Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Cyfathrebu

Y tîm Cyfathrebu sy'n gyfrifol am arwain gwaith cyfathrebu mewnol ac allanol y Cynulliad Cenedlaethol.

Mae’n gyfrifol am y canlynol:

  • darparu fframwaith strategol ar gyfer gwaith cyfathrebu y Cynulliad;

  • cefnogi swyddogaethau cyhoeddus y Llywydd, y Dirprwy Lywydd a’r Comisiynwyr;

  • cysylltiadau â’r wasg a’r cyfryngau darlledu ac ar-lein;

  • gweithredu strategaeth e-ddemocratiaeth y Cynulliad;

  • rheoli cyhoeddiadau corfforaethol a deunydd marchnata;

  • gweithredu gwasanaethau allgymorth lleol, cenedlaethol a rhyngwladol;

  • gweithredu rhaglen digwyddiadau corfforaethol y Cynulliad;  

  • gweithrediad gwasanaethau dwyieithog y Cynulliad;

  • cydlynu ymatebion i geisiadau am wybodaeth o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000;

  • a cyfathrebu mewnol.

Partners & Help