Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
GEN-LD12170 - Adroddiad ar weithredu cynigion Comisiwn y GyfraithDogfennau a osodwyd262144256KB15/02/2019
SUB-LD12171 - Rheoliadau Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol) 2019Dogfennau a osodwyd404480395KB15/02/2019
Rheoliadau Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol) 2019 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn Unig)Dogfennau a osodwyd329728322KB15/02/2019
WS-LD12172 - Datganiad Ysgrifenedig - 15 Chwefror 2019 - Rheoliadau'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Darpariaethau Atodol Cyllido, Rheoli a Monitro) (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019Dogfennau a osodwyd435200425KB15/02/2019
WS-LD12173 - Datganiad Ysgrifenedig - 15 Chwefror 2019 - Rheoliadau Glanedyddion (Diogelu) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019Dogfennau a osodwyd417792408KB15/02/2019
Datganiad Ysgrifenedig - 15 Chwefror 2019 - Rheoliadau'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin a Dyframaethu (Diwygio etc) (Ymadael â'r UE) 2019Dogfennau a osodwyd508928497KB15/02/2019
WS-LD12175 - Datganiad Ysgrifenedig - 15 Chwefror 2019 - Rheoliadau Cynlluniau Taliadau Mesurau'r Farchnad (Diwygio etc) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd435200425KB15/02/2019
WS-LD12176 - Datganiad Ysgrifenedig - 15 Chwefror 2019 -Rheoliadau'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Cyllido, Rheoli a Monitro) (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019Dogfennau a osodwyd485376474KB15/02/2019
WS-LD12177 - Datganiad Ysgrifenedig - 15 Chwefror 2019 -Rheoliadau Mesurau’r Farchnad (Safonau Marchnata) (Diwygio Deddfwriaeth Uniongyrchol yr UE) (Ymadael â’r UE) 2019 Dogfennau a osodwyd505856494KB15/02/2019
CR-LD12165 - Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Perthynas Llywodraeth Cymru â PinewoodDogfennau a osodwyd594944581KB14/02/2019
SICM-LD12166 - Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol Rheoliadau Cyd-drefnu Nawdd Cymdeithasol (Buddion mewn Nwyddau neu Wasanaethau etc.) (Ymadael â'r UE) 2019Dogfennau a osodwyd9625694KB14/02/2019
SICM-LD12166-EM - Explanatory Memorandum to The Social Security Coordination (Reciprocal Healthcare) (Amendment etc) (EU Exit) Regulations 2019 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd9113689KB14/02/2019
WS-LD12166-WS - Datganiad Ysgrifenedig - 14 Chwefror 2019 - Rheoliadau Cyd-drefnu Nawdd Cymdeithasol (Buddion mewn Nwyddau neu Wasanaethau etc.) (Ymadael â'r UE) 2019Dogfennau a osodwyd149504146KB14/02/2019
SICM-LD12167-REG - The National Health Service (Cross-Border Healthcare and Miscellaneous Amendments etc) (EU Exit) Regulations 2019 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd125952123KB14/02/2019
SICM-LD12167-EM - Explanatory Memorandum to The National Health Service (Cross-Border Healthcare and Miscellaneous Amendments etc) (EU Exit) Regulations 2019Dogfennau a osodwyd7884877KB14/02/2019
SICM-LD12167-WS - Datganiad Ysgrifenedig - 14 Chwefror 2019 - Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gofal Iechyd Trawsffiniol a Diwygiadau Amrywiol etc.) (Ymadael â'r UE) 2019Dogfennau a osodwyd150528147KB14/02/2019
SICM-LD12167 - Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gofal Iechyd Trawsffiniol a Diwygiadau Amrywiol etc.) (Ymadael â'r UE) 2019Dogfennau a osodwyd9728095KB14/02/2019
CR-LD12168 - Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ynghylch y Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid Gwasanaethu)Dogfennau a osodwyd9420892KB14/02/2019
SUB-LD12144-EM-R - Rheoliadau’r Dreth Gyngor (Gweinyddu a Gorfodi) (Diwygio) (Cymru) 2019 – Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd195584191KB14/02/2019
LCM-LD12169 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) Bil Masnach Dogfennau a osodwyd106496104KB14/02/2019
SUB-LD12152 - Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Datganiadau Blynyddol a Chofrestru) (Cymru) (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd159744156KB13/02/2019
SUB-LD12152-EM - Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Datganiadau Blynyddol a Chofrestru) (Cymru) (Diwygio) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd114688112KB13/02/2019
