Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
GEN-LD11716 - Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu o’r enw Taro’r Tant: Ymchwiliad I Ariannu Addysg Cerddoriaeth a Gwella Mynediad AtiDogfennau a osodwyd125952123KB13/08/2018
GEN-LD11715 - YMATEB LLYWODRAETH CYMRU I'R CASGLIADAU YN ADRODDIAD Y PWYLLGOR CYLLID: CRAFFU AR GYLLIDEB ATODOL GYNTAF LLYWODRAETH CYMRU 2018-19.Dogfennau a osodwyd221184216KB10/08/2018
PRI-LD11714-RA - Cydsyniad Brenhinol i Ddeddf Cynulliad Dogfennau a osodwyd6144060KB09/08/2018
CR-LD11711 - Adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig – Tai Carbon Isel: yr HerDogfennau a osodwyd10485761MB02/08/2018
CR-LD11712 -Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Offerynnau Statudol gydag Adroddiadau Clir - 25 Mehefin 2018Dogfennau a osodwyd195584191KB02/08/2018
GEN-LD11713 - Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd (Cymru) 2018 Dogfennau a osodwyd10485761MB02/08/2018
SUB-LD11710 - Rheoliadau Deunyddiau ac Eitemau mewn Cysylltiad â Bwyd (Cymru) (Diwygio) 2018Dogfennau a osodwyd7987278KB01/08/2018
SUB-LD11710-EM - Rheoliadau Deunyddiau ac Eitemau mewn Cysylltiad â Bwyd (Cymru) (Diwygio) 2018 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd556032543KB01/08/2018
AGR-LD11707 - Local Democracy and Boundary Commission For Wales (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd279552273KB31/07/2018
AGR-LD11708 - Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru Cyfrifon Blynyddol 2017-18Dogfennau a osodwyd10485761MB31/07/2018
GEN-LD11709 - Ofwat Annual Report and Accounts 2017-18 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd10485761MB31/07/2018
GEN-LD11706 - Rheoliadau Bwyd a Materion Gwledig (Dirymiadau Amrywiol) 2018- Memorandwm Esboniadol Dogfennau a osodwyd219136214KB30/07/2018
AGR-LD11705 - Gofal Cymdeithasol (Cymru) Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2017-18Dogfennau a osodwyd20971522MB30/07/2018
SUB-LD11704-EM - Rheoliadau Bwyd a Materion Gwledig (Dirymiadau Amrywiol) 2018 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig) Dogfennau a osodwyd5836857KB27/07/2018
SUB-LD11704 - Rheoliadau Bwyd a Materion Gwledig (Dirymiadau Amrywiol) 2018 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd5017649KB27/07/2018
CR-LD11703 - Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Addasiadau TaiDogfennau a osodwyd473088462KB26/07/2018
CR-LD11701 - Adroddiad ar Fframweithiau Cyffredin ar gyfer yr amgylchedd ar ôl BrexitDogfennau a osodwyd388096379KB24/07/2018
AGR-LD11702 - Qualification Wales 2017-18 Annual Accounts (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd10485761MB24/07/2018
AGR-LD11695 - Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru Adroddiad Blynyddol 2017-2018Dogfennau a osodwyd94371849MB23/07/2018
AGR-LD11696 - Children’s Commissioner For Wales Annual Report 2017-18 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd10485761MB23/07/2018
AGR-LD11697 - Sports Council for Wales Lottery Distribution Account – 2017-18 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd631808617KB23/07/2018
AGR-LD11698 - Arts Council for Wales Lottery fund Account 2017-18 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd726016709KB23/07/2018
AGR-LD11699 - Arts Council for Wales General Activities Account 2017-18 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd20971522MB23/07/2018
GEN-LD11700 - Civil Service Commission Annual Report and Accounts 2017-18 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd31457283MB23/07/2018
SUB-LD11691 - Rheoliadau Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017 (Rhyddhad Adfer Safle) (Diwygio) 2018Dogfennau a osodwyd205824201KB20/07/2018
