Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
DP-1717-16-21 Letter to Darren Millar AM from Vaughan Gething AM regarding an issue raised in Plenary on 23 May 2018 concerning mental health support initiatives offered to staff at Betsi Cadwaladr University Health BoardPapurau wedi’u hadneuo220160215KB11/06/2018
DP-1716-16-21 Llythyr at Llyr Gruffydd AC oddi wrth Vaughan Gething AC yn dilyn mater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 8 Mai 2018 ynghylch ariannu Rhaglen Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan (SchoolBeat)Papurau wedi’u hadneuo260096254KB31/05/2018
DP-1715-16-21 Letter to Dawn Bowden AM from Mark Drakeford AM in response to a supplementary OAQ on 16 May 2018 concerning how the funding allocation to support homelessness services is calculatedPapurau wedi’u hadneuo4608045KB21/05/2018
DP-1713-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC yn dilyn materion a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 15 Mai 2018 ynghylch y broses gaffael ar gyfer gwasanaeth rheilffordd Cymru a'r GororauPapurau wedi’u hadneuo287744281KB16/05/2018
DP-1714-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC ynghylch ei gyhoeddiad o Adolygiad Arloesedd Digidol ar 19 Mawrth 2018 ac yn cynnwys cylch gorchwyl yr adolygiadPapurau wedi’u hadneuo375808367KB15/05/2018
DP-1712-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC yn dilyn mater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 2 Mai 2018 ynghylch amcanion Partneriaeth Cyflenwi’r Metro.Papurau wedi’u hadneuo203776199KB11/05/2018
DP-1710-16-21 Letter to Angela Burns AM from Vaughan Gething AM regarding an issue raised in Plenary on 13 December 2017 concerning services for people with inflammatory bowel diseasePapurau wedi’u hadneuo218112213KB09/05/2018
DP-1711-16-21 Letter to Suzy Davies AM from Huw Irranca-Davies AM regarding an issue raised in Plenary on 25 April 2018 concerning the Welsh Government Carers’ Strategy 2013 – 2016 and plans to support carers.Papurau wedi’u hadneuo877568857KB08/05/2018
DP-1709-16-21 Llythyr dyddiedig 4 Mai 2018 at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC mewn ymateb i gyhoeddiad Virgin Media ar 3 Mai 2018 ynghylch penderfyniad corfforaethol y cwmni i gyfuno wyth gweithrediad gwasanaeth cwsmeriaid yn bedwarPapurau wedi’u hadneuo206848202KB04/05/2018
DP-1708-16-21 Letter to Julie Morgan AM from Vaughan Gething AM in response to WAQ76309 on 18 April 2018 regarding hospice funding in light of the proposed pay offer in EnglandPapurau wedi’u hadneuo266240260KB04/05/2018
DP-1707-16-21 Letter to Jenny Rathbone AM from Huw Irranca-Davies AM in response to an issue raised in Plenary on 17 April 2018 regarding the Childcare Funding (Wales) BillPapurau wedi’u hadneuo217088212KB03/05/2018
DP-1706-16-21 Letter to Mark Reckless AM from Huw Irranca-Davies AM in response to an issue raised in Plenary on 17 April 2018 regarding the Childcare Funding (Wales) BillPapurau wedi’u hadneuo145408142KB02/05/2018
DP-1705-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 27 Chwefror 2018 rhoi gwybod iddynt bod y Map Rhwydwaith Integredig o Gyngor Sir Fynwy wedi'i gymeradwyoPapurau wedi’u hadneuo1843218KB25/04/2018
DP-1704-16-21 Llythyr at Dai Lloyd AC oddi wrth Vaughan Gething AC mewn ymateb i OAQ(5)1458 ar 13 Rhagfyr 2017 ynglŷn â darparu gwasanaethau iechyd meddwl trwy gyfrwng y GymraegPapurau wedi’u hadneuo365568357KB25/04/2018
DP-1703-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Vaughan Gething AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 13 Mawrth 2018 ynglŷn â staff GIG Cymru a Betsi Cadwaladr yn cadw nyrsys cofrestredig, bydwragedd ac ymwelwyr iechydPapurau wedi’u hadneuo622592608KB24/04/2018
DP-1697-16-21 Llythyr dyddiedig 18 Ebrill 2018 at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC yn datgan cyhoeddi’r Arolwg diweddaraf o Fodlonrwydd Teithwyr Bws ac adroddiad cryno gan Transport Focus.Papurau wedi’u hadneuo10485761MB18/04/2018
DP-1699-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad gan Vaughan Gething AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 13 Chwefror 2018 ynglŷn â pholisi Llywodraeth Cymru ar gyfer trin dystoniaPapurau wedi’u hadneuo683008667KB18/04/2018
