate crime. Papurau wedi’u hadneuo10485761MB17/07/2019
DP-1827-16-21 Letter dated 17 July 2019 to Sajid Javid MP from Jane Hutt AM urging the Home Office to recognise LGBT+ hate crime as an aggravated offence in line with race and faith hate crime. Papurau wedi’u hadneuo542720530KB17/07/2019
DP-1824-16-21 Letter to Leanne Wood AM from Vaughan Gething AM in response to issues raised during Plenary on 9 July 2019 regarding the Wales Gender Identity Service. Papurau wedi’u hadneuo273408267KB16/07/2019
DP-1822-16-21 Letter to Russell George AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 9 July 2019 regarding Welsh ambulance crew patient handover at Shrewsbury and Telford hospitals.Papurau wedi’u hadneuo270336264KB11/07/2019
DP-1823-16-21 Letter to Mick Antoniw AM from Vaughan Gething AM in response to issues raised in Plenary on 3 July 2019 regarding support for gambling treatment services in Wales.Papurau wedi’u hadneuo173056169KB11/07/2019
DP-1820-16-21 Letter to Angela Burns AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 3 July 2019 regarding access to corneal cross linking treatment in WalesPapurau wedi’u hadneuo246784241KB09/07/2019
DP-1821-16-21 Llythyr at Hefin Davies AC oddi wrth Vaughan Gething AC mewn ymateb i OAQ53150 ar 9 Ionawr 2019 ynghylch argaeledd cyffuriau fferyllol dros y cownterPapurau wedi’u hadneuo270336264KB09/07/2019
DP-1817-16-21 Davies AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 26 June 2019 regarding financial accounting and audit issues at Swansea Bay University Health Board Papurau wedi’u hadneuo276480270KB05/07/2019
DP-1816-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 4 Gorffennaf 2019 yn rhoi diweddariad ar gerbydau Trafnidiaeth Cymru Papurau wedi’u hadneuo268288262KB04/07/2019
DP-1818-16-21 Letter to Leanne Wood AM from Mark Drakeford AM in response to an issue raised in Plenary on 21 May 2019 regarding toilet facilities available on the new train carriages Papurau wedi’u hadneuo154624151KB04/07/2019
DP-1819-16-21 Letter to Janet Finch-Saunders AM from Rebecca Evans AM in response to a supplementary OAQ in Plenary on 26 June 2019 regarding Betsi Cawaladr University Health Board's 'Living Healthier; Staying Well- Estate Strategy'Papurau wedi’u hadneuo246784241KB02/07/2019
DP-1814-16-21 Letter to David Rees AM from Vaughan Gething AM in response to issues raised in Plenary on 11 June 2019 providing an update on the role of magnetic resonance scanning in the diagnosis of prostate cancerPapurau wedi’u hadneuo177152173KB01/07/2019
Dp-1815-16-21 Letter to Oscar Asghar AM from Vaughan Gething AM in response to issues raised in Plenary on 25 June 2019 regarding NHS recruitment and disciplinary proceedings against doctors in Wales.Papurau wedi’u hadneuo363520355KB01/07/2019
DP-1813-16-21 Llythyr at Suzy Davies AC gan Rebecca Evans AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 18 Mehefin 2019 ynghylch yr ymgynghoriad ar ddiwygio Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllideb a Chyrff Dynodedig) 2018Papurau wedi’u hadneuo243712238KB27/06/2019
DP-1808-16-21 Letter dated 26 June 2019 to Lucy Frazer, Solicitor General from Jeremy Miles AM in response to an earlier letter setting out concerns from the UK Government in relation to the National Assembly's legislative competence in relation to the LePapurau wedi’u hadneuo470016459KB26/06/2019
DP-1809-16-21 Letter to Andrew RT Davies AM from Vaughan Gething AM in response to issues raised in Plenary on 5 June 2019 in relation to the remit of the bereavement review and including a copy of interim bereavement scoping study in WalesPapurau wedi’u hadneuo10485761MB26/06/2019
DP-1807-16-21 Letter to Janet Finch-Saunders AM from Julie Morgan AM in response to WAQ78407 on 13 June 2019 regarding what action the Welsh Government is taking to help safeguard elderly residents from financial abuse and telephone scamsPapurau wedi’u hadneuo271360265KB26/06/2019
