Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
DP-1743-16-21 Letter to Mohammed Asghar AM from Vaughan Gething AM in response to OAQ52582 on 19 September 2018 regarding stroke survivors in south-east Wales Papurau wedi’u hadneuo205824201KB15/10/2018
DP-1742-16 Llythyr at Gadeiryddion Cyngor Celfyddydau Cymru, Llenyddiaeth Cymru a Chyngor Llyfrau Cymru oddi wrth Dafydd Elis-Thomas AC dilyn Datganiad Llafar yn y Cyfarfod Llawn ar 13 Mehefin 2017 ar yr adroddiad o gymorth ar gyfer cyhoeddi a llenyddiaPapurau wedi’u hadneuo313344306KB10/10/2018
DP-1740-16-21 Llythyr dyddiedig 9 Hydref 2018 i bob Aelod Cynulliad oddi writh Hannah Blythyn AC yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar y newidiadau i eithriadau trwydded tynnu dŵr yng NghymruPapurau wedi’u hadneuo263168257KB09/10/2018
DP-1739-16-21 Llythyr dyddiedig 9 Hydref 2018 i Rhun ap Iorwerth AC oddi writh Vaughan Gething AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 25 Medi 2018 ynglŷn â chreu tīm iechyd meddwl brys neu ymateb cyflym.Papurau wedi’u hadneuo265216259KB09/10/2018
DP-1741-16-21 Letter to Hefin David AM from Vaughan Gething AM regarding an issue raised in Plenary on 25 April 2018 concerning the progress of the pilot Rapid Diagnostic Centres in Abertawe Bro Morgannwg and Cwm Taf University Health Boards.Papurau wedi’u hadneuo359424351KB09/10/2018
DP-1738-16-21 Llythyr dyddiedig 8 Hydref 2018 at holl Aelodau'r Cynulliad gan Ken Skates AC yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am gau Canolfan Gyswllt Virgin Media yn Abertawe.Papurau wedi’u hadneuo265216259KB08/10/2018
DP-1737-16-21 Llythyr dyddiedig 5 Hydref 2018 at holl Aelodau'r Cynulliad gan Rebecca Evans AC yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau mewn perthynas â gwaith i sicrhau diogelwch preswylwyr mewn adeiladau uchel ac adeiladau eraill.Papurau wedi’u hadneuo10485761MB05/10/2018
DP-1736-16-21 Llythyr dyddiedig 10 Medi 2018 at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC ynglŷn â Chynllun Gwella’r A40 rhwng Llanddewi Felffre a Phenblewin yn dilyn cwymp Carillion a therfynu eu contract ar y cynllunPapurau wedi’u hadneuo270336264KB10/09/2018
DP-1733-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Vaughan Gething AC ac Alun Davies AC ynghylch mater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 17 Ebrill 2018 yn ymwneud â rôl y cyd-ymatebwyr brys yn y dyfodolPapurau wedi’u hadneuo824320805KB04/09/2018
DP-1734-16-21 Letter to Angela Burns AM from Vaughan Gething AM regarding an issue raised in Plenary on 26 June 2018 concerning arrangements in place for respiratory care in WalesPapurau wedi’u hadneuo268288262KB04/09/2018
DP-1735-16-21 Letter to Jack Sargeant AM and Suzy Davies AM from Vaughan Gething AM regarding an issue raised in Plenary on 10 July 2018 concerning the provision of defibrillators and cardiopulmonary resuscitation (CPR) training in schoolsPapurau wedi’u hadneuo454656444KB04/09/2018
DP-1732-16-21 Llythyr at Bethan Sayed AC oddi wrth Vaughan Gething AC ynghylch mater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 17 Gorffennaf 2018 yn ymwneud ag iechyd meddwl cyn-filwyrPapurau wedi’u hadneuo207872203KB20/08/2018
DP-1731-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC mewn ymateb i gwestiwn llafar atodol ar 4 Gorffennaf 2018 ynghylch yr angen i egluro ymwneud Llywodraeth Cymru â'r Gweithgorau Masnach a sefydlwyd gan yr Adran Masnach RyngwladolPapurau wedi’u hadneuo187392183KB03/08/2018
DP-1730-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Vaughan Gething AC ynghylch mater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 19 Mehefin 2018 yn ymwneud â safbwynt Llywodraeth Cymru mewn perthynas â datblygu Uwch Ganolfannau Lleihau NiwedPapurau wedi’u hadneuo357376349KB02/08/2018
DP-1729-16-21 Letter to Janet Finch-Saunders AM from Vaughan Gethin AM in response WAQ76872 on 16 July 2018 regarding the provision of paediatric services at Llandudno General Hospital Papurau wedi’u hadneuo214016209KB30/07/2018
DP-1728-16-21 Llythyr dyddiedig 25 Gorffennaf 2018 at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC ynghylch ariannu gwaith ymchwil i ymyriadau marchnad eiddo Llywodraeth Cymru i gefnogi gweithgarwch datblygu economaiddPapurau wedi’u hadneuo200704196KB25/07/2018
