Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
DP-1877-16-21 Letter to David Rees AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 15 October 2019 regarding perinatal mental health and the establishment of a Mother and Baby Unit in WalesPapurau wedi’u hadneuo174080170KB03/12/2019
DP-1873-16-21 Letter to Leanne Wood AM from Hannah Blythyn AM in response to an issue raised in Plenary on 13 November 2019 asking if the Welsh Government has conducted an up-to-date assessment of UK Government welfare reforms on Welsh public service finaPapurau wedi’u hadneuo262144256KB29/11/2019
DP--1876-16-21 Llythyr at Rhun ap Iorwerth AC oddi wrth Rebecca Evans AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 16 Hydref 2019 yn gofyn a yw Llywodraeth Cymru wedi gwneud cais neu wedi derbyn gwahoddiad i ymuno â chynghrair llesiant rhyngwladPapurau wedi’u hadneuo369664361KB27/11/2019
DP-1875-16-21 Letter to Andrew RT Davies AM from Lesley Griffiths AM in response to an issue raised in Plenary on 12 November 2019 regarding the implications of ash dieback in WalesPapurau wedi’u hadneuo10485761MB27/11/2019
DP-1868-16-21 Llythyr at Adam Price AC oddi wrth Lee Waters AC mewn ymateb i gwestiwn ysgrifenedig WAQ79008 ar 22 Hydref 2019 ynghylch y aelodaeth a chylch gorchwyl y gweithgor a sefydlwyd i ymchwilio i faterion yn ymwneud â pharcio ar balmentyddPapurau wedi’u hadneuo484352473KB21/11/2019
DP-1867-16-21 Llythyr dyddiedig 21 Tachwedd 2019 at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 2 Hydref 2019 ynghylch cynnydd y rhaglen Mynediad i Bawb ar gyfer gorsafoedd trenau CymruPapurau wedi’u hadneuo176128172KB21/11/2019
DP-1866-16-21 Letter to Andrew RT Davies AM from Lesley Griffiths AM in response to WAQ78899 on 1 October 2019 requesting a list of organisations/individuals who were consulted prior to publication of the draft Animal Welfare (Licensing of Animal ExhibitsPapurau wedi’u hadneuo10485761MB19/11/2019
DP-1865-16-21 Letter to Janet Finch-Saunders AM from Vaughan Gething AM in response to WAQ79076 on 8 November 2019 requesting information on how many young people were referred for psychosexual therapy in Wales in 2016-17, 2017-18, and 2018-19Papurau wedi’u hadneuo320512313KB18/11/2019
DP-1872-16-21 Letter to Andrew RT Davies from Lee Waters AM in response to issues raised in Plenary on 16 October 2019 regarding the eligibility for the 2019 Basic Payment Scheme (BPS) Support Scheme Papurau wedi’u hadneuo259072253KB14/11/2019
DP-1869-16-21 Letter to Leanne Wood AM from Lesley Griffiths AM in response to a supplementary OAQ on 13 November 2019 regarding the volume of natural gas imported through Pembrokeshire from fracked sources Papurau wedi’u hadneuo10403841016KB13/11/2019
DP-1870-16-21 Letter to Leanne Wood AM from Hannah Blythyn AM and including letter to Jonathan Brenchley Head of Corporate Relations Wales Barclays Bank PLC in response to an issue raised in Plenary on 15 October 2019 regarding the decision of Barclays BaPapurau wedi’u hadneuo272384266KB13/11/2019
DP-1862-16-21 Letter to Mohammad Asghar AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 22 October 2019 regarding the implementation of the new eye care measurePapurau wedi’u hadneuo173056169KB12/11/2019
DP-1863-16-21 Letter to Nick Ramsey AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 23 October 2019 regarding the ovarian cancer diagnosisPapurau wedi’u hadneuo279552273KB12/11/2019
DP-1864-16-21 Letter to Dawn Bowden AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 5 November 2019 regarding the support for the children’s hospice movement in WalesPapurau wedi’u hadneuo269312263KB12/11/2019
DP-1871-16-21 Letter to Mark Isherwood AM from Jane Hutt AM in response to issues raised in Plenary on 1 October 2019 regarding autism services, support for people with motor neurone disease and updating the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014Papurau wedi’u hadneuo268288262KB11/11/2019
DP-1861-16-21 Letter to David Melding AM from Mark Drakeford AM in response to an issue raised in Plenary on 22 October 2019 regarding the report of the task and finish group on residential leasehold reform and the proportion of new house sales in Wales tPapurau wedi’u hadneuo2355223KB08/11/2019
