Desktop
Edrychwch yma i gael gwybodaeth am fusnes heddiw a busnes sydd i ddod, cyfarfodydd a digwyddiadau.
Bydd holl Aelodau'r Cynulliad yn mynd i'r Cyfarfod Llawn a dyma un o'r prif ddulliau sydd gan yr Aelodau i ddal Llywodraeth Cymru a Chomisiwn y Cynulliad i gyfrif, i ddeddfu ar gyfer Cymru a chynrychioli eu hetholwyr.

Hynt Biliau'r Cynulliad

Bydd y dudalen hon yn darparu gwybodaeth gryno ar bob un o Filiau'r Cynulliad wrth iddynt gael eu cyflwyno yn ystod y Pedwerydd Cynulliad (o fis Mai 2011).​

debating chamber
  • Dy gynulliad

    Sy’n hybu dealltwriaeth pobl ifanc o Gynulliad a democratiaeth

|

Gwylio a gwrando

|
Watch and listen

​Gwyliwch Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar y we. Gallwch wylio cyfarfodydd Pwyllgor a Chyfarfodydd Llawn yn fyw ar Senedd.tv [Yn agor ffenestr newydd], neu fideos esbonio a mwy ar ein sianel YouTube .

Partners & Help

Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis