Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
 

Rôl y Llywydd, ymysg pethau eraill, yw cadeirio’r Cyfarfod Llawn, a phenderfynu ar gwestiynau ynghylch y dadansoddiad o’r Rheolau Sefydlog.

Amrywiaeth a chynhwysiant

 
Cydraddoldebau

Mae Comisiwn y Cynulliad wedi ymrwymo i werthfawrogi amrywiaeth, hyrwyddo cynhwysiant a mynd i'r afael ag anghydraddoldeb fel cyflogwr a chorff sy'n darparu gwasanaethau.

 
Strwythur Sefydliad a Chyfrifoldebau

Mae’r adran hon yn nodi strwythur y timau yn y Cynulliad Cenedlaethol.

 
Y Comisynwyr a'u rôl

Mae Comisiwn y Cynulliad yn cael ei gadeirio gan y Llywydd, ac yn cynnwys pedwar Aelod o’r gwahanol bleidiau. Mae'r adran hon yn cynnwys manylion am y Comisiynwyr a'u dyletswyddau.

 
Cysylltiadau Rhyngwladol

Mae’r Cynulliad yn esiampl o ddemocratiaeth gyfranogol agored, ac mae ganddo raglen weithredol o gysylltiadau Ewropeaidd a Rhyngwladol.

 
Cyhoeddiadau

Mae’r adran hon yn cynnwys manylion cyhoeddiadau Comisiwn y Cynulliad gan gynnwys adroddiadau blynyddol.

 
Y Comisiwn a’r weinyddiaeth

Comisiwn y Cynulliad yw’r enw a roddir ar gorff corfforaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae’r Comisiwn yn cynnwys y Llywydd a phedwar Aelod arall a enwebwyd gan y prif bleidiau gwleidyddol. Cyflogir staff y Comisiwn gan y Comisiwn ac mae Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad yn bennaeth arnynt.

 
Gweithio i'r Cynulliad

Gweithio i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, gweithio i Aelod Cynulliad, ar penodiadau cyhoeddus.

 
Cynaliadwyedd

Nod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw gosod esiampl i gyrff eraill o ran cynaliadwyedd a pherfformiad amgylcheddol.

Partners & Help