Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
DP-1780-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Rebecca Evans AC mewn ymateb i gwestiwn llafar atodol ar 3 Ebrill 2019 ynghylch cyllid ar gyfer paratoadau Brexit, gan gynnwys y mentrau cefnogwyd trwy’r Gronfa Bontio’r Undeb EwropeaiddPapurau wedi’u hadneuo362496354KB16/04/2019
DP-1779-16-21 Letter to Joyce Watson AM from Lee Waters AM in response to an issue raised during Plenary on 26 March regarding the Safe Routes to Trunk Road Schools programme and Ysgol Caer Elen in HaverfordwestPapurau wedi’u hadneuo157696154KB11/04/2019
DP-1778-16-21 Llythyr dyddiedig 10 Ebrill 2019 at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Jane Hutt AC yn rhoi ymateb o’r Gweinidog Gwladol dros Fewnfudo mewn perthynas ag ymholiadau a godwyd gan Aelodau Cynulliad sydd wedi holi’r Swyddfa Gartref ynhgylch materion Papurau wedi’u hadneuo3788837KB10/04/2019
DP-1777-16-21 Llythyr dyddiedig 5 Ebrill 2019 at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Jane Hutt AC yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf yn dilyn cyhoeddiad adroddiad prawf Arolygiaeth ei Mawrhydi ar Wasanaeth Cyfiawnder leuenctid ac Ymyrraeth Gynnar Bae'r GorllewinPapurau wedi’u hadneuo3891238KB05/04/2019
DP-1776-16-21 Llythyr dyddiedig 29 Mawrth 2019 at bob Imam yng Nghymru oddi wrth Jane Hutt AC yn cynnig neges o undod a chydymdeimlad yn dilyn yr ymosodiad terfysgol yn ChristchurchPapurau wedi’u hadneuo9216090KB29/03/2019
DP-1744-16-21 Llythyr dyddiedig 27 Mawrth 2019 at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Jane Hutt AC ynghylch cronfa grant i helpu cymunedau ar draws Cymru i ddathlu Diwrnod Windrush. Papurau wedi’u hadneuo8704085KB27/03/2019
DP-1775-16-21 Press summary and High Court judgment in response to a topical question raised by Andrew RT Davies AM on 27 March 2019 regarding the High Court’s decision on the QC-led inquiry into the dismissal of Carl Sargeant. Papurau wedi’u hadneuo457728447KB27/03/2019
DP-1773-16-21 Letter to David Rees AM from Lee Waters AM in response to an issue raised during Plenary on 12 March 2019 regarding ownership of the Rhondda Tunnel. Papurau wedi’u hadneuo158720155KB26/03/2019
DP -1771-16-21 Letter to Jenny Rathbone AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 13 March 2019 regarding the Newport Breastfeeding Welcome Premises Scheme. Papurau wedi’u hadneuo171008167KB20/03/2019
DP-1772-16-21 Letter to Suzy Davies AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 5 March regarding advocacy for children and young people in health settings Papurau wedi’u hadneuo278528272KB20/03/2019
DP-1767-16-21 Letter to Suzy Davies AM from Vaughan Gething AM in response to issues raised in Plenary on 5 March 2019 regarding the use of mixed wards in Singleton Hospital. Papurau wedi’u hadneuo281600275KB11/03/2019
DP-1768-16-21 Letter to Suzy Davies AM from Vaughan Gething AM in response to issues raised during Plenary on 6 February 2019 regarding the role of co-responders and first responders in supporting the Welsh Ambulance Services NHS Trust. Papurau wedi’u hadneuo183296179KB11/03/2019
DP-1769-16-2: Letter to Mark Isherwood AM from Vaughan Gething AM in response to issues raised in Plenary on 29 January 2019 regarding cases of acute flaccid paralysisPapurau wedi’u hadneuo294912288KB11/03/2019
DP-1770-16-21 Llythyr dyddiedig 11 Mawrth 2019 i Benaethiaid y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol gan Vaughan Gething AC yn rhoi gwybod i Aelodau’r Cynulliad o’r gwellianau gan y Llywodraeth y DU yn dilyn cyflwyniad Memorandwm Cydsyniad DedPapurau wedi’u hadneuo274432268KB11/03/2019
DP-1766-16-21 Letter dated 7 March 2019 to Mark Isherwood AM from Vaughan Gething AM regarding the recent neurological survey undertaken by the Wales Neurological Alliance (WNA) on behalf of the Cross-Party Group (CPG) on Neurological ConditionsPapurau wedi’u hadneuo423936414KB07/03/2019
DP-1765-16-21 Letter to Darren Millar AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 29 January 2019 regarding perinatal mental health in Wales, specifically the staffing levels in Betsi Cadwaladr Health Board and and its effect oPapurau wedi’u hadneuo276480270KB13/02/2019
DP-1764-16-21 Letter dated 7 February 2019 to Julie James AM from Alok Sharma MP providing information regarding the roll out of Universal Credit. Papurau wedi’u hadneuo134144131KB07/02/2019
