Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
Elin Jones AM
 

Y Llywydd

Mae swyddogaeth y Llywydd, wedi’i nodi yn Rheolau Sefydlog​​ y Cynulliad.

Gweler hefyd: Y Dirprwy Lywydd

Etholwyd Elin Jones AC yn Llywydd newydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Etholwyd yr Aelod Cynulliad dros Ceredigion  yn ystod Cyfarfod Llawn cyntaf y Pumed Cynulliad newydd yn y Senedd. Etholwyd Ann Jones AC yn Ddirprwy Lywydd.

Y Llywydd yw'r awdurdod uchaf yn y Cynulliad sy'n cadeirio cyfarfod y 60 Aelod Cynulliad yn y Cyfarfod Llawn, gan aros yn wleidyddol ddiduedd bob amser.

Mae'r Llywydd hefyd yn chwarae rôl weithredol o ran cynrychioli buddiannau'r Cynulliad a buddiannau Cymru ar y llwyfan cenedlaethol, ar lwyfan y DU ac ar y llwyfan rhyngwladol. Mae hefyd yn gadeirydd Comisiwn y Cynulliad, y corff sy'n gwneud yn siŵr bod Aelodau'r Cynulliad yn cael y staff a'r adnoddau sydd eu hangen arnynt i gyflawni eu rolau yn effeithiol ar ran pobl Cymru.

Swyddogaethau’r Llywydd yw:

  • cadeirio cyfarfodydd llawn;

  • penderfynu ar gwestiynau ynglyn a dehongli’r Rheolau Sefydlog neu sut i’w cymhwyso;

  • cynrychioli’r Cynulliad mewn trafodaethau ag unrhyw gyrff eraill, boed y tu mewn neu’r tu allan i’r Deyrnas Unedig, mewn perthynas a materion sy’n effeithio ar y Cynulliad; a

  • unrhyw swyddogaethau eraill a roddir gan unrhyw ddeddfiad, gan y Cynulliad neu gan y Rheolau Sefydlog hyn.

Cysylltu â’r Llywydd: Llywydd@cynulliad.cymru

 

Darllenwch am waith y Fonesig Rosemary Butler yn rhinweddei swydd fel Llywydd y Pedwerydd Cynulliad (2011-2016).

 

 

Partners & Help