Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
GEN-LD11994 - Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru Cynllun Ariannol 2019-2022 Dogfennau a osodwyd218112213KB18/12/2018
GEN-LD11995 - Cynnig y Gyllideb Flynyddol 2019-20Dogfennau a osodwyd310272303KB18/12/2018
GEN-LD11996 - PRIF GRŴPIAU GWARIANT Y GYLLIDEB DERFYNOL (MEG)Dogfennau a osodwyd5529654KB18/12/2018
SICM-LD11997 - Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol Rheoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018Dogfennau a osodwyd145408142KB18/12/2018
SICM-LD11997-REG - Rheoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018Dogfennau a osodwyd145408142KB18/12/2018
SICM-LD11997-EM - The Conservation of Habitats and Species (Amendment) (EU Exit) Regulations 2018 - Explanatory Memorandum to The Conservation of Habitats and Species (Amendment) (EU Exit) Regulations 2018 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd7168070KB18/12/2018
SICM-LD11997-WS - Datganiad Ysgrifenedig - 18 Rhagfyr 2018 - Rheoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018Dogfennau a osodwyd163840160KB18/12/2018
CR-LD11993 - Adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - 'Ar yr un donfedd - Ymchwiliad i radio yng Nghymru'Dogfennau a osodwyd923648902KB17/12/2018
SUB-LD11889-EM-R-R - Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Gofynion Rhagnodedig a’r Cynllun Diofyn) (Cymru) (Diwygio) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd166912163KB17/12/2018
GEN-LD11992 - Helpu i Lunio Ein Dyfodol - Cyfrifiad o Boblogaeth a Thai yng Nghymru a Lloegr 2021 Dogfennau a osodwyd10485761MB14/12/2018
SUB-LD11991 - Rheoliadau Gwasanaethau Maethu Awdurdodau Lleol (Cymru) 2018Dogfennau a osodwyd432128422KB13/12/2018
SUB-LD11991-EM - Rheoliadau Gwasanaethau Maethu Awdurdodau Lleol (Cymru) 2018 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd276480270KB13/12/2018
CR-LD11981 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Offerynnau Statudol gydag Adroddiadau Clir - 10 Rhagfyr 2018Dogfennau a osodwyd7270471KB12/12/2018
AGR-LD11980 - Swyddfa Archwilio Cymru Cynllin Ffioedd 2019-20Dogfennau a osodwyd449536439KB12/12/2018
GEN-LD11982 - Hysbysiad y Llywydd bod ei Mawrhydi wedi derbyn ymddiswyddiad Prif Weindiog Cymru fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 8.4Dogfennau a osodwyd9625694KB12/12/2018
WS-LD11983 - Datganiad Ysgrifenedig - 12 Rhagfyr 2018 - Rheoliadau Rhywogaethau Estron Goresgynnol (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd166912163KB12/12/2018
GEN-LD11984 - Ymateb i Adroddiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru i Adroddiad Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Cymru ar Systemau Gwybodeg GIG Cymru.Dogfennau a osodwyd220160215KB12/12/2018
CR-LD11985 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)285 - Rheoliadau Dosbarthu Carcasau a Hysbysu eu Prisiau (Cymru) 2018Dogfennau a osodwyd113664111KB12/12/2018
CR-LD11986 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)288 - Rheoliadau Diogelu'r Amgylchedd (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru a Lloegr) 2018Dogfennau a osodwyd6860867KB12/12/2018
CR-LD11987 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)289 - Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Gofynion Rhagnodedig a Chynllun Diofyn) (Cymru) (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd9113689KB12/12/2018
CR-LD11989 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)286 - Rheoliadau yr Amgylchedd, Cynllunio a Materion Gwledig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2018Dogfennau a osodwyd6451263KB12/12/2018
CR-LD11988 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)284 - Rheoliadau Sŵn Amgylcheddol (Cymru) (Diwygio) 2018Dogfennau a osodwyd6553664KB12/12/2018
GEN-LD11990 - Ymateb i Adroddiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru i Adroddiad PwyllgorDogfennau a osodwyd477184466KB12/12/2018
SUB-LD11965-EM-R - Rheoliadau Gwasanaethau Eirioli Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd220160215KB12/12/2018