DP-1763-16-21 Letter to Rhun ap Iorweth from Rebecca Evans AM in response to an issue raised in Plenary on 30 January 2019 regarding potential Barnett consequentials for Wales as a result of the UK Government's additional funding for Crossrail.Papurau wedi’u hadneuo267264261KB05/02/2019
DP-1761-16-21 Letter to Angela Burns AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 21 November 2018 regarding access to 5-aminolevulinic acid for the treatment of brain tumoursPapurau wedi’u hadneuo171008167KB01/02/2019
DP-1762-16-21 Letter to Leanne Wood AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 22 January 2019 regarding the future of A&E services at the Royal Glamorgan Hospital in Llantrisant. Papurau wedi’u hadneuo354304346KB01/02/2019
DP-1760-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC yn dilyn Datganiad Ysgrifenedig ar 11 Hydref 2018 ynglŷn â’r ddarpariaeth o bwyntiau gwefru trydan ar gyfer ceir yng Nghymru.Papurau wedi’u hadneuo465920455KB22/01/2019
DP-1758-16-21 Letter to Mohammad Ashgar AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 13 November 2018 requesting a statement on the complaints procedure in NHS Wales. Papurau wedi’u hadneuo251904246KB16/01/2019
DP-1757-16-21 Llythyr i Bethan Sayed AC oddi wrth Vaughan Gething AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 4 Rhagfyr 2018 ynghylch amseriad cyhoeddi'r adroddiad gan Arolygiad Gofal Iechyd Cymru ar achos Kris WadePapurau wedi’u hadneuo224256219KB12/12/2018
DP-1756-16-21 Letter to Vikki Howells AM from Huw Irranca-Davies AM in response to an issue raised in Plenary on 27 November 2018 requesting an update on the Welsh Government's work to promote positive parenting.Papurau wedi’u hadneuo279552273KB11/12/2018
DP-1755-16-21 Llythyr dyddiedig 06 Rhagfyr 2018 i bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC yn eu gwahodd i lansiad y Papur Gwyn a fydd yn destun ymgynghoriad ynghylch gwella trafnidiaeth gyhoeddus ar 10 Rhagfyr 2018Papurau wedi’u hadneuo172032168KB06/12/2018
DP-1754-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC yn rhoi gwybod iddynt fod y cyflwyniadau gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, Cyngor Sir Ynys Môn, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam o’r Papurau wedi’u hadneuo323584316KB05/12/2018
DP-1753-16-21 Llythyr dyddiedig 4 Rhagfyr 2018 at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Vaughan Gething AC yn rhoi gwybodaeth am lefel staffio gwasanaethau mamolaeth yng NghymruPapurau wedi’u hadneuo265216259KB04/12/2018
DP-1752-16-21 Llythyr dyddiedig 15 Tachwedd 2018 i bob Aelod Cynulliad oddi writh Ken Skates AC yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am wella mynediad ar draws y rhwydwaith rheilffyrdd yng NghymruPapurau wedi’u hadneuo491520480KB15/11/2018
DP-1751-16-21 Letter to Michelle Brown AM from Huw Irranca-Davies AM in response to an issue raised in Plenary on 16 October 2018 regarding details on the criteria for adoption and including a copy of a leaflet on the Adopting Together projectPapurau wedi’u hadneuo20971522MB15/11/2018
DP-1750-16-21 Llythyr i bob Aelod Cynulliad oddi wrth Vaughan Gething AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 2 Hydref 2018 ynghylch addysg feddygol yng Nghymru.Papurau wedi’u hadneuo274432268KB13/11/2018
DP-1748-16-21 Llythyr i bob Aelod Cynulliad oddi wrth Hannah Blythyn AC yn roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y newidiadau sydd wedi'u cyflwyno i'r fframwaith rheoleiddio i daclo gwastraff anghyfreithlon a lleihau tanau sglodion coed ac achosion o ddympio gwaPapurau wedi’u hadneuo161792158KB08/11/2018
DP-1747-16-21 Llythyr i bob Aelod Cynulliad oddi wrth Vaughan Gething AC ynghylch mater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 23 Hydref 2018 yn ymwneud â’r cyflenwad o frechlyn y ffliw ar gyfer pobl sy’n 65 oed ac yn hŷnPapurau wedi’u hadneuo586752573KB01/11/2018
DP-1744-16-21 Letter to Neil Hamilton AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 17 October 2018 regarding My Health Online and its availability to practices under health board management in North WalesPapurau wedi’u hadneuo323584316KB25/10/2018
DP-1746-16-21 Letter to Andrew RT Davies AM from Lesley Griffiths AM in response to a letter dated 19th October regarding WAQ77524 and comments made in the Siambr and in CommitteePapurau wedi’u hadneuo10485761MB25/10/2018