DP-1696-16-21 Cylch gorchwyl a threfniadau cychwynnol ar gyfer adolygiad cydraddoldeb rhywiol Llywodraeth Cymru a gymeradwywyd ar 17 Ebrill 2018 gan Julie James, Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip Papurau wedi’u hadneuo119808117KB17/04/2018
DP-1702-16-21 Letter dated 16 April 2018 to Nusrat Ghani MP from Ken Skates AM regarding the proposed changes to the community transport permit regimePapurau wedi’u hadneuo118784116KB16/04/2018
DP-1698-16-21 Letter dated 16 April 2018 from Carwyn Jones AM to the Prime Minister, The Rt Hon Theresa May MP, regarding UK Government action to resolve the immigration status of the Windrush generationPapurau wedi’u hadneuo208896204KB16/04/2018
DP-1695-16-21 Llythyr at Rhun ap Iowerth AC oddi wrth Vaughan Gething AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 16 Ionawr 2018 ynghylch canslo tacsis ambiwlansPapurau wedi’u hadneuo390144381KB13/04/2018
DP-1692-16-21 Letter to Mohammad Ashgar AM from Huw Irranca-Davies AM in response to an issue raised in Plenary on 14 March 2018 regarding delays in transfer of care for mental health patients in WalesPapurau wedi’u hadneuo203776199KB11/04/2018
DP-1693-16-21 Llythyr dyddiedig 11 Ebrill 2018 oddi wrth Vaughan Gething AC at Gadeiryddion Byrddau Iechyd Lleol, Arweinwyr Awdurdodau Lleol ac Aelodau Cabinet ar gyfer Gofal Cymdeithasol ac Iechyd, yn dilyn cyfarfod i drafod yr adroddiad Chwyldro o’r Tu Papurau wedi’u hadneuo430080420KB11/04/2018
DP-1691-16-21 Letter dated 29 March 2018 from Julie James AM to the Rt Hon Esther McVey MP, Secretary of State for Work and Pensions, regarding the impact of the UK Government tax and welfare reforms as evidenced by the Equality and Human Rights CommissioPapurau wedi’u hadneuo272384266KB29/03/2018
DP-1690-16-21 Llythyr dyddiedig 29 Mawrth 2018 at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC ynghylch y sesiynau briffio technegol ar Brosiect Coridor yr M4 o gwmpas Casnewydd a gynhelir ar 25 a 26 Ebrill 2018Papurau wedi’u hadneuo274432268KB29/03/2018
DP-1701-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Rebecca Evans AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 27 Chwefror 2018 yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith a wnaed gan Lywodraeth Cymru yn sgil trychineb Tŵr GrenfellPapurau wedi’u hadneuo284672278KB21/03/2018
DP-1689-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC yn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 27 Chwefror 2018 ynghylch cyllid ychwanegol ar gyfer cynlluniau teithio llesolPapurau wedi’u hadneuo311296304KB21/03/2018
DP-1694-16-21 Llythyr dyddiedig 16 Mawrth 2018 at bob Aelod Cynulliad oddi wrth y Fonesig Shan Morgan, Ysgrifennydd Parhaol y Llywodraeth Cymru ynglŷn â'r adroddiad archwilio parthed datgelu gwybodaeth heb awdurdod mewn perthynas â'r broses yn mis TachwedPapurau wedi’u hadneuo232448227KB16/03/2018
Rheolau SefydlogPapurau wedi’u hadneuo10485761MB14/03/2018
Rheolau Sefydlog wedi ei nodi (Pumed Cynulliad)Papurau wedi’u hadneuo10485761MB14/03/2018
DP-1687-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 7 Mawrth 2018 yn ymwneud â’r ymgynghoriad ar fasnachfraint rheilffyrdd Great Western (atodiad yn Saesneg yn unig) Papurau wedi’u hadneuo232448227KB13/03/2018
DP-1684-16-21 Letter to Janet Finch-Saunders AM from Alun Davies AM in response to WAQ76110 and WAQ76117 on 28 February 2018 requesting details of the Distribution Sub-Group Work Programme 2018 for the Finance Sub-Group of the Local Government PartnershipPapurau wedi’u hadneuo10485761MB09/03/2018
DP-1685-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 7 Mawrth 2018 ynglŷn â datblygu Metro De CymruPapurau wedi’u hadneuo216064211KB09/03/2018
DP-1682-16-21 Llythyr dyddiedig 28 Chwefror 2018 oddi wrth Ken Skates AC at bob Aelod Cynulliad yn eu hysbysu bod Trenau Arriva Cymru yn rhoi’r gorau i ddefnyddio 27 o drenau dosbarth 175 dros dro oherwydd pryderon yn ymwneud â diogelwchPapurau wedi’u hadneuo223232218KB28/02/2018
