Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
CR-LD12915 - Fframweithiau polisi cyffredin: gwaith craffu gan y Cynulliad Dogfennau a osodwyd261120255KB09/12/2019
CR-LD12912 - Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru): Adroddiad Cyfnod 1 Dogfennau a osodwyd31457283MB06/12/2019
GEN-LD12913 - Adroddiad Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Lleol a Chymunedau Cynulliad Cenedlaethol Cymru Budd-daliadau yng Nghymru: Opsiynau i'w Cyflawni'n Well - Ymateb Llywodraeth CymruDogfennau a osodwyd245760240KB06/12/2019
SUB-LD12914 - Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Blaendal Cadw) (Gwybodaeth Benodedig) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd6246461KB06/12/2019
SUB-LD12914-EM - Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Blaendal Cadw) (Gwybodaeth Benodedig) (Cymru) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd8499283KB06/12/2019
SUB-LD12910-EM - Cod Ymarfer ar gyfer Lles Ieir Bwyta ac Ieir Bwyta at Fridio – Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd103424101KB05/12/2019
SUB-LD12910 - Cod Ymarfer ar gyfer Lles Ieir Bwyta ac Ieir Bwyta at FridioDogfennau a osodwyd361472353KB05/12/2019
SUB-LD12911 - Cod Ymarfer ar gyfer Lles Ieir Dodwy a ChywennodDogfennau a osodwyd490496479KB05/12/2019
SUB-L12911-EM - Cod Ymarfer ar gyfer Lles Ieir Dodwy a Chywennod - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd106496104KB05/12/2019
Gwybodaeth Ychwanegol at Gwestiwn Ysgrifenedig y Cynulliad 79170Dogfennau a osodwyd94371849MB05/12/2019
Gwybodaeth Ychwanegol at Gwestiwn Ysgrifenedig y Cynulliad 79168Dogfennau a osodwyd4403243KB05/12/2019
Gwybodaeth Ychwanegol at Gwestiwn Ysgrifenedig y Cynulliad 79169Dogfennau a osodwyd4403243KB05/12/2019
SUB-LD12909 - Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd9420892KB05/12/2019
SUB-LD12909-EM - Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd316416309KB05/12/2019
CR-LD12908 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Adroddiad ar y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)Dogfennau a osodwyd10485761MB04/12/2019
Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2018-19 Comisiwn y Cynulliad: Adroddiad Y Pwyllgor Cyfrifon CyhoeddusDogfennau a osodwyd207872203KB04/12/2019
CR-LD12906 - Adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg – Craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 Dogfennau a osodwyd20971522MB04/12/2019
GEN-LD12907 - Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Fynediad at FancioDogfennau a osodwyd345088337KB04/12/2019
CR-LD12904 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)471 – Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd8601684KB03/12/2019
CR-LD12903 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Offerynnau Statudol gydag Adroddiadau Clir - 2 Rhagfyr 2019Dogfennau a osodwyd9932897KB03/12/2019
CR-LD12902 - Gwaith Craffu Blynyddol ar Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru Dogfennau a osodwyd20971522MB02/12/2019
The Government of Wales Act 2006 (Budget Motions and Designated Bodies) (Amendment) Order 2019Dogfennau a osodwyd5017649KB29/11/2019
SUB-LD12901-EM - Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) (Diwygio) 2019 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd119808117KB29/11/2019
GEN-LD12896 - Adroddiad Blynyddol Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol - Rhagfyr 2019GEN-LD12896 - Adroddiad Blynyddol Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol - Rhagfyr 2019Dogfennau a osodwyd372736364KB28/11/2019
GEN-LD12897 - Ymateb ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 'Trefniadau llywodraethu amgylcheddol ac egwyddorion amgylcheddol ar ôl Brexit’Dogfennau a osodwyd324608317KB28/11/2019
SUB-LD12899 - Rheoliadau Cynhyrchion Pysgodfeydd (Taliadau Rheolaethau Swyddogol) (Cymru) (Diwygio) 2019 Dogfennau a osodwyd7372872KB28/11/2019
SUB-LD12898 - Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol ar Fwyd Anifeiliaid a Bwyd (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2019Dogfennau a osodwyd192512188KB28/11/2019
