Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
LCM-LD12500 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol DIWYGIEDIGBIL Bil Awdurdodau Afonydd A Draenio TirDogfennau a osodwyd258048252KB18/04/2019
WS-LD12499 - Datganiad Ysgrifenedig - 15 Ebrill 2019 - Rheoliadau Hylendid a Diogelwch Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019Dogfennau a osodwyd158720155KB15/04/2019
SUB-LD12498-EM - Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) (Diwygio) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd105472103KB15/04/2019
SUB-LD12498 - Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd157696154KB12/04/2019
WS-LD12497 - Datganiad Ysgrifenedig - 11 Ebrill 2019 - Rheoliadau’r Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (Diwygio) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019Dogfennau a osodwyd164864161KB11/04/2019
CR-LD12496 - Adroddiad gan Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau. Ymchwil ac Arloesedd yng NghymruDogfennau a osodwyd712704696KB11/04/2019
GEN-LD12495 - Datganiad Ysgrifenedig - 10 Ebrill 2019 - Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin a Mesurau'r Farchnad (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd167936164KB10/04/2019
GEN-LD12494 - Adroddiad Blynyddol Cyntaf Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru, 31 Mawrth 2019Dogfennau a osodwyd182272178KB09/04/2019
CR-LD12492 Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Gwasanaethau endosgopi yng NghymruDogfennau a osodwyd445440435KB08/04/2019
GEN-LD12493 - Datganiad Ysgrifenedig - 8 Ebrill 2019 - Rheoliadau Cystadleurwydd Mentrau a Mentrau Bach a Chanolig (Dirymu) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd163840160KB08/04/2019
SUB-LD12491 - Rheoliadau Materion Gwledig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd180224176KB05/04/2019
SUB-LD12491-EM Rheoliadau Materion Gwledig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd113664111KB05/04/2019
CR-LD12488 - Adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, 'Amrywiaeth ym maes llywodraeth leol'Dogfennau a osodwyd818176799KB04/04/2019
CR-LD12489 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)398 - Rheoliadau Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Archwilio am Weddillion a Therfynau Uchaf Gweddillion) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd9216090KB04/04/2019
CR-LD12490 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)402 – Rheoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd132096129KB04/04/2019
CR-LD12487 - Adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg – Bagloriaeth y Dyfodol: Statws cymhwyster Bagloriaeth Cymru Dogfennau a osodwyd984064961KB03/04/2019
CR-LD12486 - Y Pwyllgor Busnes - Yr amserlen ar gyfer ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer y Bil AmaethyddiaethDogfennau a osodwyd2457624KB02/04/2019
GEN-LD12482 - Comisiynydd Plant Cymru Amcangyfrif cyllideb 2019/20 Dogfennau a osodwyd221184216KB01/04/2019
SUB-LD12484-EM - Rheoliadau Cynhyrchion Bwyd a Bwyd Anifeiliaid Rheoleiddiedig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd147456144KB01/04/2019
SUB-LD12483-EM - Rheoliadau Safonau a Labelu Bwyd (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd147456144KB01/04/2019
CR-LD12486 - Adroddiad 01 -19 gan y Pwyllgor Safonau Ymddygiad i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 22.9 Dogfennau a osodwyd41943044MB01/04/2019
GEN-LD12481 - Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb 2017/18 - Adroddiad Gweinidogion Cymru ar Gydraddoldeb 2018 Dogfennau a osodwyd292864286KB29/03/2019
GEN-LD12478 - Cynllun Trydydd Sector Cymru - Adroddiad Blynyddol 2017-18 Dogfennau a osodwyd20971522MB28/03/2019
AGR-LD12479 - Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru - Cynllun Blynyddol 2019-20Dogfennau a osodwyd1153433611MB28/03/2019
GEN-LD12480 - Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr Adroddiad blynyddol 2017–18Dogfennau a osodwyd31457283MB28/03/2019
CR-LD12463 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Offerynnau Statudol gydag Adroddiadau Clir - 27 Mawrth 2019Dogfennau a osodwyd5734456KB27/03/2019