DP-1812-16-21 Letter to Nick Ramsay AM from Julie James AM in response to an issue raised in Plenary on 18 June 2019 regarding the Welsh Minister's decision to refuse planning permission for the conversion and extension of Troy House.Papurau wedi’u hadneuo266240260KB26/06/2019
DP-1806-16-21 Letter to Dai Lloyd AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 21 May 2019 regarding the closure of the Cwmllynfell SurgeryPapurau wedi’u hadneuo276480270KB25/06/2019
DP-1805-16-21 Llythyr dyddiedig 24 Mehefin 2019 at holl Aelodau’r Cynulliad gan Jane Hutt AC yn rhoi diweddariad ar yr ymgyrch gyfathrebu Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol: Nid cariad yw hyn: Rheolaeth yw HynPapurau wedi’u hadneuo7168070KB24/06/2019
DP-1810-16-21 Llythyr dyddiedig 21 Mehefin 2019 at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Julie Morgan AC yn rhoi diweddariad ar y Cynnig Gofal Plant sy’n rhoi cymorth i deuluoedd sy'n gweithio dalu am gostau gofal plant.Papurau wedi’u hadneuo846848827KB21/06/2019
DP-1811-16-21 Letter to Amber Rudd MP from Jane Hutt AM in response to her letter of 5 June 2019 regarding Welsh Government concerns in relation to the implementation of the increases in the State Pension age for some Papurau wedi’u hadneuo924672903KB21/06/2019
DP-1800-16-21 Letter to Mark Isherwood from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 18 June 2019 providing an update on support for older people with alcohol misusePapurau wedi’u hadneuo339968332KB20/06/2019
DP-1799-16-21 Letter to Nick Ramsay AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 11 June 2019 regarding men’s mental healthPapurau wedi’u hadneuo345088337KB20/06/2019
Letter dated 19 June 2019 to Chris Grayling MP from Ken Skates AM regarding the proposed approach to Public Service Obligation (PSO) air services, as outlined within the Aviation 2050 Green Paper consultationPapurau wedi’u hadneuo7577674KB19/06/2019
DP-1804-16-21 Letter to David Melding AM from Kirsty Williams AM in response to an issue raised in Plenary on 5 June 2019 requesting further information in relation to the Health and Well-being guidance which will support the new curriculumPapurau wedi’u hadneuo277504271KB18/06/2019
DP-1803-16-21 Letter to Sian Gwenllian AM from Kirsty Williams AM in response to issues raised in Plenary on 5 June 2019 regarding the inclusion of well-being and mental health in the draft curriculum, the implication for teacher training and a Master's qPapurau wedi’u hadneuo273408267KB17/06/2019
DP-1797-16-21 Letter to Dai Lloyd AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 11 June 2019 requesting an update on the work being undertaken in regard to the ex-gratia payments available to those infected/and or affected by thePapurau wedi’u hadneuo271360265KB13/06/2019
DP-1802-16-21 Letter to Bethan Jenkins AM from Jane Hutt AM in response to an issue raised in Plenary on 6 June 2019 regarding an asylum seeking woman unable to access support due to having no recourse to public funds. Papurau wedi’u hadneuo8806486KB12/06/2019
DP-1791-16-21 Letter to Alun Davies AM from Vaughan Gething AM in response to issues raised during Plenary on 5 June 2019 regarding ambulance handover delaysPapurau wedi’u hadneuo173056169KB11/06/2019
DP-1792-16-21 Letter to Leanne Wood AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 21 May 2019 regarding lowering the bowel screening starting age to 45. Papurau wedi’u hadneuo175104171KB11/06/2019
DP-1793-16-21 Letter to Darren Millar AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 3 June 2019 regarding hospice care for children in Wales. Papurau wedi’u hadneuo276480270KB11/06/2019
DP-1796-16-21 Llythyr at holl Aelodau'r Cynulliad gan Ken Skates AC yn darparu diweddariad ar fysiau trydan yn dilyn datganiad Busnes y Gweinidog Cyllid a Threfnydd ar 21 Mai 2019.Papurau wedi’u hadneuo292864286KB11/06/2019

Partners & Help