Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
Ann Jones AM

 

Dirprwy Lywydd

Mae rôl y Dirprwy Lywydd hefyd yn cael ei amlinellu yn y Standing Orders.

 

Etholwyd Ann Jones AC yn Ddirprwy Lywydd newydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae Ann Jones yn Aelod Cynulliad dros Ddyffryn Clwyd. 

Mae Rheol Sefydlog 6.18 yn dweud, “yn absenoldeb y Llywydd neu yn unol â chais ganddo, rhaid i’r Dirprwy arfer swyddogaethau’r Llywydd, cyhyd ag y caniateir hynny gan y Ddeddf."

Prif swyddogaeth y Dirprwy Lywydd yw rhannu’r dasg o gadeirio Cyfarfodydd Llawn y Cynulliad â’r Llywydd; mae ei rôl yn debyg i rôl Dirprwy Lefarydd Ty’r Cyffredin.

O dan Reol Sefydlog 6.19, rhaid i’r Llywydd a’r Dirprwy Lywydd fod yn ddiduedd bob amser.

Mae’r Dirprwy hefyd yn mynd i gyfarfodydd a digwyddiadau yn rhinwedd ei swydd yn ogystal ag ar ran y Llywydd, er mwyn codi proffil Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

 

 

Partners & Help