DP-1727-16-21 Llythyr dyddiedig 24 Gorffennaf 2018 at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC ynghylch ei gyhoeddiad i gymeradwyo y fenter 'Coridorau Gwyrdd ar Rwydweithiau Cefnffyrdd a Thraffyrdd Llywodraeth Cymru'Papurau wedi’u hadneuo233472228KB24/07/2018
DP-1725-16-21 Llythyr dyddiedig 19 Gorffennaf 2018 at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Vaughan Gething AC ynghylch ei gyhoeddiad y bydd y rhaglen imiwneiddio HPV yn cael ei hymestyn i gynnwys bechgyn yn eu harddegauPapurau wedi’u hadneuo241664236KB19/07/2018
DP-1726-16-21 Llythyr dyddiedig 19 Gorffennaf 2018 at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Rebecca Evans AC yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am ymateb Llywodraeth Cymru i dân Tŵr GrenfellPapurau wedi’u hadneuo278528272KB19/07/2018
DP-1724-16-21 Llythr at Simon Thomas AC oddi wrth Vaughan Gething AC ynghylch mater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 12 Mehefin 2018 yn ymwneud â gallu'r rhestr perfformwyr meddygol yng Nghymru a Lloegr i ryngweithreduPapurau wedi’u hadneuo653312638KB17/07/2018
DP-1723-16-21 Llythyr at Bethan Sayed AC oddi wrth Vaughan Gething AC yn dilyn mater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 26 Mehefin 2018 ynghylch Gordal Iechyd Mewnfudo y DUPapurau wedi’u hadneuo197632193KB11/07/2018
DP-1722-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC yn dilyn mater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 12 Mehefin 2018 ynghylch cau siopau House of Fraser yng Nghymru a chefnogaeth gan Lywodraeth Cymru i'r rhai yr effeithir arnyntPapurau wedi’u hadneuo199680195KB26/06/2018
DP-1719-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC yn dilyn mater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 24 Ebrill 2018 yn ymwneud â'r camau a gymerwyd gan Lywodraeth Cymru i gydymffurfio â Chyfarwyddeb Ansawdd Aer yr Amgylchedd yr UEPapurau wedi’u hadneuo210944206KB19/06/2018
DP-1720-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC yn dilyn mater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 8 Mai 2018 ynghylch y ffordd gyswllt arfaethedig o’r M4 i’r A48Papurau wedi’u hadneuo291840285KB19/06/2018
DP-1718-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC mewn ymateb i gwestiwn llafar atodol ar 6 Mehefin 2018 ynghylch cynlluniau ar gyfer deuoli'r A40 yn Sir Benfro Papurau wedi’u hadneuo3584035KB18/06/2018
DP-1717-16-21 Letter to Darren Millar AM from Vaughan Gething AM regarding an issue raised in Plenary on 23 May 2018 concerning mental health support initiatives offered to staff at Betsi Cadwaladr University Health BoardPapurau wedi’u hadneuo220160215KB11/06/2018
DP-1716-16-21 Llythyr at Llyr Gruffydd AC oddi wrth Vaughan Gething AC yn dilyn mater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 8 Mai 2018 ynghylch ariannu Rhaglen Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan (SchoolBeat)Papurau wedi’u hadneuo260096254KB31/05/2018
DP-1715-16-21 Letter to Dawn Bowden AM from Mark Drakeford AM in response to a supplementary OAQ on 16 May 2018 concerning how the funding allocation to support homelessness services is calculatedPapurau wedi’u hadneuo4608045KB21/05/2018
DP-1713-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC yn dilyn materion a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 15 Mai 2018 ynghylch y broses gaffael ar gyfer gwasanaeth rheilffordd Cymru a'r GororauPapurau wedi’u hadneuo287744281KB16/05/2018
DP-1714-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC ynghylch ei gyhoeddiad o Adolygiad Arloesedd Digidol ar 19 Mawrth 2018 ac yn cynnwys cylch gorchwyl yr adolygiadPapurau wedi’u hadneuo375808367KB15/05/2018
DP-1712-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC yn dilyn mater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 2 Mai 2018 ynghylch amcanion Partneriaeth Cyflenwi’r Metro.Papurau wedi’u hadneuo203776199KB11/05/2018
DP-1710-16-21 Letter to Angela Burns AM from Vaughan Gething AM regarding an issue raised in Plenary on 13 December 2017 concerning services for people with inflammatory bowel diseasePapurau wedi’u hadneuo218112213KB09/05/2018
DP-1711-16-21 Letter to Suzy Davies AM from Huw Irranca-Davies AM regarding an issue raised in Plenary on 25 April 2018 concerning the Welsh Government Carers’ Strategy 2013 – 2016 and plans to support carers.Papurau wedi’u hadneuo877568857KB08/05/2018
