Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
DP-1797-16-21 Letter to Dai Lloyd AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 11 June 2019 requesting an update on the work being undertaken in regard to the ex-gratia payments available to those infected/and or affected by thePapurau wedi’u hadneuo271360265KB13/06/2019
DP-1791-16-21 Letter to Alun Davies AM from Vaughan Gething AM in response to issues raised during Plenary on 5 June 2019 regarding ambulance handover delaysPapurau wedi’u hadneuo173056169KB11/06/2019
DP-1792-16-21 Letter to Leanne Wood AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 21 May 2019 regarding lowering the bowel screening starting age to 45. Papurau wedi’u hadneuo175104171KB11/06/2019
DP-1793-16-21 Letter to Darren Millar AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 3 June 2019 regarding hospice care for children in Wales. Papurau wedi’u hadneuo276480270KB11/06/2019
DP-1796-16-21 Llythyr at holl Aelodau'r Cynulliad gan Ken Skates AC yn darparu diweddariad ar fysiau trydan yn dilyn datganiad Busnes y Gweinidog Cyllid a Threfnydd ar 21 Mai 2019.Papurau wedi’u hadneuo292864286KB11/06/2019
DP-1790-16-21 Letter to Russell George AM from Vaughan Gething AM in response to a supplementary OA on 1 May 2019 providing an update on the provision of pain management services in mid Wales following the closure of the chronic pain service at thPapurau wedi’u hadneuo176128172KB07/06/2019
DP-1789-16-21 Llythyr dyddiedig 6 Mehefin 2019 at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Vaughan Gething AC ynghylch y ffaith bod y rhaglen frechu HPV yn cael ei hymestyn i gynnwys bechgyn yn eu harddegau cynnar, i ddechrau yn y flwyddyn academaidd nesaf 2019/20.Papurau wedi’u hadneuo171008167KB06/06/2019
DP-1788-16-21 Letter to Darren Millar AM from Vaughan Gething AM in response to WAQ 78258 on 15 May 2019 regarding the number of training places for opthalmologists in Wales over the last 5 years. Papurau wedi’u hadneuo267264261KB05/06/2019
DP-1794-16-21 Letter to Jane Hutt AM from Amber Rudd MP in response to her letter of 16 May 2018 regarding women's State Pension age.Papurau wedi’u hadneuo10485761MB05/06/2019
DP-1795-16-21 Llythyr dyddiedig 5 Mehefin 2019 at holl Aelodau'r Cynulliad gan Ken Skates AC ynghylch y gofyniad i ddisodli pob cerdyn Teithio Rhatach (tocynnau bws) i ddeiliaid tocynnau cymwys erbyn 31 Rhagfyr 2019Papurau wedi’u hadneuo269312263KB05/06/2019
DP-1785-16-21 Llythyr i Rhun ap Iorwerth AC oddi wrth Vaughan Gething AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 7 Mai 2019 ynglŷn â deintyddiaeth y GIG, yn enwedig y trefniadau contract cyfredol a'r anawsterau o ran cael mynediad at wasanaethPapurau wedi’u hadneuo280576274KB24/05/2019
DP-1786-16-21 Letter to Mark Isherwood AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 14 May 2019 providing an update on the actions the Welsh Government is taking to support people living with Myalgic Encephalomyelitis (ME) / ChrPapurau wedi’u hadneuo149504146KB24/05/2019
DP-1784-16-21 Letter to Jack Sargeant AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 7 May 2019 regarding the Caergwrle community pharmacy Sore Throat Test and Treat pilot scheme. Papurau wedi’u hadneuo243712238KB22/05/2019
DP-1787-16-21 Llythyr ar 22 Mai 2019 at Mick Antoniw AC gan Mark Drakeford AC yn tynnu sylw at gyhoeddi fersiwn ddiweddaraf o'r Llawlyfr Deddfwriaeth ar Filiau'r Cynulliad ac yn cynnwys copi o'r ddogfen honno.Papurau wedi’u hadneuo20971522MB22/05/2019
DP-1783-16-21 Letter to Helen Mary Jones AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 6 February 2019 regarding short term assessment units being used for longer term care in Betsi Cadwaladr University Health Board.Papurau wedi’u hadneuo275456269KB15/05/2019
DP-1782-16-21 Llythyr i Llyr Gruffydd AC oddi wrth Vaughan Gething AC mewn ymateb i WAQ 78144, 78145, 78146 a 78147 ar 14 Ebrill 2019 ynghylch penderfyniad unochrog Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Countess of Chester (CoCH) ar ddarpariaeth gofal iechyd Papurau wedi’u hadneuo272384266KB03/05/2019
DP-1781-16-21 Letter dated 29 April 2019 to Chris Grayling MP from Ken Skates AM responding to the Aviation 2050 Green Paper consultationPapurau wedi’u hadneuo419840410KB29/04/2019