SUB-LD12898-EM - Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol ar Fwyd Anifeiliaid a Bwyd (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2019 – Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd263168257KB28/11/2019
SUB-LD12899-EM - Rheoliadau Cynhyrchion Pysgodfeydd (Taliadau Rheolaethau Swyddogol) (Cymru) (Diwygio) 2019 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd116736114KB28/11/2019
SUB-LD12900 - Rheoliadau Cig (Ffioedd Rheolaethau Swyddogol) (Cymru) (Diwygio) 2019Dogfennau a osodwyd7680075KB28/11/2019
SUB-LD12900-EM - Rheoliadau Cig (Ffioedd Rheolaethau Swyddogol) (Cymru) (Diwygio) 2019- Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd115712113KB28/11/2019
GEN-LD12892 - Ymateb Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i'r Adroddiad ar Eiddo Gwag gan y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.Dogfennau a osodwyd314368307KB27/11/2019
GEN-LD12893 - Diweddariad ar weithredu argymhellion adroddiad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad ar LobïoDogfennau a osodwyd136192133KB27/11/2019
GEN-LD12894 - Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru Adroddiad Blynyddol Dogfennau a osodwyd10485761MB27/11/2019
GEN-LD12895 - Ymateb Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar Bartneriaethau Sgiliau RhanbartholDogfennau a osodwyd412672403KB27/11/2019
SUB-LD12890 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Darpariaethau Amrywiol) (Rhif 2) (Diwygio) (Cymru) 2019 Dogfennau a osodwyd5427253KB26/11/2019
SUB-LD12890-EM - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Darpariaethau Amrywiol) (Rhif 2) (Diwygio) (Cymru) 2019 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd169984166KB26/11/2019
SUB-LD12891 - Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Gofynion Rhagnodedig a’r Cynllun Diofyn) (Cymru) (Diwygio) 2020Dogfennau a osodwyd229376224KB26/11/2019
SUB-LD12891-EM - Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Gofynion Rhagnodedig a’r Cynllun Diofyn) (Cymru) (Diwygio) 2020 – Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd163840160KB26/11/2019
CR-LD12892 - Y Pwyllgor Busnes - Adroddiad ar yr amserlen ar gyfer trafod y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)Dogfennau a osodwyd5734456KB26/11/2019
CR-LD12889 - Y Pwyllgor Busnes - Amserlen ar gyfer trafod Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2019 yn unol â Rheol Sefydlog 21.4A(ii)Dogfennau a osodwyd4915248KB25/11/2019
CR-LD12887 - Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon Gofalu am ein dyfodol Ymchwiliad i effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â gofalwyrDogfennau a osodwyd10485761MB21/11/2019
AGR-LD12888 - Cynnydd o ran rhoi’r Ddeddf Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol ar waithDogfennau a osodwyd73400327MB21/11/2019
CR-LD12886 - Craffu ar Amcangyfrif Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2020-21Dogfennau a osodwyd545792533KB20/11/2019
AGR-LD12879 - Adolygiad o drefniadau llywodraethu ansawdd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf MorgannwgDogfennau a osodwyd627712613KB19/11/2019
CR-LD12881 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)467 – Gorchymyn Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) (Cymru) (Diwygio) 2019 Dogfennau a osodwyd9113689KB19/11/2019
CR-LD12880 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)468 – Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol a’u Symud ar draws Ffin) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019Dogfennau a osodwyd125952123KB19/11/2019
CR-LD12882 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Is-ddeddfwriaeth gydag Adroddiad Clir - 18 Tachwedd 2019Dogfennau a osodwyd8294481KB19/11/2019
GEN-LD12883 - Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau: Seilwaith Gwefru Cerbydau TrydanDogfennau a osodwyd390144381KB19/11/2019
SUB-LD12884 - Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2019Dogfennau a osodwyd126976124KB19/11/2019

Partners & Help