Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Gwasanaethau'r Comisiwn

Mae Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau’r Cynulliad yn darparu’r gwasanaethau canlynol:

  • Ysgrifenyddiaeth Comisiwn y Cynulliad;

  • Ysgrifenyddiaeth y Bwrdd Rheoli;

  • Cymorth i’r Llywydd ac i’r Dirprwy Lywydd;

  • Cymorth i’r Prif Weithredwr a’r Clerc ac i’r Cyfarwyddwyr;

  • Ysgrifenyddiaeth y Pwyllgor Taliadau;

  • Cymorth Busnes i’r Aelodau;

  • Gwasanaeth cyswllt a datblygu proffesiynol i’r Aelodau a’u staff; a

  • Cofnod y Trafodion

Ysgrifenyddiaeth Comisiwn y Cynulliad

Mae’r ysgrifenyddiaeth yn trefnu cyfarfodydd Comisiwn y Cynulliad, yn comisiynu papurau, yn paratoi ac yn cyhoeddi’r cofnodion. Mae gan Gomisiynwyr unigol gyfrifoldebau portffolio dros agweddau penodol ar waith staff Comisiwn y Cynulliad, ac mae’r ysgrifenyddiaeth yn eu cynorthwyo yn y cyswllt hwn drwy drefnu cyfarfodydd ac ymweliadau yn ôl y galw.

Ysgrifenyddiaeth y Bwrdd Rheoli

Mae’r ysgrifenyddiaeth yn trefnu cyfarfodydd, yn comisiynu papurau ac yn paratoi’r cofnodion.

Cymorth i’r Llywydd a’r Dirprwy Lywydd

Mae hyn yn cynnwys rheoli dyddiaduron y Llywyddion, cysylltu â’u swyddfeydd etholaethol, delio â phob gohebiaeth, comisiynu cyngor ac atebion drafft gan feysydd cyfrifoldeb eraill, comisiynu nodiadau ar gyfer areithiau, a chysylltu ag Ysgrifenyddiaeth Cabinet Llywodraeth Cymru yn ôl y galw.

Cymorth i’r Prif Weithredwr a’r Cyfarwyddwyr

Mae’r rôl yn cynnwys rheoli dyddiaduron y Prif Weithredwr a’r Cyfarwyddwyr, cydgysylltu gohebiaeth a chomisiynu cyngor yn ôl y galw.

Ysgrifenyddiaeth y Pwyllgor Taliadau

Mae’r ysgrifenyddiaeth yn trefnu cyfarfodydd, yn comisiynu papurau, yn clercio cyfarfodydd, yn paratoi’r cofnodion, yn cysylltu â’r aelodau annibynnol ac yn eu cynghori.

Cymorth Busnes i’r Aelodau

Mae’r tîm yn rhoi cyngor ac arweiniad i Aelodau’r Cynulliad a’u staff cymorth ynghylch pob agwedd ar y cymorth ariannol sydd ar gael i’r Aelodau i’w helpu gyda’u gwaith fel cynrychiolwyr etholedig. Mae’r Tîm Cymorth Busnes i’r Aelodau hefyd yn gyfrifol am roi cyngor ac arweiniad i’r Aelodau o safbwynt eu rôl fel cyflogwyr.

Gwasanaeth cyswllt a datblygu proffesiynol

Datblygu a chydgysylltu cyfleoedd i’r Aelodau a’u staff ddatblygu’n broffesiynol.

Cofnod y Trafodion

Mae tîm Cofnod y Trafodion yn cynhyrchu a chyhoeddi trawsgrifiadau dwyieithog o’r cyfarfod llawn a chyfarfodydd pwyllgor.

 

Partners & Help