DP-1679-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 27 Chwefror 2018 ynghylch Mapiau Rhwydwaith Integredig awdurdodau lleolPapurau wedi’u hadneuo278528272KB27/02/2018
DP-1680-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 23 Ionawr 2018 ynghylch Gorchymyn Gweinidogion Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) (Rheilffyrdd) 2018Papurau wedi’u hadneuo196608192KB27/02/2018
DP-1681-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Vaughan Gething AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 31 Ionawr 2018 ynghylch y broses gaffael ar gyfer systemau meddygon teulu yng NghymruPapurau wedi’u hadneuo927744906KB27/02/2018
DP-1678-16-21 Llythyr dyddiedig 27 Chwefror 2018 at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC ynghylch y ddadl ar Brosiect Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd yn dilyn casgliad yr Ymchwiliad Lleol CyhoeddusPapurau wedi’u hadneuo201728197KB27/02/2018
DP-1677-16-21 Letter to Mike Hedges AM from Mark Drakeford AM in response to an issue raised in Finance Committee on 23 November 2017 regarding the principles governing use of the Financial Transactions Capitals (FTC)Papurau wedi’u hadneuo290816284KB26/02/2018
DP-1683-16-21 Llythyr dyddiedig 21 Chwefror 2018 at y Cynghorydd Rowland Rees-Evans (Cadeirydd Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru) oddi wrth Alun Davies AC ynglŷn â diwygio trefniadau llywodraethu ac ariannu’r Awdurdod Tân ac AchubPapurau wedi’u hadneuo10485761MB21/02/2018
DP-1676-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC mewn ymateb i OAQ(5)1312 ar 23 Tachwedd 2017 ynghylch yr adolygiad o’r gwasanaeth bws TrawsCymru rhwng Aberystwyth ac AbertawePapurau wedi’u hadneuo256000250KB16/02/2018
DP-1675-16-21 Llythyr dyddiedig 2 Chwefror 2018 at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Vaughan Gething AC yn rhoi gwybod iddynt am newidiadau gwasanaeth yn Ne Cymru a fydd yn effeithio ar gleifion sy’n defnyddio gwasanaethau llawfeddygaeth thorasigPapurau wedi’u hadneuo410624401KB02/02/2018
DP-1688-16-21 Letter dated 2 February 2018 from Ken Skates AM to Cecilia Malmstrom (Commissioner for Trade, European Commission), regarding the publication of Trade Policy: the issues for Wales by the Welsh Government. Papurau wedi’u hadneuo3993639KB02/02/2018
DP-1674-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Vaughan Gething AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 9 Ionawr 2018 ynghylch ariannu lleoedd hyfforddi meddygon iau yng NghymruPapurau wedi’u hadneuo610304596KB30/01/2018
DP-1673-16-21 Letter to Mohammad Asghar AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised during Plenary on 16 January 2018 regarding payments made by Welsh NHS trusts in damages and legal fees for medical negligencePapurau wedi’u hadneuo141312138KB29/01/2018
DP-1686-16-21 Llythyr dyddiedig 17 Ionawr 2018 at Bethan Jenkins AC oddi wrth Vaughan Gething AC ynglŷn ag adolygiad o’r fframwaith anhwylderau bwyta Papurau wedi’u hadneuo198656194KB17/01/2018
DP-1700-16-21 Llythyr dyddiedig 16 Ionawr 2018 at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Rebecca Evans AC yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am gamau a gymerwyd gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â diogelwch preswylwyr mewn tyrau o fflatiau preswyl yn sgil tân Tŵr GPapurau wedi’u hadneuo335872328KB16/01/2018
DP-1672-16-21 Letter to Suzy Davies AM from Huw Irranca-Davies AM in response to an issue raised in Plenary on 12 December 2017 regarding the issuing of codes of practice under the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014Papurau wedi’u hadneuo145408142KB22/12/2017
DP-1670-16-21 Letter to Bethan Jenkins AM from Huw Irranca-Davies AM in response to an issue raised during Plenary on 5 December 2017 regarding the status of the Action for Children project at Neath Port Talbot HospitalPapurau wedi’u hadneuo148480145KB21/12/2017
DP-1671-16-21 Letter dated 20 December 2017 to Paul Davies AM from Vaughan Gething AM following a request to supply a written reply to the milestones presented in relation to the proposed Autism (Wales) BillPapurau wedi’u hadneuo367616359KB20/12/2017

Partners & Help