DP-1780-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Rebecca Evans AC mewn ymateb i gwestiwn llafar atodol ar 3 Ebrill 2019 ynghylch cyllid ar gyfer paratoadau Brexit, gan gynnwys y mentrau cefnogwyd trwy’r Gronfa Bontio’r Undeb EwropeaiddPapurau wedi’u hadneuo362496354KB16/04/2019
DP-1779-16-21 Letter to Joyce Watson AM from Lee Waters AM in response to an issue raised during Plenary on 26 March regarding the Safe Routes to Trunk Road Schools programme and Ysgol Caer Elen in HaverfordwestPapurau wedi’u hadneuo157696154KB11/04/2019
DP-1778-16-21 Llythyr dyddiedig 10 Ebrill 2019 at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Jane Hutt AC yn rhoi ymateb o’r Gweinidog Gwladol dros Fewnfudo mewn perthynas ag ymholiadau a godwyd gan Aelodau Cynulliad sydd wedi holi’r Swyddfa Gartref ynhgylch materion Papurau wedi’u hadneuo3788837KB10/04/2019
DP-1777-16-21 Llythyr dyddiedig 5 Ebrill 2019 at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Jane Hutt AC yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf yn dilyn cyhoeddiad adroddiad prawf Arolygiaeth ei Mawrhydi ar Wasanaeth Cyfiawnder leuenctid ac Ymyrraeth Gynnar Bae'r GorllewinPapurau wedi’u hadneuo3891238KB05/04/2019
DP-1776-16-21 Llythyr dyddiedig 29 Mawrth 2019 at bob Imam yng Nghymru oddi wrth Jane Hutt AC yn cynnig neges o undod a chydymdeimlad yn dilyn yr ymosodiad terfysgol yn ChristchurchPapurau wedi’u hadneuo9216090KB29/03/2019
DP-1744-16-21 Llythyr dyddiedig 27 Mawrth 2019 at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Jane Hutt AC ynghylch cronfa grant i helpu cymunedau ar draws Cymru i ddathlu Diwrnod Windrush. Papurau wedi’u hadneuo8704085KB27/03/2019
DP-1775-16-21 Press summary and High Court judgment in response to a topical question raised by Andrew RT Davies AM on 27 March 2019 regarding the High Court’s decision on the QC-led inquiry into the dismissal of Carl Sargeant. Papurau wedi’u hadneuo457728447KB27/03/2019
DP-1773-16-21 Letter to David Rees AM from Lee Waters AM in response to an issue raised during Plenary on 12 March 2019 regarding ownership of the Rhondda Tunnel. Papurau wedi’u hadneuo158720155KB26/03/2019
DP -1771-16-21 Letter to Jenny Rathbone AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 13 March 2019 regarding the Newport Breastfeeding Welcome Premises Scheme. Papurau wedi’u hadneuo171008167KB20/03/2019
DP-1772-16-21 Letter to Suzy Davies AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 5 March regarding advocacy for children and young people in health settings Papurau wedi’u hadneuo278528272KB20/03/2019
DP-1767-16-21 Letter to Suzy Davies AM from Vaughan Gething AM in response to issues raised in Plenary on 5 March 2019 regarding the use of mixed wards in Singleton Hospital. Papurau wedi’u hadneuo281600275KB11/03/2019
DP-1768-16-21 Letter to Suzy Davies AM from Vaughan Gething AM in response to issues raised during Plenary on 6 February 2019 regarding the role of co-responders and first responders in supporting the Welsh Ambulance Services NHS Trust. Papurau wedi’u hadneuo183296179KB11/03/2019
DP-1769-16-2: Letter to Mark Isherwood AM from Vaughan Gething AM in response to issues raised in Plenary on 29 January 2019 regarding cases of acute flaccid paralysisPapurau wedi’u hadneuo294912288KB11/03/2019
DP-1770-16-21 Llythyr dyddiedig 11 Mawrth 2019 i Benaethiaid y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol gan Vaughan Gething AC yn rhoi gwybod i Aelodau’r Cynulliad o’r gwellianau gan y Llywodraeth y DU yn dilyn cyflwyniad Memorandwm Cydsyniad DedPapurau wedi’u hadneuo274432268KB11/03/2019
DP-1766-16-21 Letter dated 7 March 2019 to Mark Isherwood AM from Vaughan Gething AM regarding the recent neurological survey undertaken by the Wales Neurological Alliance (WNA) on behalf of the Cross-Party Group (CPG) on Neurological ConditionsPapurau wedi’u hadneuo423936414KB07/03/2019
DP-1765-16-21 Letter to Darren Millar AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 29 January 2019 regarding perinatal mental health in Wales, specifically the staffing levels in Betsi Cadwaladr Health Board and and its effect oPapurau wedi’u hadneuo276480270KB13/02/2019
