Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
GEN-LD12571 - Ymateb Trafnidiaeth Cymru i adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar Ddatblygu Trafnidiaeth Cymru yn y DyfodolDogfennau a osodwyd352256344KB17/06/2019
PRI-LD12572 - Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)Dogfennau a osodwyd144384141KB17/06/2019
PRI-LD12572-POS - Datganiad y Llywydd am Gymhwysedd Deddfwriaethol: Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)Dogfennau a osodwyd5939258KB17/06/2019
PRI-LD12572-EM - BIL IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL (ANSAWDD AC YMGYSYLLTU) (CYMRU) MEMORANDWM ESBONIADOLDogfennau a osodwyd20971522MB17/06/2019
CR-LD12573 - Adroddiad ar yr amserlen ar gyfer trafod y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)Dogfennau a osodwyd3276832KB17/06/2019
AGR-LD12568 - Y Cod Ymarfer Perthynas rhwng Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio CymruDogfennau a osodwyd838656819KB14/06/2019
AGR-LD12569 - Swyddfa Archwilio Cymru a Archwilydd Cyffredinol Cymru Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2018-19Dogfennau a osodwyd73400327MB14/06/2019
AGR-LD12570 - Wales Audit Office - Final Audit Findings Report - Year Ended 31 March 2019 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd284672278KB14/06/2019
CR-LD12564 - Pwyllgor Busnes - Adroddiad ar Gynnig i Ddiwygio'r Rheolau Sefydlog: Rheol Sefydlog 1.3 - Grwpiau GwleidyddolDogfennau a osodwyd144384141KB13/06/2019
SUB-LD12565 - Rheoliadau Trydan (Gorsafoedd Cynhyrchu Alltraeth) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd109568107KB13/06/2019
SUB-LD12565-EM - Rheoliadau Trydan (Gorsafoedd Cynhyrchu Alltraeth) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd111616109KB13/06/2019
SUB-LD12565-EM - Rheoliadau Trydan (Gorsafoedd Cynhyrchu Alltraeth) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd111616109KB13/06/2019
SUB-LD12566 - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Darpariaethau Malltod) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd107520105KB13/06/2019
SUB-LD12566-EM - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Darpariaethau Malltod) (Cymru) 2019 – Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd128000125KB13/06/2019
CR-LD12567 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Y Gymraeg mewn Gwasanaethau Gofal Sylfaenol) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd297984291KB13/06/2019
AGR-LD12552 - Velindre University NHS Trust Accountability Report - 2018-19 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd20971522MB12/06/2019
AGR-LD12553 - Abertawe Bro Morgannwg University Health Board- Accountability Report -2018-19 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd20971522MB12/06/2019
AGR-LD12554 - Hywel Dda University Health Board Accountability Report 2018-19Dogfennau a osodwyd31457283MB12/06/2019
AGR-LD12555 - Cwm Taf Morgannwg University Health Board Accountability Report - 2018-19 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd31457283MB12/06/2019
AGR-LD12556 - Health Education and Improvement Wales Accountability 2018-19 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd836608817KB12/06/2019
AGR-LD12558 - Betsi Cadwaladr University Health Board -Accountability Report 2018-19 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd20971522MB12/06/2019
AGR-LD12557 - Cardiff and Vale University Health Board -Accountability Report - 2018-19 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd31457283MB12/06/2019
AGR-LD12559 - Powys Teaching HB Accountability Report 2018-19 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd20971522MB12/06/2019
AGR-LD12560 - Public Health Wales NHS Trust Accountability - 2018-19 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd20971522MB12/06/2019
AGR-LD12561 - Welsh Ambulance Services NHS Trust Accountability 2018-19 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd20971522MB12/06/2019
AGR-LD12562 - Aneurin Bevan Health Board- 2018-19 accounts (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd10485761MB12/06/2019
GEN-LD12563 - Ymateb Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau – Datblygu Trafnidiaeth Cymru yn y DyfodolDogfennau a osodwyd224256219KB12/06/2019
CR-LD12551 - Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer y Bil AmaethyddiaethDogfennau a osodwyd20971522MB11/06/2019
CR-LD12550 - Hawliau Pleidleisio i GarcharorionDogfennau a osodwyd10485761MB11/06/2019
CR-LD12549 - Adroddiad ar bolisïau a chynigion sy’n ymwneud â llygredd plastig a gwastraff deunydd pecynnuDogfennau a osodwyd606208592KB10/06/2019
CR-LD12547 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol Adroddiad Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol (Memorandwm Rhif 2) Llywodraeth Cymru ar y Bil Amaethyddiaeth Dogfennau a osodwyd182272178KB07/06/2019
WS-LD12548 - Datganiad Ysgrifenedig - 7 Mehefin 2019 - Rheoliadau’r Amgylchedd (Swyddogaethau Deddfwriaethol o Gyfarwyddebau) (Ymadael Â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd156672153KB07/06/2019
SUB-LD12542 - Rheoliadau Perfformiad Ysgol a Thargedau Absenoldeb (Cymru) (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd124928122KB06/06/2019
SUB-LD12542-EM - Rheoliadau Perfformiad Ysgol a Thargedau Absenoldeb (Cymru) (Diwygio) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd193536189KB06/06/2019
GEN-LD12543 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau – Ymchwil ac Arloesedd yng Nghymru (Ebrill 2019) – Ymateb Llywodraeth Cymri I’r ArgymhellionDogfennau a osodwyd313344306KB06/06/2019
SUB-LD-12544-EM Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Bwrdeistref Sirol a Dinas Casnewydd) 2019 – Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd10485761MB06/06/2019
SUB-LD-12544 - Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Bwrdeistref Sirol a Dinas Casnewydd) 2019 Dogfennau a osodwyd116736114KB06/06/2019
SUB-LD12546 - Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Bwrdeistref Sirol Torfaen) 2019Dogfennau a osodwyd115712113KB06/06/2019
SUB-LD12546-EM - Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Bwrdeistref Sirol Torfaen) 2019 – Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd500736489KB06/06/2019
SUB-LD12545 - Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent) 2019Dogfennau a osodwyd116736114KB06/06/2019
SUB-LD12545-EM - Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd589824576KB06/06/2019
CR-LD12540 - Adroddiad gan Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Prynu GorfodolDogfennau a osodwyd10485761MB06/06/2019
AGR-LD12541 - Effeithiolrwydd Awdurdodau Cynllunio Lleol yng NghymruDogfennau a osodwyd20971522MB06/06/2019
CR-LD12538 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)413 - Rheoliadau Ardaloedd Rheoli Mwg (Tanwyddau Awdurdodedig) (Cymru) (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd6246461KB04/06/2019
SUB-LD12539 - Rheoliadau Gwasanaethau Eirioli Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd111616109KB04/06/2019
SUB-LD12539-EM - Rheoliadau Gwasanaethau Eirioli Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) (Diwygio) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd114688112KB04/06/2019
SUB-LD12536-EM - Rheoliadau Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol ac Amrywiol) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd113664111KB03/06/2019
SUB-LD12536 - Rheoliadau Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol ac Amrywiol) 2019Dogfennau a osodwyd148480145KB03/06/2019
WS-LD12537 - Datganiad Ysgrifenedig - 3 Mehefin 2019 -Rheoliadau'r Amgylchedd a Materion Gwledig (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd154624151KB03/06/2019
GEN-LD12535 - Cyllideb Atodol Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2019-20 Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd20971522MB30/05/2019

Partners & Help