Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cyhoeddiadau’r Comisiwn

Mae’r adran hon yn cynnwys manylion cyhoeddiadau Comisiwn y Cynulliad.

Agendau, Papurau a Chofnodion

Mae agendâu, papurau a chofnodion holl gyfarfodydd Comisiwn y Cynulliad i’w cael yma.

Papurau o’r Trydydd Cynulliad (2007 – 2011)

Cyllideb y Comisiwn

Gellir dod o hyd yma I ddogfen gyfredol Cyllideb y Comisiwn, yn ogystal a fersiynau blaenorol.

Adroddiadau Blynyddol

Gellir dod o hyd yma I fersiwn gyfredol Adroddiad Blynyddol Cynulliad y Comisiwn, yn ogystal a fersiynau blaenorol.

Adroddiadau ar Ddangosyddion Perfformiad Allweddol

Mae adroddiad cyfredol Comisiwn y Cynulliad ar Ddangosyddion Perfformiad Allweddol, yn ogystal â fersiynau blaenorol, i’w gweld yma.

 

 

Cyhoeddiadau Eraill

Partners & Help