Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Y Dirprwy Lywydd

Mae rôl y Dirprwy Lywydd hefyd yn cael ei amlinellu yn y Standing Orders.

.Y Dirprwy Lywydd Ann Jones

Etholwyd Ann Jones AC yn Ddirprwy Lywydd newydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae Ann Jones yn Aelod Cynulliad dros Ddyffryn Clwyd. 

Mae Rheol Sefydlog 6.18 yn dweud, “yn absenoldeb y Llywydd neu yn unol â chais ganddo, rhaid i’r Dirprwy arfer swyddogaethau’r Llywydd, cyhyd ag y caniateir hynny gan y Ddeddf."

Prif swyddogaeth y Dirprwy Lywydd yw rhannu’r dasg o gadeirio Cyfarfodydd Llawn y Cynulliad â’r Llywydd; mae ei rôl yn debyg i rôl Dirprwy Lefarydd Ty’r Cyffredin.

O dan Reol Sefydlog 6.19, rhaid i’r Llywydd a’r Dirprwy Lywydd fod yn ddiduedd bob amser.

Mae’r Dirprwy hefyd yn mynd i gyfarfodydd a digwyddiadau yn rhinwedd ei swydd yn ogystal ag ar ran y Llywydd, er mwyn codi proffil Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Y diweddaraf gan y Dirprwy Lywydd

Y Dirprwy Lywydd yn mynychu digwyddiad Menywod Cymru i'r Senedd Delyn

29 Mehefin 2018

Cynhaliwyd y digwyddiad 'Menywod Cymru' fel rhan o raglen Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn Nelyn. Roedd yn gyfle i ddathlu a thrafod cynrychiolaeth menywod yng Nghymru, fel rhan o'n hymdrechion i nodi canmlwyddiant Mudiad y Bleidlais i Fenywod. Holwyd Ann Jones AC, y Dirprwy Lywydd, Hannah Blythyn AC a Cerys Furlong, Prif Weithredwr Chwarae Teg ynghylch eu rolau fel menywod amlwg mewn bywyd cyhoeddus yng Nghymru. Cafwyd trafodaethau am y rhwystrau y maent wedi'u hwynebu yn ystod eu gyrfaoedd a sut y bu iddynt oresgyn y rhain i gyrraedd lle y maent heddiw.  

Dirprwy Lywydd yn Senedd Delyn


Y Dirprwy Lywydd yn mynychu digwyddiad Senedd Ieuenctid Cymru ar gyfer Senedd Delyn

28 Mehefin 2018

Croesawodd y Dirprwy Lywydd bobl ifanc i Theatr Clwyd i glywed mwy am Senedd Ieuenctid Cymru; sut y gallant gofrestru i bleidleisio a sut y gallant sefyll fel ymgeisydd. Roedd cyfle i ystyried y materion yr hoffent i Senedd Ieuenctid Cymru eu trafod a dysgu beth y mae'n ei olygu i fod yn Aelod.

Dirprwy Lywydd yn Senedd Delyn 2

 
 

Deputy Presiding Officer at International Women's Day Book LaunchDeputy Presiding Officer with Lady Rhondda Portrait

DPO At Lead Her Ship eventDeputy Presiding Officer - Millicent Faucett

Deputy Presiding Officer with menteeDeputy Presiding Officer - Youth ParliamentDeputy Presiding Officer - Voices of the Future Event

 
 


Partners & Help