DP-1857-16-21 Llythyr dyddiedig 4 Tachwedd 2019 at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC a Hannah Blythyn AC ynghylch cefnogaeth am y gymuned y Lluoedd Arfog yng NghymruPapurau wedi’u hadneuo293888287KB04/11/2019
DP-1860-16-21 Llythyr at Bethan Sayed AC oddi wrth Julie Morgan AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 1 Hydref 2019 ynglŷn â’r weithdrefn gwynion y gwasanaethau cymdeithasolPapurau wedi’u hadneuo267264261KB01/11/2019
DP-1855-16-21 Llythyr dyddiedig 29 Hydref 2019 at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC ynghylch yr enwebiadau blaenoriaeth ar gyfer buddsoddiad o dan y cam nesaf cyllid Mynediad i Bawb ar gyfer gorsafoedd trenau CymruPapurau wedi’u hadneuo279552273KB29/10/2019
DP-1852-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch newidiadau arfaethedig Llywodraeth Cymru i’r oedran cymhwystra ar gyfer pasys bws rhatach yn dilyn ymrwymiad a wnaed yn y Cyfarfod Llawn ar 8 Papurau wedi’u hadneuo569344556KB24/10/2019
DP-1854-16-21 Letter to Suzy Davies AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 8 October 2019 regarding the provision of minor injuries units in Wales and specific concerns about the minor injuries unit at Singleton HospitalPapurau wedi’u hadneuo252928247KB23/10/2019
DP-1853-16-21cy Llythyr dyddiedig 23 Hydref 2019 at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Julie Morgan AC ymateb i bwyntiau a godwyd ynghylch Egwyddorion Cyffredinol y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) yn ystod craffu Cam 1Papurau wedi’u hadneuo592896579KB23/10/2019
DP-1858-16-21 Letter to Julie James AM from Lesley Griffiths AM in response to OAQ54464 from David Rees AM on 9 October 2019 regarding petroleum exploration and extraction boreholesPapurau wedi’u hadneuo1006592983KB23/10/2019
DP-1859-16-21 Letter to Suzy Davies AM from Lesley Griffiths AM in response to an issue raised in Plenary on 8 October 2019 regarding Kenfig National Nature ReservePapurau wedi’u hadneuo737280720KB23/10/2019
DP-1851-16-21 Letter to Llyr Gruffydd AM from Lesley Griffiths AM in response to a supplementary OAQ on 9 October 2019 regarding Denbighshire County Council’s scrutiny committee’s report into the Llantysilio mountain fire and the recommendations in the rePapurau wedi’u hadneuo652288637KB22/10/2019
DP-1850-16-21 Letter to Kirsty Williams AM from Jane Hutt AM in response to a supplementary OAQ from Angela Burns AM on 8 October 2019 regarding volunteering and the new curriculumPapurau wedi’u hadneuo531456519KB22/10/2019
DP-1848-16-21 Letter to Nick Ramsey AM from Jane Hutt AM in response to an issue raised in Plenary on 8 October 2019 regarding Community Facilities Programme (CFP) funding for projects in MonmouthPapurau wedi’u hadneuo5120050KB21/10/2019
DP-1849-16-21 Letter to David Rees AM from Lee Waters AM in response to a an issue raised in Plenary on 17 September 2019 regarding learner travel for post 16 year oldsPapurau wedi’u hadneuo274432268KB21/10/2019
DP-1847-16-21 Letter to all Assembly Members from Vaughan Gething AM in a further response to an issue raised in Plenary on 8 October 2019 regarding the Park & Ride scheme at Ysbyty Glan ClwydPapurau wedi’u hadneuo272384266KB21/10/2019
DP-1846-16-21 Letter to Huw Irranca-Davies AM from Lee Waters AM in response to an issue raised in Plenary on 24 September 2019 regarding the potential eCargo schemesPapurau wedi’u hadneuo157696154KB17/10/2019
DP-1844-16-21 Letter to all Assembly Members from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 8 October 2019 requesting an update on car parking at Welsh hospitals and in particular the Park & Ride scheme at Ysbyty Glan ClwydPapurau wedi’u hadneuo272384266KB16/10/2019
DP-1845-16-21 Letter to Paul Davies AM from Jeremy Miles AM in response to OAQ54405 on 2 October 2019 regarding the trans-European transport network and financial support for transport infrastructure in Pembrokeshire and connectivity with the ports of FisPapurau wedi’u hadneuo8908887KB16/10/2019
DP-1843-16-21 Letter dated 15 October 2019 to Dominic Rabb MP from Eluned Morgan AM regarding Welsh Government concerns in relation to Turkey’s military action in northern SyriaPapurau wedi’u hadneuo5017649KB15/10/2019