SUB-LD11691-EM - Rheoliadau Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017 (Rhyddhad Adfer Safle) (Diwygio) 2018Dogfennau a osodwyd220160215KB20/07/2018
SUB-LD11692 - Cod Ymarfer er Lles CŵnDogfennau a osodwyd390144381KB20/07/2018
SUB-LD11692-EM - Cod Ymarfer er Lles Cŵn - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd206848202KB20/07/2018
SUB-LD11693 - Cod Ymarfer ar gyfer Lles CeffylauDogfennau a osodwyd442368432KB20/07/2018
SUB-LD11693-EM - Cod Ymarfer ar gyfer Lles Ceffylau- Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd205824201KB20/07/2018
GEN-LD11694 - Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru Adroddiad Blynyddol 2017-2018Dogfennau a osodwyd94371849MB20/07/2018
GEN-LD11686 - Cyngor y Gweithlu Addysg - Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2018 Dogfennau a osodwyd780288762KB19/07/2018
CR-LD11684 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Adroddiad ar ei ymchwiliad i Darparu gwerslyfrau ac adnoddau dysguDogfennau a osodwyd924672903KB19/07/2018
AGR-LD11686 - Higher Education Funding Council For Wales Annual Report and Accounts 2017-18 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd536576524KB19/07/2018
AGR-LD11688 - Sports Council for Wales Consolidated Account – 2017-18 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd41943044MB19/07/2018
AGR-LD11687 - Sports Council for Wales Trust Account – 2017-18 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd572416559KB19/07/2018
GEN-LD11689 - Adroddiad Blynyddol 2017-2018 Bwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol CymruDogfennau a osodwyd10485761MB19/07/2018
SUB-LD11690 - Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Aelodaeth a Phenodi) (Cymru) (Diwygio) 2018Dogfennau a osodwyd5836857KB19/07/2018
SUB-LD11690-EM - Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Aelodaeth a Phenodi) (Cymru) (Diwygio) 2018 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd432128422KB19/07/2018
SUB-LD11683 - Gorchymyn Cynllun Effeithlonrwydd Ynni’r Ymrwymiad Lleihau Carbon (Dirymu ac Arbedion) 2018Dogfennau a osodwyd6656065KB18/07/2018
SUB-LD11683-EM - Gorchymyn Cynllun Effeithlonrwydd Ynni’r Ymrwymiad Lleihau Carbon (Dirymu ac Arbedion) 2018 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd7372872KB18/07/2018
CR-LD11682 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Adroddiad - Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru): Adroddiad Pwyllgor Cyfnod 1Dogfennau a osodwyd10485761MB17/07/2018
GEN-LD11674 - Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol S4C 2017/18Dogfennau a osodwyd52428805MB17/07/2018
AGR-LD11675 - Comisiynydd y Gymraeg 2017-18 Adroddiad BlynyddolDogfennau a osodwyd10485761MB17/07/2018
AGR-LD11677 - Financial Report and Accounts of The Board of Trustees of Amgueddfa Genedlaethol Cymru – The National Museum Of Wales 2017-18 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd752640735KB17/07/2018
AGR-LD11676 - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Cyfrifon Blynyddol A Chyfrifon Am Y Flwyddyn Yn Diweddu 31 Mawrth 2018Dogfennau a osodwyd10485761MB17/07/2018
AGR-LD11679 - Cyfrifon Blynyddol 2017/18 Llyfrgell Genedlaethol Cymru Dogfennau a osodwyd10485761MB17/07/2018
GEN-LD11680 - Cynllun Pensiwn Aelodau Cynulliad Cenedlaethol Cymru Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 1 Ebrill 2017 hyd at 31 Mawrth 2018.Dogfennau a osodwyd20971522MB17/07/2018
GEN-LD11681 - Comisiynydd Safonau Adroddiad Blynyddol 1 Ebrill 2017 - 31 Mawrth 2018Dogfennau a osodwyd10485761MB17/07/2018
AGR-LD11678 - Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon - Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2017-18Dogfennau a osodwyd83886088MB17/07/2018

Partners & Help