DP-1709-16-21 Llythyr dyddiedig 4 Mai 2018 at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC mewn ymateb i gyhoeddiad Virgin Media ar 3 Mai 2018 ynghylch penderfyniad corfforaethol y cwmni i gyfuno wyth gweithrediad gwasanaeth cwsmeriaid yn bedwarPapurau wedi’u hadneuo206848202KB04/05/2018
DP-1708-16-21 Letter to Julie Morgan AM from Vaughan Gething AM in response to WAQ76309 on 18 April 2018 regarding hospice funding in light of the proposed pay offer in EnglandPapurau wedi’u hadneuo266240260KB04/05/2018
DP-1707-16-21 Letter to Jenny Rathbone AM from Huw Irranca-Davies AM in response to an issue raised in Plenary on 17 April 2018 regarding the Childcare Funding (Wales) BillPapurau wedi’u hadneuo217088212KB03/05/2018
DP-1706-16-21 Letter to Mark Reckless AM from Huw Irranca-Davies AM in response to an issue raised in Plenary on 17 April 2018 regarding the Childcare Funding (Wales) BillPapurau wedi’u hadneuo145408142KB02/05/2018
DP-1705-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 27 Chwefror 2018 rhoi gwybod iddynt bod y Map Rhwydwaith Integredig o Gyngor Sir Fynwy wedi'i gymeradwyoPapurau wedi’u hadneuo1843218KB25/04/2018
DP-1704-16-21 Llythyr at Dai Lloyd AC oddi wrth Vaughan Gething AC mewn ymateb i OAQ(5)1458 ar 13 Rhagfyr 2017 ynglŷn â darparu gwasanaethau iechyd meddwl trwy gyfrwng y GymraegPapurau wedi’u hadneuo365568357KB25/04/2018
DP-1703-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Vaughan Gething AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 13 Mawrth 2018 ynglŷn â staff GIG Cymru a Betsi Cadwaladr yn cadw nyrsys cofrestredig, bydwragedd ac ymwelwyr iechydPapurau wedi’u hadneuo622592608KB24/04/2018
DP-1697-16-21 Llythyr dyddiedig 18 Ebrill 2018 at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC yn datgan cyhoeddi’r Arolwg diweddaraf o Fodlonrwydd Teithwyr Bws ac adroddiad cryno gan Transport Focus.Papurau wedi’u hadneuo10485761MB18/04/2018
DP-1699-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad gan Vaughan Gething AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 13 Chwefror 2018 ynglŷn â pholisi Llywodraeth Cymru ar gyfer trin dystoniaPapurau wedi’u hadneuo683008667KB18/04/2018
DP-1696-16-21 Cylch gorchwyl a threfniadau cychwynnol ar gyfer adolygiad cydraddoldeb rhywiol Llywodraeth Cymru a gymeradwywyd ar 17 Ebrill 2018 gan Julie James, Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip Papurau wedi’u hadneuo119808117KB17/04/2018
DP-1702-16-21 Letter dated 16 April 2018 to Nusrat Ghani MP from Ken Skates AM regarding the proposed changes to the community transport permit regimePapurau wedi’u hadneuo118784116KB16/04/2018
DP-1698-16-21 Letter dated 16 April 2018 from Carwyn Jones AM to the Prime Minister, The Rt Hon Theresa May MP, regarding UK Government action to resolve the immigration status of the Windrush generationPapurau wedi’u hadneuo208896204KB16/04/2018
DP-1695-16-21 Llythyr at Rhun ap Iowerth AC oddi wrth Vaughan Gething AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 16 Ionawr 2018 ynghylch canslo tacsis ambiwlansPapurau wedi’u hadneuo390144381KB13/04/2018
DP-1721-16-21 Letter dated 13 April 2018 from Julie James AM and Vaughan Gething AM to Guy Parker (Chief Executive, Advertising Standards Authority) expressing concerns about adverts for gambling and their link to problem gambling in light of public healtPapurau wedi’u hadneuo640000625KB13/04/2018
DP-1692-16-21 Letter to Mohammad Ashgar AM from Huw Irranca-Davies AM in response to an issue raised in Plenary on 14 March 2018 regarding delays in transfer of care for mental health patients in WalesPapurau wedi’u hadneuo203776199KB11/04/2018
DP-1693-16-21 Llythyr dyddiedig 11 Ebrill 2018 oddi wrth Vaughan Gething AC at Gadeiryddion Byrddau Iechyd Lleol, Arweinwyr Awdurdodau Lleol ac Aelodau Cabinet ar gyfer Gofal Cymdeithasol ac Iechyd, yn dilyn cyfarfod i drafod yr adroddiad Chwyldro o’r Tu Papurau wedi’u hadneuo430080420KB11/04/2018
DP-1691-16-21 Letter dated 29 March 2018 from Julie James AM to the Rt Hon Esther McVey MP, Secretary of State for Work and Pensions, regarding the impact of the UK Government tax and welfare reforms as evidenced by the Equality and Human Rights CommissioPapurau wedi’u hadneuo272384266KB29/03/2018

Partners & Help