SUB-LD12153 - Rheoliadau Gofal a Chymorth (Gosod Ffioedd) ac (Asesiad Ariannol) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2019Dogfennau a osodwyd112640110KB13/02/2019
SUB-LD12154 - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd384000375KB13/02/2019
SUB-LD12153-EM - Rheoliadau Gofal a Chymorth (Gosod Ffioedd) ac (Asesiad Ariannol) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2019 – Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd188416184KB13/02/2019
SUB-LD12154-EM - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd162816159KB13/02/2019
SUB-LD12155 - Cod ymarfer ar arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 4 (taliadau uniongyrchol a dewis o lety) a Rhan 5 (codi ffioedd ac asesiadau ariannol) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014Dogfennau a osodwyd540672528KB13/02/2019
SUB-LD12155-EM - Cod ymarfer ar arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 4 (taliadau uniongyrchol a dewis o lety) a Rhan 5 (codi ffioedd ac asesiadau ariannol) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 – MEDogfennau a osodwyd123904121KB13/02/2019
SUB-LD12156-EM - Rheoliadau Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd125952123KB13/02/2019
SUB-LD12156 - Rheoliadau Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd147456144KB13/02/2019
SUB-LD12157 - Rheoliadau Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol i Is-ddeddfwriaeth) 2019Dogfennau a osodwyd272384266KB13/02/2019
SUB-LD12157-EM - Rheoliadau Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol i Is-ddeddfwriaeth) 2019 – Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd105472103KB13/02/2019
SUB-LD12158 - Rheoliadau Difrod Amgylcheddol (Atal ac Adfer) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd154624151KB13/02/2019
SUB-LD12158-EM - Rheoliadau Difrod Amgylcheddol (Atal ac Adfer) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd132096129KB13/02/2019
WS-LD12159 - Datganiad Ysgrifenedig - 13 Chwefror 2019 - Rheoliadau Caffael Cyhoeddus (Diwygio etc) (Ymadael â'r UE) (Rhif 2) 2019Dogfennau a osodwyd143360140KB13/02/2019
SUB-LD12160 - Rheoliadau Asesiadau Amgylcheddol o Gynlluniau a Rhaglenni a’r Asesiadau Effaith Amgylcheddol (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd203776199KB13/02/2019
CR-LD12161 - Y Pwyllgor Busnes - Adroddiad ar yr amserlen ar gyfer ystyried y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)Dogfennau a osodwyd2560025KB13/02/2019
SUB-LD12160-EM - Rheoliadau Asesiadau Amgylcheddol o Gynlluniau a Rhaglenni a’r Asesiadau Effaith Amgylcheddol (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd141312138KB13/02/2019
CR-LD12162 - Y Pwyllgor Busnes - Amserlen Ddiwygiedig ar gyfer ystyried y Bil Deddfwriaeth (Cymru)Dogfennau a osodwyd2560025KB13/02/2019
SUB-LD12164 - Rheoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd147456144KB13/02/2019
SUB-LD12163-EM - Rheoliadau Sŵn Amgylcheddol (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd126976124KB13/02/2019
SUB-LD12163 - Rheoliadau Sŵn Amgylcheddol (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd158720155KB13/02/2019
SUB-LD12164-EM - Rheoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 – Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd130048127KB13/02/2019
CR-LD12148 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)312 - Rheoliadau Dyletswydd Gofal o ran Gwastraff Cartref (Cosbau Penodedig) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd216064211KB12/02/2019
CR-LD12149 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Negyddol Arfaethedig Offerynnau Statudol sydd ag Adroddiadau Clir - 11 Chwefror 2019Dogfennau a osodwyd338944331KB12/02/2019
CR-LD12141 - Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Pysgodfeydd y DUDogfennau a osodwyd973824951KB12/02/2019
PRI-LD12142-EM - Memorandwm Esboniadol Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)Dogfennau a osodwyd41943044MB12/02/2019
PRI-LD12142-POS - Datganiad y Llywydd am Gymhwysedd Deddfwriaethol: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)Dogfennau a osodwyd5836857KB12/02/2019
PRI-LD12142 - Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)Dogfennau a osodwyd175104171KB12/02/2019
CR-LD12113-R - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)304 - Rheoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd5836857KB12/02/2019

Partners & Help