DP-1842-16-21 Letter to Bill Lambert, The Kennel Club, from Lesley Griffiths AM, in response to an issue raised in the Climate Change, Environment and Rural Affairs Committee on 10 October 2019, regarding the draft ‘The Animal Welfare (Licensing of AnimalPapurau wedi’u hadneuo790528772KB09/10/2019
DP-1841-16-21 Letter to Mark Isherwood AM from Jane Hutt AM in response to an issue raised in Plenary on 17 September 2019 regarding the Modern Slavery HelplinePapurau wedi’u hadneuo10485761MB06/10/2019
DP-1840-16-21 Letter to Mike Hedges AM from Mark Drakeford AM in response to a supplementary OAQ on 17 September 2019 regarding the condition of the M4 and recent collisions between junctions 45 and 47 Papurau wedi’u hadneuo3276832KB05/10/2019
DP-1838-16-21 Letter to Huw Irranca-Davies AM from Lesley Griffiths AM in response to an issue raised in Plenary on 24 September 2019 regarding flood resilience in communities and what we can do to promote sustainable drainagePapurau wedi’u hadneuo940032918KB03/10/2019
DP-1839-16-21 Letter to Nick Ramsey AM from Lesley Griffiths AM in response to an issue raised in Plenary on 24 September 2019 regarding support for food festivals in WalesPapurau wedi’u hadneuo726016709KB03/10/2019
DP-1837-16-21 Letter dated 2 October 2019 to all Assembly Members from Ken Skates AM regarding toilet provision on the South Wales MetroPapurau wedi’u hadneuo358400350KB02/10/2019
DP-1836-16-21 Letter to Russell George AM from Rebecca Evans AM in response to OAQ54311 on 18 September 2019 regarding discretionary rates relief for small and medium sized businessesPapurau wedi’u hadneuo10250241001KB25/09/2019
DP-1835-16-21 Letter to Neil McEvoy AM from Mark Drakeford AM in response to an issue raised in Plenary on 9 July 2019 requesting an update on the delivery of the Arbed Scheme in South Wales Central. Papurau wedi’u hadneuo270336264KB09/08/2019
DP-1834-16-21 Letter from Jane Hutt AM to Helen Mary Jones AM in response to an issue raised during Plenary on 18 June 2019 requesting further information on the support available to community groups seeking to protect community assets in Wales, and whetPapurau wedi’u hadneuo8089679KB29/07/2019
DP-1833-16-21 Llythyr at bob Aelodau’r Cynulliad gan Jane Hutt AC yn darparu diweddariad ar ganlyniad digwyddiad bwrdd crwn ‘Mynd i’r afael ag aflonyddu ar y stryd’ a gynhaliwyd ar 4 Gorffennaf 2019.Papurau wedi’u hadneuo157696154KB24/07/2019
DP-1832-16-21 Letter to John Griffiths AM from Jane Hutt AM in response to an issue raised during Plenary on 7 May 2019 requesting further information on the Welsh Government’s work to strengthen community cohesion in Wales. Papurau wedi’u hadneuo107520105KB23/07/2019
DP-1829-16-21 Letter to Mark Isherwood AM from Vaughan Gething AM in response to WAQ78553 on 9 July 2019 regarding an update on health boards’ implementation plans following the NICE guidance ( 9 May) on the diagnosis and treatment of prostate cancer. Papurau wedi’u hadneuo274432268KB22/07/2019
DP-1830-16-21 Llythyr dyddiedig 22 Gorffennaf 2019 at bob Aelodau'r Cynulliad gan Hannah Blythyn AC yn rhoi diweddariad ar ddiwygio gwastraff plastig a deunydd pacioPapurau wedi’u hadneuo264192258KB22/07/2019
DP-1826-16-21 Llythyr dyddiedig 17 Gorffennaf 2019 at bob Aelod Cynulliad gan Jane Hutt AC yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch yr arian sydd ar gael i grwpiau ffydd o dan y Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol a hefyd Gynllun Ariannu Diogelwch Mannau AdPapurau wedi’u hadneuo10485761MB17/07/2019
DP-1825-16-21 Letter to Mohammad Asghar AM from Jane Hutt AM in response to an issue raised in Plenary on 2 July 2019 regarding transgender hate crime. Papurau wedi’u hadneuo10485761MB17/07/2019
DP-1827-16-21 Letter dated 17 July 2019 to Sajid Javid MP from Jane Hutt AM urging the Home Office to recognise LGBT+ hate crime as an aggravated offence in line with race and faith hate crime. Papurau wedi’u hadneuo542720530KB17/07/2019
DP-1824-16-21 Letter to Leanne Wood AM from Vaughan Gething AM in response to issues raised during Plenary on 9 July 2019 regarding the Wales Gender Identity Service. Papurau wedi’u hadneuo273408267KB16/07/2019

Partners & Help