DP-1764-16-21 Letter dated 7 February 2019 to Julie James AM from Alok Sharma MP providing information regarding the roll out of Universal Credit. Papurau wedi’u hadneuo134144131KB07/02/2019
DP-1763-16-21 Letter to Rhun ap Iorweth from Rebecca Evans AM in response to an issue raised in Plenary on 30 January 2019 regarding potential Barnett consequentials for Wales as a result of the UK Government's additional funding for Crossrail.Papurau wedi’u hadneuo267264261KB05/02/2019
DP-1761-16-21 Letter to Angela Burns AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 21 November 2018 regarding access to 5-aminolevulinic acid for the treatment of brain tumoursPapurau wedi’u hadneuo171008167KB01/02/2019
DP-1762-16-21 Letter to Leanne Wood AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 22 January 2019 regarding the future of A&E services at the Royal Glamorgan Hospital in Llantrisant. Papurau wedi’u hadneuo354304346KB01/02/2019
DP-1760-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC yn dilyn Datganiad Ysgrifenedig ar 11 Hydref 2018 ynglŷn â’r ddarpariaeth o bwyntiau gwefru trydan ar gyfer ceir yng Nghymru.Papurau wedi’u hadneuo465920455KB22/01/2019
DP-1758-16-21 Letter to Mohammad Ashgar AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 13 November 2018 requesting a statement on the complaints procedure in NHS Wales. Papurau wedi’u hadneuo251904246KB16/01/2019
DP-1757-16-21 Llythyr i Bethan Sayed AC oddi wrth Vaughan Gething AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 4 Rhagfyr 2018 ynghylch amseriad cyhoeddi'r adroddiad gan Arolygiad Gofal Iechyd Cymru ar achos Kris WadePapurau wedi’u hadneuo224256219KB12/12/2018
DP-1756-16-21 Letter to Vikki Howells AM from Huw Irranca-Davies AM in response to an issue raised in Plenary on 27 November 2018 requesting an update on the Welsh Government's work to promote positive parenting.Papurau wedi’u hadneuo279552273KB11/12/2018
DP-1755-16-21 Llythyr dyddiedig 06 Rhagfyr 2018 i bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC yn eu gwahodd i lansiad y Papur Gwyn a fydd yn destun ymgynghoriad ynghylch gwella trafnidiaeth gyhoeddus ar 10 Rhagfyr 2018Papurau wedi’u hadneuo172032168KB06/12/2018
DP-1754-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC yn rhoi gwybod iddynt fod y cyflwyniadau gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, Cyngor Sir Ynys Môn, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam o’r Papurau wedi’u hadneuo323584316KB05/12/2018
DP-1753-16-21 Llythyr dyddiedig 4 Rhagfyr 2018 at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Vaughan Gething AC yn rhoi gwybodaeth am lefel staffio gwasanaethau mamolaeth yng NghymruPapurau wedi’u hadneuo265216259KB04/12/2018
DP-1752-16-21 Llythyr dyddiedig 15 Tachwedd 2018 i bob Aelod Cynulliad oddi writh Ken Skates AC yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am wella mynediad ar draws y rhwydwaith rheilffyrdd yng NghymruPapurau wedi’u hadneuo491520480KB15/11/2018
DP-1751-16-21 Letter to Michelle Brown AM from Huw Irranca-Davies AM in response to an issue raised in Plenary on 16 October 2018 regarding details on the criteria for adoption and including a copy of a leaflet on the Adopting Together projectPapurau wedi’u hadneuo20971522MB15/11/2018
DP-1750-16-21 Llythyr i bob Aelod Cynulliad oddi wrth Vaughan Gething AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 2 Hydref 2018 ynghylch addysg feddygol yng Nghymru.Papurau wedi’u hadneuo274432268KB13/11/2018
DP-1748-16-21 Llythyr i bob Aelod Cynulliad oddi wrth Hannah Blythyn AC yn roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y newidiadau sydd wedi'u cyflwyno i'r fframwaith rheoleiddio i daclo gwastraff anghyfreithlon a lleihau tanau sglodion coed ac achosion o ddympio gwaPapurau wedi’u hadneuo161792158KB08/11/2018
DP-1747-16-21 Llythyr i bob Aelod Cynulliad oddi wrth Vaughan Gething AC ynghylch mater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 23 Hydref 2018 yn ymwneud â’r cyflenwad o frechlyn y ffliw ar gyfer pobl sy’n 65 oed ac yn hŷnPapurau wedi’u hadneuo586752573KB01/11/2018
DP-1744-16-21 Letter to Neil Hamilton AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 17 October 2018 regarding My Health Online and its availability to practices under health board management in North WalesPapurau wedi’u hadneuo323584316KB25/10/2018

Partners & Help