Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
​​​​

Cydraddoldebau

 

Croeso i dudalennau Cydraddoldebau Comisiwn y Cynulliad ar y we.  Mae Comisiwn y Cynulliad wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldebau, fel cyflogwr ac fel darparwr gwasanaethau. Ar y tudalennau hyn, disgrifiwn sut y ceisiwn hyrwyddo cydraddoldebau, byddwn yn rhoi’r newyddion diweddaraf am faterion cydraddoldeb ac yn nodi sut y gallwch gysylltu â ni.

 
Mae ein Cynllun Cydraddoldeb yn nodi ein hymagwedd tuag at fodloni ein hamcanion cydraddoldeb. Cliciwch yma i gael gwybod mwy am y cynllun.
 
 
Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi rhedeg peilot cynllun mentora a chysgodi yn ddiweddar, am bobl o grwpiau nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigono.
 

 

Newyddion Diweddaraf

 

 

Adroddiadau

 

Mae Comisiwn y Cynulliad yn cynhyrchu adroddiad blynyddol ar y cynnydd a wneir i hyrwyddo a chyflawni ein hamcanion o ran cydraddoldebau.
 
|

Cysylltwch â'r Tim Cydraddoldeb

|
 

Os hoffech gysylltu â’n Tîm Cydraddoldebau i drafod unrhyw faterion cydraddoldebau/ mynediad neu os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau ynghylch datblygu ein Un Cynllun Cydraddoldebau neu unrhyw fater arall, gallwch gysylltu â Holly neu Ross yn:

Y Tîm Cydraddoldebau
Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 029 2089 8197
Rydym yn croesawu galwadau gan bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth Text Relay

tim.cydraddoldebau@wales.gov.uk

 

Partners & Help