DP-1745-16-21 Llythyr dyddiedig 25 Hydref 2018 i bob Aelod Cynulliad oddi wrth Lesley Griffiths AC mewn ymtaeb i NDM6813 ar 10 Hydref ynghylch y Cyfarwyddyd a roddwyd i sefydliad Cyfoeth Naturiol Cymru i ymgysylltu a chyfathrebu yn ehangach ynglŷn â Thrw Papurau wedi’u hadneuo828416809KB25/10/2018
DP-1743-16-21 Letter to Mohammed Asghar AM from Vaughan Gething AM in response to OAQ52582 on 19 September 2018 regarding stroke survivors in south-east Wales Papurau wedi’u hadneuo205824201KB15/10/2018
DP-1742-16 Llythyr at Gadeiryddion Cyngor Celfyddydau Cymru, Llenyddiaeth Cymru a Chyngor Llyfrau Cymru oddi wrth Dafydd Elis-Thomas AC dilyn Datganiad Llafar yn y Cyfarfod Llawn ar 13 Mehefin 2017 ar yr adroddiad o gymorth ar gyfer cyhoeddi a llenyddiaPapurau wedi’u hadneuo313344306KB10/10/2018
DP-1740-16-21 Llythyr dyddiedig 9 Hydref 2018 i bob Aelod Cynulliad oddi writh Hannah Blythyn AC yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar y newidiadau i eithriadau trwydded tynnu dŵr yng NghymruPapurau wedi’u hadneuo263168257KB09/10/2018
DP-1739-16-21 Llythyr dyddiedig 9 Hydref 2018 i Rhun ap Iorwerth AC oddi writh Vaughan Gething AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 25 Medi 2018 ynglŷn â chreu tīm iechyd meddwl brys neu ymateb cyflym.Papurau wedi’u hadneuo265216259KB09/10/2018
DP-1741-16-21 Letter to Hefin David AM from Vaughan Gething AM regarding an issue raised in Plenary on 25 April 2018 concerning the progress of the pilot Rapid Diagnostic Centres in Abertawe Bro Morgannwg and Cwm Taf University Health Boards.Papurau wedi’u hadneuo359424351KB09/10/2018
DP-1738-16-21 Llythyr dyddiedig 8 Hydref 2018 at holl Aelodau'r Cynulliad gan Ken Skates AC yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am gau Canolfan Gyswllt Virgin Media yn Abertawe.Papurau wedi’u hadneuo265216259KB08/10/2018
DP-1737-16-21 Llythyr dyddiedig 5 Hydref 2018 at holl Aelodau'r Cynulliad gan Rebecca Evans AC yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau mewn perthynas â gwaith i sicrhau diogelwch preswylwyr mewn adeiladau uchel ac adeiladau eraill.Papurau wedi’u hadneuo10485761MB05/10/2018
DP-1749-16-21 Minutes of the Finance Sub Group of the Partnership Council for Wales meeting held on 27 September 2018 following a commitment made by Alun Davies AM in Plenary on 7 November 2018 Papurau wedi’u hadneuo160768157KB27/09/2018
DP-1736-16-21 Llythyr dyddiedig 10 Medi 2018 at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC ynglŷn â Chynllun Gwella’r A40 rhwng Llanddewi Felffre a Phenblewin yn dilyn cwymp Carillion a therfynu eu contract ar y cynllunPapurau wedi’u hadneuo270336264KB10/09/2018
DP-1733-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Vaughan Gething AC ac Alun Davies AC ynghylch mater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 17 Ebrill 2018 yn ymwneud â rôl y cyd-ymatebwyr brys yn y dyfodolPapurau wedi’u hadneuo824320805KB04/09/2018
DP-1734-16-21 Letter to Angela Burns AM from Vaughan Gething AM regarding an issue raised in Plenary on 26 June 2018 concerning arrangements in place for respiratory care in WalesPapurau wedi’u hadneuo268288262KB04/09/2018
DP-1735-16-21 Letter to Jack Sargeant AM and Suzy Davies AM from Vaughan Gething AM regarding an issue raised in Plenary on 10 July 2018 concerning the provision of defibrillators and cardiopulmonary resuscitation (CPR) training in schoolsPapurau wedi’u hadneuo454656444KB04/09/2018
DP-1732-16-21 Llythyr at Bethan Sayed AC oddi wrth Vaughan Gething AC ynghylch mater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 17 Gorffennaf 2018 yn ymwneud ag iechyd meddwl cyn-filwyrPapurau wedi’u hadneuo207872203KB20/08/2018
DP-1731-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC mewn ymateb i gwestiwn llafar atodol ar 4 Gorffennaf 2018 ynghylch yr angen i egluro ymwneud Llywodraeth Cymru â'r Gweithgorau Masnach a sefydlwyd gan yr Adran Masnach RyngwladolPapurau wedi’u hadneuo187392183KB03/08/2018
DP-1730-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Vaughan Gething AC ynghylch mater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 19 Mehefin 2018 yn ymwneud â safbwynt Llywodraeth Cymru mewn perthynas â datblygu Uwch Ganolfannau Lleihau NiwedPapurau wedi’u hadneuo357376349KB02/08/2018

Partners & Help