CR-LD12464 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)394 – Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd7372872KB27/03/2019
CR-LD12465 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)390 - Gorchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) (Diwygio) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd7065669KB27/03/2019
CR-LD12466 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)389 - Rheoliadau Deunyddiau Atgenhedlol y Goedwig (Prydain Fawr) (Diwygio) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd6758466KB27/03/2019
CR-LD12467 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)388 - Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) (Coedwigaeth) (Cymru) 2019 Dogfennau a osodwyd5836857KB27/03/2019
CR-LD12468 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)385 – Rheoliadau Llifogydd a Dŵr (Diwygio) (Cymru a Lloegr) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd8396882KB27/03/2019
CR-LD12469 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)384 - Gorchymyn y Dreth Gyngor (Anheddau Esempt) (Diwygio) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd107520105KB27/03/2019
CR-LD12470 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)382 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd9830496KB27/03/2019
CR-LD12471 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)386 - Rheoliadau Materion Gwledig, yr Amgylchedd, Pysgodfeydd a Bwyd (Diwygiadau a Dirymiadau Amrywiol) (Cymru) 2019 Dogfennau a osodwyd4915248KB27/03/2019
CR-LD12473 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol:SL(5)395 - Rheoliadau Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Darpariaethau Atodol) 2019Dogfennau a osodwyd7168070KB27/03/2019
CR-LD12472 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)396 - Rheoliadau Cymwysterau Cymru (Cosbau Ariannol) (Penderfynu ar Drosiant) 2019 Dogfennau a osodwyd131072128KB27/03/2019
CR-LD12474 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)405 - Gorchymyn Pysgota Môr (Hysbysiadau Cosb) (Cymru) (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd5120050KB27/03/2019
CR-LD12475 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)393 – Gorchymyn Rhywogaethau Goresgynnol Estron (Gorfodi a Thrwyddedu) 2019Dogfennau a osodwyd8089679KB27/03/2019
CR-LD12476 - Datganiad y Llywydd - Adran 111A(3) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 - Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru)Dogfennau a osodwyd5939258KB27/03/2019
CR-LD12477 - Y Pwyllgor Cyllid - Rhoi datganoli cyllidol ar waith yng Nghymru (2019) Dogfennau a osodwyd342016334KB27/03/2019
CR-LD12462 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Bil Deddfwriaeth (Cymru): Adroddiad Cyfnod 1 Mawrth 2019Dogfennau a osodwyd10485761MB26/03/2019
CR-LD12458 - Goblygiadau ariannol y Bil Deddfwriaeth (Cymru)Dogfennau a osodwyd372736364KB26/03/2019
CR-LD12459 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Bil Deddfwriaeth (Cymru): Adroddiad Cyfnod 1 Mawrth 2019Dogfennau a osodwyd3072030KB26/03/2019
LCM-LD12461 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) Y Bil AmaethyddiaethDogfennau a osodwyd161792158KB26/03/2019
SUB-LD12460-EM - Rheoliadau Cymwysterau Cymru (Cosbau Ariannol) (Penderfynu ar Drosiant) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd257024251KB26/03/2019
CR-LD12453 - Adroddiad ar y cyd – Asesu effaith penderfyniadau yn y gyllidebDogfennau a osodwyd458752448KB25/03/2019
PRI-LD12454-EM - MEMORANDWM ESBONIADOL Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)Dogfennau a osodwyd10485761MB25/03/2019
PRI-LD12454 - Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)Dogfennau a osodwyd5939258KB25/03/2019
CR-LD12455 - Y Pwyllgor Busnes - Adroddiad ar yr amserlen ar gyfer ystyried y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)Dogfennau a osodwyd3276832KB25/03/2019
PRI-LD12454-POS - Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru): Datganiad y Llywydd am Gymhwysedd Deddfwriaethol Dogfennau a osodwyd5939258KB25/03/2019

Partners & Help