SUB-LD11978-EM - Rheoliadau Gwasanaethau Maethu Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 2019 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn Unig)Dogfennau a osodwyd593920580KB11/12/2018
GEN-LD11979 - Adroddiad Blynyddol Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru 2017-2018 Dogfennau a osodwyd62914566MB11/12/2018
WS-LD11971 - Datganiad Ysgrifenedig - 11 Rhagfyr 2018 - Rheoliadau Rhywogaethau Estron Goresgynnol (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019Dogfennau a osodwyd632832618KB11/12/2018
GEN-LD11969 - Y pedwerydd adroddiad blynyddol gan Weinidogion Cymru ar weithredu Rhan 2 (Cyllid) o Ddeddf Cymru 2014Dogfennau a osodwyd403456394KB11/12/2018
GEN-LD11970 - Adroddiad Blynyddol ar Ddatblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol - Rhagfyr 2018Dogfennau a osodwyd226304221KB11/12/2018
PRI-LD11972 - Datganiad y Llywydd - Adran 111A(3) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 - Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)Dogfennau a osodwyd7065669KB11/12/2018
SUB-LD11973 - Ar Gyfer Siftio - Rheoliadau Etholiadau (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018Dogfennau a osodwyd189440185KB11/12/2018
SUB-LD11973-EM - Ar Gyfer Siftio – Rheoliadau Etholiadau (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd110592108KB11/12/2018
SUB-LD11974 - Rheoliadau Paneli Maethu (Sefydlu a Swyddogaethau) (Cymru) 2018Dogfennau a osodwyd450560440KB11/12/2018
SUB-LD11974-EM - Rheoliadau Paneli Maethu (Sefydlu a Swyddogaethau) (Cymru) 2018 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd141312138KB11/12/2018
GEN-LD1197 - Rheoliadau Gwasanaethau Maethu - ymgynghoriad crynodeb o’r ymatebionDogfennau a osodwyd653312638KB11/12/2018
SUB-LD11976 - Ar Gyfer Siftio - Rheoliadau Difrod Amgylcheddol (Atal ac Adfer) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018Dogfennau a osodwyd158720155KB11/12/2018
SUB-LD11976-EM - Ar Gyfer Siftio – Rheoliadau Difrod Amgylcheddol (Atal ac Adfer) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd142336139KB11/12/2018
SUB-LD11977 - Ar Gyfer Siftio - Rheoliadau Sŵn Amgylcheddol (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018Dogfennau a osodwyd163840160KB11/12/2018
SUB-LD11977-EM - Ar Gyfer Siftio – Rheoliadau Sŵn Amgylcheddol (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd135168132KB11/12/2018
SUB-LD11978 - Rheoliadau Gwasanaethau Maethu Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd1004544981KB11/12/2018
CR-LD11955 - Paratoi ar gyfer Brexit - Adrodd ar barodrwydd y sector bwyd a diod yng NghymruDogfennau a osodwyd234496229KB10/12/2018
SUB-LD11899-EM-R - Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Gofynion Rhagnodedig a’r Cynllun Diofyn) (Cymru) (Diwygio) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd1843218KB10/12/2018
GEN-LD11956 - DEDDF ADEILADAU CYNALIADWY A DIOGEL 2004 - CYNNYDD O RAN CYNALIADWYEDD Y STOC ADEILADAU YNG NGHYMRU Dogfennau a osodwyd593920580KB10/12/2018
WS-LD11958 - Datganiad Ysgrifenedig - 10 Rhagfyr 2018 - Rheoliadau Llifogydd a Dŵr (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2019Dogfennau a osodwyd165888162KB10/12/2018
SICM-LD11957-REG - The Flood and Water (Amendment etc)(EU Exit) Regulations 2019 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd155648152KB10/12/2018
SICM-LD11957-EM - Explanatory Memorandum to The Flood and Water (Amendment etc)(EU Exit) Regulations 2019 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd6860867KB10/12/2018
SICM-LD11957 - Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol Rheoliadau Llifogydd a Dŵr (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2019Dogfennau a osodwyd182272178KB10/12/2018
SICM-LD11959 - Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol Rheoliadau'r Amgylchedd (Diwygio etc) (Ymadael â'r UE) 2018Dogfennau a osodwyd105472103KB10/12/2018
The Environment (Amendments etc.) (EU Exit) Regulations 2018 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd9728095KB10/12/2018
WS-LD11960 - Datganiad Ysgrifenedig - 10 Rhagfyr 2018 - Rheoliadau'r Amgylchedd (Diwygio etc) (Ymadael â'r UE) 2018Dogfennau a osodwyd183296179KB10/12/2018

Partners & Help